SREBRNE I ZŁOTE JUBILEUSZE

Uroczystość w Sali Ślubów USC w Żegocinie.

    Urząd Gminy w Żegocinie w dniu 29 grudnia 2005 roku zorganizował po raz kolejny uroczystość jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego. Tradycyjnie na tą uroczystość zapraszane są pary małżeńskie świętujące 50-lecia i 25-lecia wspólnej drogi życia. W programie uroczystości przewidziano Mszę Świętą, którą w Kościele Parafialnym w Żegocinie o godz. 14 odprawił Ks. proboszcz Leszek Dudziak. Potem Jubilaci, witani przez zespół muzyczny, weszli do Sali Ślubów w żegocińskim Urzędzie Gminy.

     Główna organizatorka uroczystości - pani mgr Maria Pławecka - Stańdo - kierownik USC w Żegocinie zaprosiła do udziału w uroczystości 7 par małżeńskich, które przeżyły wspólnie pięćdziesiąt lat oraz 27 par Jubilatów obchodzących "Srebrne Gody". Nie wszyscy jednak mogli przybyć na uroczystość. Obecnych było 13 par świętujących Srebrne i 4 pary Złote Gody.

Uroczystość w Sali Ślubów USC w Żegocinie. Uroczystość w Sali Ślubów USC w Żegocinie.
Spotkanie z Jubilatami odbyło się w Sali Ślubów USC w Żegocinie. Wójt Gminy Jerzy Błoniarz i Kierownik USC mgr Maria Pławecka - Stańdo.

     Uroczystość rozpoczęto wysłuchaniem Marsza Weselnego Mendelssohna. Jubilatów i ich rodziny powitała pani mgr Maria Pławecka-Stańdo - kierownik USC w Żegocinie. - Cieszę się bardzo, że zechcieliście Państwo spędzić z nami ten czas i podzielić się refleksjami. Z Waszego pożycia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską. Dziś martwicie się o swoje rodziny, wnuki, prawnuki. Przygotowując się do dzisiejszej uroczystości zastanawiałam się, co mogę do Państwa. powiedzieć. Wiele pięknych słów usłyszeliście w kościele od ks. proboszcza Leszka Dudziaka. Inspiracją dla mnie stało się wydawnictwa o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Rodzina - ten temat często był poruszany podczas pontyfikatu Papieża - Polaka. Z okazji Roku Rodziny (1994) skierował On do rodzin słowa: "Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu - powiedziała Pani Kierownik USC, po czym złożyła Jubilatom życzenia i gratulacje. 

    Potem krótko przemówili Wójt Gminy Jerzy Błoniarz oraz Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek. Obaj wyrazili Jubilatom uznanie i złożyli gratulacje, a także życzenia wszelkiej pomyślności na kolejne lata wspólnego życia. Podziękowali im także, za osobisty wkład pracy w rozwój lokalnej społeczności.

Uroczystość w Sali Ślubów USC w Żegocinie. Uroczystość w Sali Ślubów USC w Żegocinie.
Złoci Jubilaci - Państwo Józefa i Józef Stańdo z Łąkty Górnej. Złoci Jubilaci - Państwo Anna i Wojciech Pączek z Żegociny.

   Czterem parom Złotych Jubilatów, przyznane przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego medale "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", wręczył Wójt Gminy Żegocina mgr Jerzy Błoniarz. Medale dla piątej pary - Państwa Zofii i Stanisława Pławeckich z Rozdziela odebrała ich córka - Pani Barbara Oliwa. Pozostałym Złotym Jubilatom - Państwu Tyndlom, Szewczykom i Kędzierskim, przyznane im medale, zostaną wręczone w innym terminie.  Natomiast 13 par Srebrnych Jubilatów otrzymało listy gratulacyjne od Wojewody Małopolskiego. Wszyscy, zamiast kwiatów, zostali obdarowani pięknym wydawnictwem albumowym pt. "Pielgrzym w Ojczyźnie. Jan Paweł II".

Uroczystość w Sali Ślubów USC w Żegocinie. Uroczystość w Sali Ślubów USC w Żegocinie.
Złoci Jubilaci - Państwo Teofila i Jan Owsianka z Łąkty Górnej. Złoci Jubilaci - Państwo Irena i Stefan Pławecki z Rozdziela.
Uroczystość w Sali Ślubów USC w Żegocinie. Uroczystość w Sali Ślubów USC w Żegocinie.
Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu 25-lecia pożycia małżeńskiego otrzymało 13 par.

   Wkrótce potem wzniesiono szampanem toast za pomyślność wszystkich Jubilatów i odśpiewano im "Sto lat". W imieniu wyróżnionych podziękował pan Józef Stańdo, a zaraz potem rozpoczęło się śpiewanie kolęd. Przy ciastkach i kawie snuto refleksje nad szybko mijającym czasem. Najtrafniej ujęła to pani Anna Pączek, cytując słowa zapisane nad zegarem słonecznym umieszczonym na południowej ścianie kościoła w Wadowicach, słowa, które widział z okna swojego domu Karol Wojtyła, słowa "Czas ucieka, wieczność czeka".

Uroczystość w Sali Ślubów USC w Żegocinie. Uroczystość w Sali Ślubów USC w Żegocinie.
Toast za pomyślność w następnych latach pożycia małżeńskiego. Spotkanie przy kawie i ciastkach.

[wstecz]