V GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI POETÓW ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

 V Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.

    Gminna Biblioteka Publiczna i Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie zorganizowały piątą już edycję konkursu recytatorskiego pod nazwą "Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej". W rywalizacji na pięknie mówione słowa wierszy żegocińskich poetów mogą brać udział wyłącznie uczniowie klas trzecich i szóstych szkół podstawowych z terenu gminy.

   Konkurs, któremu od początku przyświecają słowa z wiersza pani Teresy Mrugacz z Bytomska "Ta Ziemia żyje w mym sercu..." co roku stoi na wyższym poziomie organizacyjnym i artystycznym. Ma charakter dwuetapowy. Najpierw we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy przeprowadzane są eliminacje szkolne, a potem odbywa się gminny finał. Prócz uczestników konkursu biorą w nim zawsze udział żegocińscy poeci i inni twórcy ludowi.

   W tym roku finałowe przesłuchania miały miejsce w Klubie "Relaks" w CKSiT w Żegocinie. 2 marca 2006 roku powołane przez organizatorów jury, pracujące w składzie: Anna Twardosz (z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni - przewodnicząca, Jadwiga Pączek - polonistka Zespołu Szkół w Żegocinie, Anna Maurer - bibliotekarka PSP w Żegocinie), wysłuchało 20 wierszy napisanych przez lokalnych poetów: Albinę Sroka z Bełdna, Annę Łękawa z Łąkty Górnej, Marię Juszczyk z Żegociny, Teresę Mrugacz z Bytomska i Czesława Pączka z Żegociny.

   Po powitaniu przybyłych gości i uczestników przeglądu minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w ubiegłym roku poety z Rozdziela Józefa Wróbla, a uczennice przypomniały jego trzy wiersze. Po krótkim przemówieniu dyrektora PSP w Żegocinie mgr Jana Adamskiego, który przypomniał cel imprezy, jakim jest budzenie umiłowania poezji, w tym głównie rodzimych twórców, rozpoczęła się konkursowa część Przeglądu.

    Recytacjom przysłuchiwali się także zaproszeni przez organizatorki twórcy kultury i goście specjalni. Przybyli m. in. poeci: Maria Juszczyk i Czesław Pączek, malarka Alicja Janiczek, członkowie rodzin zmarłych już petów: Albiny Sroka (pani Anna Gawłowicz - Pawełek) i Józefa Wróbla (pan Mieczysław Kędra). Byli także obecni księża z żegocińskiej parafii: ks. proboszcz Leszek Dudziak i ks. Michał Smolik oraz nauczyciele - opiekunowie uczniów. Role gospodarzy Przeglądu pełnili: pani mgr Anna Rogala (pomysłodawczyni imprezy) i mgr Jan Adamski - dyrektor PSP w Żegocinie.

    - Pięknie recytowaliście i jury miało problem, komu przyznać pierwsze miejsca - powiedziała przewodnicząca jury pani Anna Twardzosz, po czym ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody. W kategorii uczniów z klas trzecich jury najwyżej oceniło prezentację wiersza Anny Łękawa pt. "Muchomory i borowiki" przedstawioną przez Beatę Kukla z PSP w Łąkcie Górnej, którą do występu przygotowała pani mgr Anna Kępa. Wśród szóstoklasistów I miejsce zdobyła Marta Bielak z PSP w Żegocinie, która mówiła wiersz Teresy Mrugacz pt. "Do Ciebie Panie". Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, a także ufundowane przez sponsorów niespodzianki (kalendarze i czekolady), a opiekunowie podziękowania. Prócz PSP w Żegocinie i GBP w Żegocinie Przegląd sponsorowali: Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek i ks. proboszcz Leszek Dudziak.

    - Ocenić, czy recytator oddał w swojej prezentacji myśl, intencję zawartą w moich wierszach jest trudno. Ale dzisiejsze interpretacje w wykonaniu uczniów były wspaniałe. Ja bym tak pięknie nie umiał powiedzieć swoich wierszy - stwierdził jeden z obecnych na Przeglądzie poetów - pan Czesław Pączek.  Podobne zdanie wyraziła poetka i malarka z Żegociny - pani Maria Juszczyk, której dwa wiersze znalazły się w ostatnim numerze "Integracji" - antologii poezji wydanej pod patronatem Związku Literatów Polskich przez warszawską Fundację Sztuki na Rzecz Integracji.

    Wzruszony podczas imprezy był także Mieczysław Kędra, którego teściem był ŚP. Józef Wróbel. Podziękował za pamięć o rozdzielskim poecie i poinformował, że po Jego śmierci zostały odnalezione wiersze nigdzie do tej pory niepublikowane. Niebawem zostaną one zebrane i wydane w pośmiertnym tomiku poezji.

   Organizatorzy Przeglądu zapowiedzieli kolejną edycję konkursu już za rok. Wierszy żegocińskich poetów do prezentacji nie braknie, bo ciągle ujawniają się kolejni twórcy, także ludzie młodzi, w tym uczniowie. Przypomnijmy, że GBP w Żegocinie jesienią ubiegłego roku przeprowadziła Konkurs Jednego Wiersza "O Liść Dębu", który pokazał, że utalentowanych poetów wśród młodzieży nie brakuje.

 Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów V Gminnego Przeglądu Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów V Gminnego Przeglądu Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.


V GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI POETÓW ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ - UCZESTNICY
2 marca 2006 r.

1. Paulina Kamionka - Kl. III - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytomsku - Anna Łękawa "Żywe wotum" - mgr Barbara Mikus
2. Barbara Adamczyk - Kl. III - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytomsku - Józef Wróbel "Ballada o Żegocinie" - mgr Barbara Mikus
3. Michał Kępa - Kl. III - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytomsku - Maria Juszczyk "Wiersz z cyklu poezji religijnej" - mgr Barbara Mikus
4. Sara Szewczyk - Kl. III - Zespół Szkół w Łąkcie Górnej - Anna Łękawa "Janko Muzykant" - mgr Anna Kępa
5. Paulina Mucha - Kl. III - Zespół Szkół w Łąkcie Górnej - Anna Łękawa "Polska wiosna" - mgr Anna Kępa
6. Beata Kukla - Kl. III - Zespół Szkół w Łąkcie Górnej - Anna Łękawa "Muchomory i borowiki" - mgr Anna Kępa
7. Ewelina Matras - Kl. III - Zespół Szkół w Rozdzielu - Albina Sroka "Dla Matki" - mgr Grażyna Nożkiewicz
8. Kinga Pławecka - Kl. III - Zespół Szkół W Rozdzielu - Anna Łękawa " Muchomory i borowiki" - mgr Grażyna Nożkiewicz
9. Natalia Pławecka - Kl. III - Zespół Szkół w Rozdzielu - Teresa Mrugacz "Wiosno" - mgr Grażyna Nożkiewicz
10. Karolina Kaliciak - Kl. III - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie - Albina Sroka "Witamy Cię Maryjo" - mgr Barbara Czech
11. Marcin Janiczek - Kl. III - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie - Czesław Pączek "Boże Narodzenie" - mgr Barbara Czech
12. Natalia Zatorska - Kl. III - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie - Albina Sroka "Dla Matki" - mgr Barbara Czech
13. Edyta Mech - Kl. VI - Zespół Szkół w Łąkcie Górnej - Teresa Mrugacz "Tamten czas" - mgr Ewa Rosiek
14. Piotr Piech - Kl. VI - Zespół Szkół w Łąkcie Górnej - Anna Łękawa "Palmiry" - mgr Ewa Rosiek
15. Patrycja Kukla - Kl. VI - Zespół Szkół w Łąkcie Górnej - Anna Łękawa "Chłopcy z lasu" - mgr Ewa Rosiek
16. Karolina Kaczmarczyk - Kl. VI - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie - Czesław Pączek "Przemijanie" - mgr Bożena Banaś
17. Marta Dziedzic - Kl. VI - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie - Czesław Pączek "Trudna miłość" - mgr Bożena Banaś
18. Monika Salabura - Kl. VI - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie - Teresa Mrugacz "Spektakl życia" - mgr Bożena Banaś
19. Marta Bielak - Kl. VI - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie - Teresa Mrugacz "Do Ciebie Panie" - mgr Bożena Banaś
20. Dastin Szczur - Kl. VI - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie - Anna Łękawa "Palmiry" - mgr Bożena Banaś.

FOTOREPORTAŻ I GALERIA RECYTATORÓW >>>

RELACJE Z LAT POPRZEDNICH: 2002 2003 2004 2005

[wstecz]