Uroczystość jubileuszy małżeńskich - Żegocina - 28.12.2013 r.

ZŁOTE I SREBRNE GODY ŻEGOCIŃSKICH JUBILATÓW - 28.12.2013

    Są takie chwile w życiu, kiedy ożywają wspomnienia i człowiek zaczyna powracać myślami do wydarzeń sprzed lat. Takim właśnie przemyśleniom, refleksjom nad szybko upływającym czasem sprzyjają organizowane corocznie co roku przez Urząd Stanu Cywilnego i Wójta Gminy Żegocina Jubileusze Srebrnych i Złotych Godów. Pani Maria Pławecka-Stańdo i Jerzy Błoniarz zaprosili do sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie na dzień 28 grudnia 2013 roku 32 pary małżeńskie, które zawarły związki małżeńskie w 1963 i 1988 roku.
   Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Parafialnym w Żegocinie, odprawioną przez ks. Proboszcza Leszka Dudziaka, który wygłosił także do Jubilatów specjalne kazanie.
   Kilka minut po godzinie 16 w budynku CKSiT w Żegocinie zaczęli się gromadzić dostojni Jubilaci. Już na korytarzu witała ich Kapela CKSiT w Żegocinie, towarzysząca Zespołowi Pieśni i Tańca "Łąkta", który śpiewał okolicznościowe kuplety. Przybyło tu 4, spośród siedmiu Par Złotych Jubilatów oraz 16 Par Srebrnych Jubilatów (spośród 25).
   W imieniu organizatorów przybyłych Jubilatów powitała główna organizatorka uroczystości - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Żegocinie - Pani Maria Pławecka-Stańdo. - Cieszę się bardzo, że zechcieliście Państwo spędzić wspólnie z nami dzisiejszy wieczór, by spojrzeć wspólnie na minione lata i podzielić się refleksjami - powiedziała, a następnie porosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza. W swoim wystąpieniu pogratulował on Jubilatom, że potrafili wytrwać w miłości, szczęściu i radości, a czasem i chorobach, nieszczęściach przez te 25 i 50 lat. Natomiast Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek, zwrócił uwagę na to, że Szanowni Jubilaci są wzorem do naśladowania, są dobrym przykładem na trwałość związku małżeńskiego, są wzorem dla młodych ludzi, pragnących zawrzeć związek małżeński. Obaj panowie złożyli Jubilatom gratulacje i życzenia dalszych wielu wspólnych lat w miłości, zdrowiu, radości i poczuciu dumy z własnych rodzin.
   Po tych przemówieniach rozpoczęła się ceremonia odznaczania Złotych Jubilatów Medalami "Za  Długoletnie Pożycie Małżeńskie", przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta RP Wójt Jerzy Błoniarz wręczył je: Janinie i Stanisławowi Pączkom, Marii i Władysławowi Pączkom z Żegociny oraz Henryce i Zygmuntowi Kępom z Łąkty Górnej. Oprócz medali Złoci Jubilaci otrzymali także piękne kosze kwiatów, które wręczał Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek oraz upominki książkowe, wręczane przez Kierowniczkę USC - Panią Marię Pławecką-Stańdo. Chęć otrzymania takiego odznaczenia wyraziły tylko te pary małżeńskie. Kwiaty i album oraz gratulacje otrzymała także jeszcze jedna para Złotych Jubilatów - Państwo Rozalia i Jan Liszkowie z Żegociny.

   Oprócz gratulacji 16 par Srebrnych Jubilatów otrzymało z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy w Żegocinie także pamiątkowe dyplomy i wydawnictwa albumowe. Otrzymali je: Jolanta i Marian Kępowie, Teresa i Wiktor Twardoszowie, Teresa i Stanisław Dudkowie, Danuta i Jan Szewczykowie, Barbara i Janusz Czechowie, Grażyna i Jan Rożnowscy, Małgorzata i Wiesław Pytlowie, Halina i Józef Wolakowie, Bogumiła i Jan Jędrzejkowie, Teresa i Leszek Muchowie, Janina i Stanisław Zapiórowie, Bogusława i Józef Dziedzicowie, Zofia i Jan Grabscy, Barbara i Adam Kociołkowie, Lucyna i Wiesław Miłkowscy, Krystyna i Antoni Sajdakowie.  
   Po uroczystym toaście szampanem, odśpiewaniu przez kapelę i Zespół "Łąkta" oraz wszystkich zgromadzonych "Sto lat" zaproszono uczestników uroczystości na poczęstunek oraz koncert melodii ludowych, kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta". Przy muzyce, kawie i ciastach wspominano dawne czasy, snuto refleksje nad zaistniałymi wydarzeniami, omawiano czasy współczesne.

Uroczyste obchody Jubileuszów Długoletniego Pożycia Małżeńskiego - Żegocina - 28.12.2013 r.

Uroczyste obchody Jubileuszów Długoletniego Pożycia Małżeńskiego - Żegocina - 28.12.2013 r.

Uroczyste obchody Jubileuszów Długoletniego Pożycia Małżeńskiego - Żegocina - 28.12.2013 r.

Uroczyste obchody Jubileuszów Długoletniego Pożycia Małżeńskiego - Żegocina - 28.12.2013 r.

Uroczyste obchody Jubileuszów Długoletniego Pożycia Małżeńskiego - Żegocina - 28.12.2013 r.

FOTOGALERIA >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]