I GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI POETÓW ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

I Konkurs. Pomysłodawczyni przeglądu Anna Rogala podczas powitania gości i uczestników przeglądu.
Pomysłodawczyni konkursu Anna Rogala podczas powitania gości i uczestników przeglądu.

   Anna Rogala - wicedyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie, przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Żegocinie zorganizowała I Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. W tym dwuetapowym konkursie najpierw odbyły się eliminacje szkolne, potem międzyszkolny finał.

Gratulacje i kwiaty dla nestorki żegocińskich poetów Anny Łękawy. Dyrekto PSP w Żegocinie Jan Adamski.
Gratulacje i kwiaty dla nestorki żegocińskich poetów Anny Łękawy. Podziękowania dla nauczycieli składa Dyrektor PSP w Żegocinie Jan Adamski.

     28 lutego 2002 roku w żegocińskim klubie "Relaks" spotkali się autorzy wierszy - poeci ziemi żegocińskiej: Anna Łękawa, Teresa Mrugacz, Agata Pławecka, Maria Juszczyk i Józef Wróbel, by wysłuchać swoich wierszy recytowanych przez 32 uczniów klas trzecich i czwartych z wszystkich szkół podstawowych gminy Żegocina. Po rozpoczęciu przeglądu przez Annę Rogala, powitaniu gości i uczestników konkursu, do zebranych przemówił Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Wyraził radość z odbywania takiej imprezy oraz złożył podziękowania poetom za rozsławianie Żegociny wierszami. Następnie Dyrektor PSP w Żegocinie Jan Adamski wręczył nauczycielom przygotowującym uczniów do przeglądu pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami.

Początek konkursowych deklamacji. Swoje wiersze prezentował m. in. poeta z Rozdziela Józef Wróbel.
Jako pierwsza wystapiła Anieszka Owsianka z Łąkty Górnej. Swoje wiersze prezentował m. in. poeta z Rozdziela Józef Wróbel.

       Potem odbyły się konkursowe przesłuchania. Recytacji uczniów bardzo uważnie słuchało jury, pracujące w składzie: Anna Twardosz - instruktorka Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, Aleksandra Ellnain - bibliotekarka szkolna z Żegociny oraz Agnieszka Pączek - polonistka, pracująca w oddziale gimnazjalnym w Rozdzielu.
     Jako pierwsza wystąpiła przed jury i publicznością Agnieszka Owsianka z Łąkty Górnej, która recytowała wiersz Anny Łękawy pt. "Muchomory i borowiki".  Deklamacje wierszy żegocińskich poetów nagradzane były burzliwymi oklaskami. Już po pierwszych recytacjach było wiadomo, że jury będzie miało trudne zadanie. Wszystkie deklamacje były starannie przygotowane i interesująco przedstawione.
      Po wysłuchaniu wszystkich recytacji, jury udało się na naradę, a żegocińscy poeci opowiedzieli młodym mieszkańcom gminy o sobie i swojej twórczości. Józef Wróbel, Anna Łękawa i Teresa Mrugacz oraz córka zmarłej 20 lat temu poetki z Bełdna Albiny Sroka - Anna Gawłowicz-Pawełek  odczytali  wiersze opublikowane w tomikach poezji wydanych staraniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie, którą kieruje Teresa Dziedzic.

Nagrody najlepszym z najlepszych wręczyła poetka z Bytomska Teresa Mrugacz.  Podziękowania Wójta dla organizatorki - Anny Rogala.
Nagrody  wręczyła poetka z Bytomska Teresa Mrugacz. Podziękowania Wójta dla organizatorki - Anny Rogala.

     Wreszcie nastała chwila, na którą z niecierpliwością oczekiwali uczestnicy konkursu. Przewodnicząca jury pani Anna Twardosz ogłosiła werdykt: - Bardzo wysoko oceniamy prezentacje wierszy przygotowane przez uczniów. Szczególnie podobały nam się prezentacje uczniów z Łąkty Górnej. Postanowiliśmy nagrodzić najlepszych recytatorów z każdej szkoły, a także tych "najlepszych z najlepszych".
      W grupie klas trzecich pierwsze, rónorzędne miejsca zdobyli: Dawid Kamionka z Łąkty Górnej, Monika Matras z Żegociny, Aneta Matras z Rozdziela i Joanna Krawczyk z Bytomska.  Wśród czwartoklasistów pierwsze miejsca jury przyznało: Edycie Wrona z Łąkty Górnej, Barkowi Kamionce z Żegociny i Iwonie Kukla z Rozdziela. "Najlepsi z najlepszych" w tegorocznym przeglądzie to: Karolina Kupiec, Katarzyna Orzeł i Sylwia Wróbel.  Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Żegocinie, a wszyscy uczestnicy przeglądu pamiątkowe dyplomiki.
     To była bardzo udana impreza. Z pewnością dostarczyła uczniom wielu wrażeń, a organizatorom satysfakcji z pełnej realizacji celów tego konkursu. Zadowolenia nie kryli także żegocińscy poeci. - Jesteśmy przepojeni radoscią i bardzo cieszymy się z tego, że jest taka młodzież, któa czyta nasze wiersze - powiedziała Maria Juszczyk, która właśnie teraz opublikowała tomik wierszy zatytuowany "Pytanie". Jej młodsza koleżanka - Agata Pławecka - dodała: - Wiersze wypływają z naszych serc, wyrażają nasze uczucia. Chciałabym zachęcić Was , abyście sami zaczęli je pisać.
     Organizatorzy zapowiedzieli, że przeglądy twórczości żegocińskich poetów będą kontynuowane w latach następnych.

[wstecz]