INFORMACJA DLA PAR ŚWIĘTUJĄCYCH JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁAŻEŃSKIEGO

    Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Żegocinie w dniu 16 lutego bieżącego roku organizuje uroczystość „Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego”. Zaproszenia skierowano w szczególności do par , które w 2018 r obchodziły srebrne i złote gody. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. To honorowe odznaczenie nadawane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 25) .
   
   Podczas uroczystości nastąpi odznaczenie Jubilatów , którzy złożyli stosowne wnioski, Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenie to, nadane przez Prezydenta RP jest symbolicznym wyrazem uznania, jakie władze Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe żywią dla wartości życia rodzinnego oraz wagi, jaką przywiązują do pomyślności każdej rodziny, do trwałego, zgodnego i szczęśliwego związku małżeńskiego. Wspólne życie to próba charakterów, to szukanie kompromisów, to wrażliwość na drugiego człowieka, oddanie i zaufanie. Do Jubilatów zostały skierowane imienne zaproszenia na organizowaną uroczystość.
   
   Serdecznie zachęcamy również zainteresowane pary małżeńskie, zameldowane na terenie Gminy Żegocina, które w 2019 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz pary, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie do zgłaszania się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żegocinie celem zainicjowania procedury. Wnioski o nadanie Medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przedstawiają Prezydentowi wojewodowie, a inicjatywa nadania medalu przysługuje m.in. organom samorządowym. Do Jubilatów obchodzących w 2019 r Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego skierowane zostały listy gratulacyjne z kompletem wymaganych dokumentów.
 
   Drodzy Jubilaci!
   Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia. Życzymy Wam, Drodzy Jubilaci wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, życzymy spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.
   Serdecznie zachęcamy do wspólnego świętowania.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
/-/ Maria Pławecka-Stańdo

RELACJE Z UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH

wstecz

Strona główna.