Uroczyste obchody Jubileuszów Długoletniego Pożycia Małżeńskiego - Żegocina - 10.01.2015 r.

ZŁOTE I SREBRNE JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO - 10.01.2015

   Tradycją już jest, że co roku Urząd Stanu Cywilnego i Wójt Gminy Żegocina organizują uroczyste obchody złotych i srebrnych jubileuszy pożycia małżeńskiego. Jubilaci roku 2014, a więc pary małżeńskie, które zawarły związki w 1964 i 1986 roku zostali zaproszeni przez Panią Marię Pławecką-Stańdo - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żegocinie oraz Jerzego Błoniarza - Wójta Gminy Żegocina do sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie na dzień 10 stycznia 2015 roku.
  Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Parafialnym w Żegocinie, odprawioną przez ks. Jana Orlofa - rezydenta w Łąkcie. 
  Przybywających do budynku CKSiT w Żegocinie Jubilatów i członków ich rodzin witała Kapela CKSiT w Żegocinie, towarzysząca Zespołowi Pieśni i Tańca "Łąkta", który śpiewał okolicznościowe kuplety. Gości witał także Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz.
   Po odśpiewaniu przez Zespół Folklorystyczny "Łąkta" pieśni powitalnej, głos zabrała główna organizatorka uroczystości - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Żegocinie - Pani Maria Pławecka-Stańdo. - Cieszę się bardzo, że zechcieliście Państwo spędzić wspólnie z nami dzisiejszy wieczór, by spojrzeć wspólnie na minione lata i podzielić się refleksjami - powiedziała, a następnie przeprosiła Złotych Jubilatów za to, że podczas tej uroczystości nie odbiorą prezydenckich medali "Za  Długoletnie Pożycie Małżeńskie", ponieważ te nie dotarły na czas. Zapowiedziała także, że zostanie zorganizowana dodatkowa uroczystość wręczenia tych medali.
   Następnie głos zabrał Wójt Gminy Żegocina. Podziękował Złotym i Srebrnym Jubilatom za przybycie na uroczystość, za działalność na rzecz lokalnego środowiska, naszej Małej Ojczyzny i Polski. Stwierdził, że jest wzruszony tą uroczystości i przeżywa radość ze spotkania, pomimo wielu trudów i przeciwności. Złożył gratulacje i podziękowania do domowe ciepło, wspólne działanie na rzecz rodzin i wspólnot. Życzył dużo zdrowia, szczęścia, radości z pełnienia obowiązków wobec rodzin, samorządu. - Wszystkich cenię, ale chcę podkreślić zasługi i zaangażowanie w życie społeczne dwóch osób - Pana Władysława Sądla, który m. in. śpiewa w Chórze Parafialnym oraz najstarszego sołtysa - Pana Bolesława Łękawy - powiedział Wójt, dziękując także obecnym na uroczystości pszczelarzom, sołtysom, rolnikom i reprezentantom innych zawodów.
   Głos zabrała także Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Lucyna Nowak.  Przypomniała, że w polskiej tradycji świętowanie jubileuszy małżeńskich jest popularne. - Dzisiejsze Jubileusze sprawiają, że patrzę na Państwa z podziwem i chylę przed Wami głowę. Państwa obecność tutaj dowodzi, że wbrew wszelkim przeciwnościom losu, które z pewnością były, jesteście nadal razem, bo przecież miłość jest dawaniem, a nie braniem, jest budowaniem, a nie niszczeniem, jest zaufaniem i cierpliwością, jest wspólnym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku. Jesteście przykładem dla innych  - powiedziała, a po gratulacjach złożyła życzenia dożycia wspólnie przynajmniej do dębowych godów (80 lat wspólnego pożycia) i dalszego obdarowywania się najcenniejszym darem - miłością.
   Po przemówieniach rozpoczęła się ceremonia wręczania, najpierw Złotym pamiątkowych dyplomów z gratulacjami i życzeniami oraz upominków książkowych, a także pięknych koszów z kwiatami.. Wójt Jerzy Błoniarz, w asyście Przewodniczącej Rady Gminy - Pani Lucyny Nowak i Kierowniczki USC - Pani Marii Pławeckiej-Stańdo wręczyli je Państwu Złotym Jubilatom: Józefie i Stanisławowi Gądkom z Żegociny, Annie i Stanisławowi Waligórom z Rozdziela, Marii i Stanisławowi Rogalom, także z Rozdziela, Stanisławie i Czesławowi Krawczykom z Bełdna, Irenie i Bolesławowi Łękawom z Żegociny oraz Elżbiecie i Władysławowi Sądlom - także z Żegociny. Odczytane zostały także nazwiska pozostałych Złotych Jubilatów, którzy nie przybyli na uroczystość: Maria i Stanisław Juszczykowie - Łakta Górna, Maria i Edward Papiszowie - Żegocina, Zofia i Stanisław Guzikowie - Rozdziele, Janina i Stanisław Paruchowie - Rozdziele, Joanna i Eugeniusz Gajewscy z Żegociny oraz Janina i Stanisław Kuskowie, którzy świętowali swój jubileusz w innym Urzędzie Stanu Cywilnego.
   13 par Srebrnych Jubilatów otrzymało z rąk Wójta pamiątkowe dyplomy, a z rąk Pań: Lucyny Nowak i Marii Pławeckiej-Stańdo upominki - wydawnictwa albumowe. Otrzymali je Państwo Srebrni Jubilaci: Zofia i Jan Burkiewiczowie z Łąkty Górnej, Dorota i Ryszard Adamczykowie z Łąkty Górnej, Grażyna i Jerzy Pączkowie z Żegociny, Janina i Jerzy Lepianka z Żegociny, Genowefa i Stanisław Krawczykowie z Bytomska, Krystyna i Józef Klęsk z Bełdna, Agata i Krzysztof Fąfarowie z Żegociny, Barbara i Lesław Guzikowie z Łąkty Górnej, Bernadetta i Paweł Tobiaszowie z Żegociny, Bożena i Krzysztof Piwowarczykowie z Żegociny, Ewa i Leszek Stary z Łąkty Górnej, Anna i Andrzej Długopolscy z Żegociny, Elżbieta i Edward Adamczykowie z Bytomska,
    W imieniu Jubilatów podziękowania złożył Pan Bolesław Łękawa. - Chciałbym przede wszystkim podziękować Bogu  za to, że doczekaliśmy pięknego jubileuszu i dał nam w zdrowi przeżyć wspólnie ten czas. Dziękuję Panu Wójtowi, za to, że docenił starszych ludzi, że organizuje tak miłe spotkanie, prawie jak w rodzinie. Jubilat podziękował także pozostałym organizatorom uroczystości oraz Kapeli CKSiT w Żegocinie i Zespołowi Folklorystycznemu "Łąkta".
    Toast szampanem za dalszą pomyślność Dostojnych Jubilatów wzniósł Wójt Jerzy Błoniarz. Następnie rozpoczął się kolędowy koncert Zespołu Folklorystycznego, któremu akompaniowała Kapela CKSiT w Żegocinie. Następnie organizatorzy zaprosili uczestników uroczystości na poczęstunek. Przy muzyce, kawie i ciastach wspominano dawne czasy, snuto refleksje nad zaistniałymi wydarzeniami, omawiano czasy współczesne.
   Po posileniu się przyszła pora na drugą część koncertu zaproszonego zespołu z Łąkty Górnej oraz kapeli. Tym razem repertuar był inny. Najpierw śpiewano, a potem także tańczono popularne melodie ludowe. Bawili się wszyscy. Złoci Jubilaci dziarsko dotrzymywali kroku Srebrnym. Jeszcze długo w noc rozbrzmiewała muzyką i gwarem sala widowiskowa CKSiT. Dziękując organizatorom za pięknie przygotowane spotkanie, uczestnicy uroczystości umawiali się na kolejne świętowanie jubileuszów ... za 25 lat.

Uroczyste obchody Jubileuszów Długoletniego Pożycia Małżeńskiego - Żegocina - 10.01.2015 r.

Uroczyste obchody Jubileuszów Długoletniego Pożycia Małżeńskiego - Żegocina - 10.01.2015 r.

Uroczyste obchody Jubileuszów Długoletniego Pożycia Małżeńskiego - Żegocina - 10.01.2015 r.

Uroczyste obchody Jubileuszów Długoletniego Pożycia Małżeńskiego - Żegocina - 10.01.2015 r.

Uroczyste obchody Jubileuszów Długoletniego Pożycia Małżeńskiego - Żegocina - 10.01.2015 r.

Uroczyste obchody Jubileuszów Długoletniego Pożycia Małżeńskiego - Żegocina - 10.01.2015 r.

Uroczyste obchody Jubileuszów Długoletniego Pożycia Małżeńskiego - Żegocina - 10.01.2015 r.

FOTOGALERIA >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]