IV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI POETÓW ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ


" Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć
jego talent, który tkwi w nim,
uczynimy je istotą nie tylko lepszą,
ale i bardziej szczęśliwą... "/L. Sowian/


    28 lutego 2005r. w Domu Kultury w Żegocinie odbył się finał IV Gminnego Przeglądu Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. W finale udział wzięło 21 uczniów z klas III i VI szkół terenu gminy tj. z Bytomska - 3 dzieci, z Łąkty Górnej - 6 dzieci, z Rozdziela - 6 dzieci, z Żegociny - 6 dzieci. Organizatorami tej cyklicznej imprezy są Gminna Biblioteka Publiczna i Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie.
       Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie - mgr Jan Adamski powitał zebranych gości w osobach: Ks. mgr Leszka Dudziaka - proboszcza parafii w Żegocinie, Ks. Michała Smolika, Panie Ludmiłę Gut i Annę Twardosz z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, twórców : Marię Juszczyk, Teresę Mrugasz, Czesława Pączka, Annę Gawłowicz - Pawełek, bibliotekarki szkolne: Aleksandrę Ellnain z Zespołu Szkół w Żegocinie i Annę Maurer z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie, dyrektorów szkół oraz nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu. Głos zabrał także ks. proboszcz, który życzył dzieciom sukcesów w rozwijaniu talentów na tej ziemi.
     Część konkursową poprowadziła uczennica klasy VI PSP w Żegocinie Joanna Matras. Poziom startujących recytatorów był bardzo wysoki i wyrównany, komisja w składzie: Ludmiła Gut - przewodnicząca, Anna Twardosz i Aleksandra Ellnain - członkinie, miała twardy orzech do zgryzienia. Po burzliwych obradach wyłoniono laureatki w poszczególnych kategoriach wiekowych.
       W kategorii klas III wygrała: Iwona Zelek z Zespołu Szkół w Rozdzielu, która zdobyła wyróżnienie recytując wiersz "Janko Muzykant" - Anny Łękawa, a w kategorii klas VI - Monika Matras z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie, która recytowała wiersz "Refleksja" - Józefa Wróbla.
      Wyniki ogłosiła i wręczyła dyplomy wraz z książkami - przewodnicząca komisji - Pani Ludmiłą Gut, która stwierdziła: "Inni mogą wam
pozazdrościć tak wspaniałej imprezy, która rozsławia Żegocinę i tylu wspaniałych talentów zarówno wśród twórców - mam tu na myśli poetów, malarzy, tych którzy śpiewają, jak również tych młodych recytatorów, którzy tak wspaniale interpretowali wiersze".
      Dyrektor szkoły - Jan Adamski wręczył nauczycielom i członkom komisji podziękowania za trud włożony w przygotowanie dzieci i pracę w komisji, a pani Anna Rogala podziękowała wszystkim przybyłym za obecność, dzieciom za udział - zapraszając równocześnie na V Przegląd już za rok.

Tekst i foto: A. Rogala

[wstecz]