JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO - 29.12.2004

Spotkanie z Jubilatami odbyło się w sali ślubów USC w Żegocinie.

Spotkanie z Jubilatami odbyło się w sali ślubów USC w Żegocinie.

   W sali Urzędu Stanu Cywilnego w Żegocinie zorganizowano 29 grudnia 2004 roku miłą uroczystość obchodów 25 i 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Żegocina. Główną organizatorką imprezy była mgr Maria Pławecka-Stańdo - kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Żegocinie. Zaprosiła ona na okolicznościowe spotkanie: 1 parę małżeńską z 65 -letnim,  8 par z 50-letnim oraz 26 par małżeńskich z 25-letnim stażem małżeńskim. W roku 1979 związek małżeński zawarło znacznie więcej par, ale tylko tyle adresów udało się ustalić. Zdarza się także taka sytuacja, że pary małżeńskie obchodzą małżeńskie jubileusze w dwóch różnych datach. Inna jest bowiem data ślubu zawartego w kościele, a inna rejestracji ich związku w księgach stanu cywilnego.

    Zanim rozpoczęły się uroczystości w sali ślubów USC w Żegocinie, Dostojni Jubilaci spotkali się na uroczystej Mszy Świętej, którą  w żegocińskim kościele parafialnym odprawił Ks. proboszcz Leszek Dudziak. Kilka minut po godzinie 15 Jubilaci przybyli do budynku Urzędu Gminy w Żegocinie, gdzie w sali ślubów powitała ich Kierowniczka USC w Żegocinie mgr Maria Pławecka-Stańdo oraz samorządowe władze gminy - z Wójtem Jerzym Błoniarzem i Przewodniczącym Rady Gminy Janem Marcinkiem na czele.  Tak jak przed laty, najpierw rozległy się dźwięki "Marsza Mendelssohna", potem do Dostojnych Jubilatów oraz członków ich rodzin, obecnych na uroczystości, zwróciła się z krótkim przemówieniem gospodyni spotkania - Kierowniczka USC w Żegocinie Maria Pławecka-Stańdo.

     Kolejnym elementem spotkania była dekoracja Złotych Jubilatów przyznanymi przez Prezydenta RP Medalami "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", które wręczył Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Srebrni Jubilaci otrzymali natomiast Listy Gratulacyjne od Wojewody Małopolskiego i żegocińskiego samorządu. Wszyscy otrzymali także piękne bukiety kwiatów. Pięknych rocznic pogratulował Jubilatom Wójt Jerzy Błoniarz. - Nie ukrywam, że jestem wzruszony, patrzac na Was i widząc łzy w oczach niektórych pań. Chcę Wam bardzo serdecznie pogratulować dotrzymanego słowa i wytrwania w związku małżeńskim tak długich lat. Gratuluję Wam także dobrego wychowania dzieci oraz tego, że tworzycie wspaniałe rodziny. Z satysfakcja mogę powiedzieć, że mieszkańcy gminy Żegocina są dobrymi ludźmi, którzy zasługują na szacunek.  Chcę Wam życzyć dużo zdrowia, radości w domach i oby trwała ona w Waszych domach jak najdłużej - powiedział gospodarz gminy, który podziękował jednocześnie pani Marii Pławeckiej - Stańdo za zorganizowanie tej uroczystości oraz księdzu proboszczowi Leszkowi Dudziakowi za odprawienie Mszy Świętej z piękną homilią.

     Toast za dalszą pomyślność Jubilatów wzniósł Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek. - Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami, że wspólnie świętujemy tak piękne jubileusze. Serdecznie Wam gratuluję tego, że wytrwaliście, że Bóg pozwolił Wam dożyć tych chwil i że wytrwaliście ze sobą w dobrych i złych chwilach. Jesteście solą tej ziemi, filarem moralnym dla tych, którzy przychodzą po nas. Dziś zwłaszcza młodzi potrzebują takich przykładów, że można wspólnie na dobre i na złe przeżyć wiele lat - powiedział Jan Marcinek, składając także życzenia noworoczne.  

     Dalsze życzenia i gratulacje składane były już przy lampce szampana. Wkrótce zabrzmiały kolędy, śpiewane do akompaniamentu Tomasza Cudejko. Przy kawie i ciastkach z rozrzewnieniem wspominano wesela, dawne czasy, gdy ludzie częściej się z sobą kontaktowali i mimo, że było biednie, to było radośniej. Weselne rytmy grane przez akompaniatora skłoniły niebawem do tańca. Jako jedni z pierwszych zatańczyli - Pani Jubilatka Zofia Pławecka z Wójtem Jerzym Błoniarzem. Potem w tany ruszyły kolejne pary i atmosfera zrobiła się taka, jak na prawdziwym weselu.

    To kolejne już spotkanie małżeńskich jubilatów potwierdziło potrzebę organizowania takich uroczystości. Mówili o tym wszyscy uczestnicy tego spotkania, którzy jeszcze w następnych dniach np. na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2004 roku, dziękowali organizatorom za zorganizowanie imprezy.

FOTORELACJA

Przybyłych Jubilatów powitała Kierowniczka USC mgr M. Pławecka-Stańdo. Sala USC zapełniła się Dostojnymi Jubilatami.
Wójt Jerzy Błoniarz dekoruje Medalem Jubilatów: Józefę i Mieczysława Dziedziców. Gratulacje od Przew. RG Jana Marcinka przyjmują Zofia i Stanisław Pławeccy.
List Gratulacyjny dla Srebrnych Jubilatów - Państwa Odrońców. Jan Marcinek składa gratulacje Państwu Wronom.
Toast za szczęście i dalszą pomyślność Jubilatów wzniósł Jan Marcinek. Życzenia od Kierowniczki USC w Żegocinie M. Pławeckiej-Stańdo.
Dyskusje przy biesiadnym stole. Nie mogło zabraknąć weselnych tańców.

GALERIA ZŁOTYCH JUBILATÓW  >>>

     Medale "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznane przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego odebrali Złoci Jubilaci: Teresa i Ludwik Kozakowie, Józefa i Stanisław Janiczek, Józefa i Mieczysław Dziedzic oraz nieobecni na uroczystości: Anna i Marian Sławętowie, Helena i Franciszek Dudziakowie. Te same medale odbiorą w terminie nieco późniejszym obecni na uroczystości: Maria i Józef Szewczykowie, Cecylia i Bronisław Kędzierscy, Zofia i Stanisław Pławeccy, Aleksandra i Stefan Szewczykowie, Irena i Stefan Pławeccy, Anna i Józef Pączkowie oraz Rozalia i Jan Tyndlowie.
      Dyplomy Gratulacyjne od Wojewody i Wójta Gminy w Żegocinie otrzymali Srebrni Jubilaci: Maria i Andrzej Pławeccy, Maria i Kazimierz Juszczykowie, Władysława i Andrzej Kępowie, Janina i Bronisław Wronowie, Zofia i Józef Łowczowscy, Maria i Stanisław Pytel, Halina i Józef Skowronkowie, Teresa i Józef Wolakowie, Wiesława i Wiesław Odroniec, Halina i Andrzej Kępowie, Ewa i Stanisław Pierzchała, Kazimiera i Jan Prytko. Otrzymają je także nieobecni na uroczystości: Halina i Zbigniew Nożkiewiczowie, Stanisława i Ryszard Wiśniowscy, Urszula i Jan Wolakowie, Janina i Henryk Pytel, Zofia i Konstanty Dziedzicowie, Grażyna i Krzysztof Dziedzicowie, Bernadeta i Mieczysław Janiczkowie, Wanda i Stanisław Łękawowie, Cecylia i Władysław Kozakowie, Maria i Tadeusz Rogóż, Genowefa i Stanisław Bujakowie (dyplom odebrał w ich imieniu syn) oraz Stanisława i Andrzej Mrugaczowie.

GALERIA SREBRNYCH JUBILATÓW >>>

TREŚĆ PRZEMÓWIENIA KIEROWNICZKI USC W ŻEGOCINIE MARII PŁAWECKIEJ - STAŃDO

     Miło mi powitać Państwa na uroczystych obchodach jubileuszy pożycia małżeńskiego. Cieszę się bardzo, że zechcieliście Państwo spędzić wspólnie z nami dzisiejszy wieczór, by spojrzeć razem na minione lata i podzielić się refleksjami.

Szanowni Jubilaci!

     Minęło 50 lub też 25 lat od chwili kiedy połączyliście swój los. Kiedy wiedzeni uczuciem i wzajemną ufnością powiedzieliście sobie słowo "tak" i włożyliście obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzyliście się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Z Waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub też wybiorą wspólnotę małżeńską.

Mgr Maria Pławecka-Stańdo

      Przychodziły na świat w waszych małżeństwach dzieci. Usilnie zabiegaliście nie tylko o ich fizyczny, ale głównie o ich duchowy rozwój. Uczyliście je otaczającego świata i pierwszych słów; przywiązania do ludzi i zaufania do nich. Gdy dzieci dorastały, razem pokazywaliście im słowem i własnym przykładem jak żyć, jak odróżnić dobro od zła. Kształtowaliście ich charakter i sumienia. Od Was przejęli niejedno z codziennej kultury bycia, z dobrych nawyków potrzebnych człowiekowi w codziennym życiu.
Spotykacie się Drodzy Jubilaci na uroczystościach rodzinnych i przy zwykłych okazjach. Wymieniacie nawzajem poglądy, gotowi jesteście na pewno spieszyć sobie z moralnym poparciem i pomocą. Jesteście przykładem dobrych rodzin.
Oglądacie się dziś z pewnością na punkt wyjścia zegara, który wybił dla Was 25 lub nawet już 50 lat wspólnego życia małżeńskiego; zegara, którego wskazówek cofnąć się nie da. Dziś z pewnością martwicie się o dzieci i wnuki - jak ułożą sobie własne życie w tej naszej trudnej rzeczywistości, czy dopisze Wam zdrowie, by móc cieszyć się tym jak rozwijają się następne pokolenia Waszej Rodziny, czy dzieciom i wnukom żyć się będzie dobrze. Kiedy z refleksją pochylacie się nad rodzinnymi albumami z pewnością zdajecie sobie sprawę, że to dzięki Waszym wysiłkom w Waszych rodzinach panuje szczęście i wzajemne zrozumienie - stabilizacja.
Możecie również z dumą stwierdzić, że dobrze wywiązywaliście się ze swoich obowiązków wobec siebie, dochowując sobie przez tyle lat wierności małżeńskiej, spiesząc sobie z moralnym poparciem i pomocą zarówno w radosnych jak i smutnych chwilach Waszego życia.
     Z tej tak miłej okazji Jubileuszu Waszego pożycia małżeńskiego składam Wam Drodzy Jubilaci najserdeczniejsze gratulacje za chlubne przeżycie tak pięknej i długiej wspólnej drogi życia, oraz za tak duży wkład pracy i serdecznych uczuć w dobre wychowanie Waszych dzieci. Za waszą ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy siwy włos na Waszej skroni.
     Moje przemówienie nie byłoby pełne, gdybym w tak ważnym dniu nie złożyła Państwu życzeń na przyszłość. Życzę Wam - Drodzy Państwo - długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu; zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów - tych, które stawiacie sobie obecnie, jak i tych, które postawiliście sobie przed wielu laty wstępując na wspólną drogę życia, jak i tych, które stawiacie sobie Państwo teraz.

[wstecz]