ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ LEOPOLDA GUZIKA

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Leopolda Guzika.

    "Leopoldowi Guzikowi - zasłużonemu rodakowi - społecznikowi, ludowemu działaczowi, inicjatorowi budowy obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów przetwórczych - człowiekowi o szlachetnym charakterze "Serce za Serce" - mieszkańcy Łąkty Górnej i Samorząd Gminy Żegocina. A.D. 2006" - tej treści tablica pamiątkowa zaprojektowana i wykonana przez prof. Stefana Dousę została 20 sierpnia 2006 roku odsłonięta w Łąkcie Górnej.
     Uroczystość, zorganizowana przez Społeczny Komitet, któremu przewodził Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, zgromadziła wielu mieszkańców Łąkty, dostojnych gości oraz członków rodziny urodzonego 85 lat temu Leopolda Guzika. Rozpoczęła ją uroczysta, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza Stanisława Szczygła
Msza Święta, odprawiana w intencji Leopolda Guzika. Kościół wypełnił się wiernymi po brzegi. Honorową asystę nabożeństwa stanowiły poczty sztandarowe łąkieckiej OSP oraz kół PSL z terenu powiatu bocheńskiego.
   - Dziś zwyczajna niedziela, dzień odpoczynku i spotkania z Bogiem. Ale w naszej parafii to niezwyczajna niedziela. Dziś chylimy czoło przed wielkim społecznikiem z naszego terenu - Śp. Leopoldem. Chcemy dziś Jemu podziękować za wiele dobra, które uczynił w naszym okręgu. Szczególnie chcemy Mu podziękować za dwa zakłady, które funkcjonują do dziś na naszym terenie. Te zakłady dają dziś ludziom miejsca pracy, wielu z nich ma emerytury, renty tam właśnie wypracowane. Chcemy więc dziś pochylić nasze głowy i przed Bogiem za dobro ludziom uczynione serdecznie Mu podziękować - powiedział w początkowej części nabożeństwa ksiądz proboszcz Stanisław Szczygieł. Homilię wygłosił natomiast sąsiad Śp. Leopolda Guzika ksiądz Bronisław Rosiek, pracujący obecnie wśród Polonii w Nicei. Leopold Guzik został przez niego wymieniony jako jeden z wielu zasłużonych dla lokalnej społeczności, obok takich zmarłych już ludzi jak: kierownik szkoły w Łąkcie Górnej Eugeniusz Łopatko, ksiądz kanonik Wojciech Białas, ksiądz prałat Antoni Poręba. - Leopold Guzik - mąż, ojciec, obywatel, sąsiad, przyjaciel, dyrektor. Przychodzi mi opowiedzieć o tej osobie, która nie szukała sławy dla siebie, a tak wiele dobrego zrobiła dla innych. To postać przysłana przez Opatrzność Bożą w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie - mówił w początkowej części kazania ksiądz Rosiek, uzasadniając później swój pogląd na taką charakterystykę tragicznie zmarłego 12 lat temu Leopolda Guzika. 
    W końcowej części nabożeństwa ks. proboszcz poinformował zebranych o przebiegu dalszej części uroczystości oraz zaprosił na parafialne dożynki, które odbędą się 27 sierpnia.

FOTORELACJA - cz. I.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Leopolda Guzika. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Leopolda Guzika.
Zaproszeni goście i poczty sztandarowe w kościele parafialnym w Łąkcie. Nabożeństwu przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Szczygieł.
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Leopolda Guzika. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Leopolda Guzika.
Homilię wygłosił ks. Bronisław Rosiek. Zwrócił uwagę na wielką ofiarność Leopolda Guzika w pracy dla rozwoju rodzinnych stron. Mszę św. odprawili księża: Stanisław Rosiek, Bronisław Rosiek,
Stanisław Szczygieł i Hieronim Kosiarski.
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Leopolda Guzika. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Leopolda Guzika.
Kościół zapełnił się licznie przybyłymi mieszkańcami wsi i gośćmi. Miejsce uroczystości - plac przed remizą OSP w Łąkcie Górnej.

    Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości przeszli i przejechali na plac przed remizą OSP w Łąkcie Górnej, gdzie prowadzenie uroczystości przejął Prezes Powiatowego Zarządu PSL w Bochni Henryk Czech. Ale zanim zabrał głos, Aneta Wrona odczytała okolicznościowy wiersz, napisany przez łąkiecka poetkę panią Annę Łękawa pt. "Pamięci Leopolda Guzika, założyciela Zamrażalni, przedszkola, domu strażackiego oraz innych instytucji".
    Rozpoczynając druga cześć uroczystości pan Henryk Czech powiedział: "W tym miejscu przed Domem Kultury i Strażnicą OSP, nieopodal domu rodzinnego spotykamy się na drugiej części uroczystości upamiętniającej 85-tą rocznicę urodzin naszego rodaka Leopolda Guzika. My żyjący, reprezentujący tutaj różne środowiska społeczne, mamy obowiązek zachować szacunek , a nade wszystko pamięć dla naszego rodaka. Stanisław Wyspiański - poeta i dramaturg w napisanym przez siebie "Weselu" - wkłada w usta jednej z postaci taką kwestię: "Aby ino nam się chciało chcieć". Leopoldowi zawsze była bliska idea pracy dla drugiego człowieka. Jemu chciało się chcieć, być wśród ludzi z nimi i dla nich pracować. Życie to nie tylko normy i prawidła - życie to także wyjątki. Właśnie Leopold był takim wyjątkiem, był wyjątkowym człowiekiem. Żył bronił, pracował i działał w trudnych czasach, w czasach okupacji oraz w trudnym okresie odbudowy kraju. Ci co pamiętają owe czasy z szacunkiem chylą głowy. Ci co nie pamiętają, niech tę historię powezmą od innych, zachowają ją dla potomnych i również pochylą głowy. Ludowcy, których ja dziś reprezentuję oddają mu wielki szacunek za upór z jakim działał na rzecz poprawy życia środowisk wiejskich. Przygotowana dzisiaj do odsłonięcia tablica będzie skromnym podziękowaniem dla Leopolda, dla jego niezmordowanej pracy na rzecz innych. Pozwólcie, że w imieniu Komitetu Organizacyjnego, serdecznie powitam Panią Władysławę Guzik - małżonkę Leopolda Guzika, synów Jerzego, Stanisława, Krzysztofa, Andrzeja i córkę Marylę - choć tu fizycznie nieobecną, to jednak duchowo będącą z nami, najbliższą rodzinę tj. brata Józefa Guzika oraz żony synów, wnuczki i wnuków, posła do Sejmu RP - Wiesław Wodę, starostę bocheńskiego - Ludwika Węgrzyna, Przewodniczącego Rady Powiatu - Leopolda Grabowskiego, prof. Stefana Dousę z małżonką - autora i wykonawcy tablicy, księdza kanonika - Stanisław Szczygła dziękując mu równocześnie za odprawione nabożeństwo, ks. kanonika Bronisława Rośka - Duszpasterza Polonii Francuskiej w Nicei - sąsiada Leopolda, ks. Stanisława Rośka - rodaka ze Świnoujścia, a zarazem sąsiada Leopolda; ks. Hieronima Koziarskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Bochni Krzysztofa Kokoszkę, Przewodniczącego Rady Gminy Żegocina - Jana Marcinka, wójtów Żegociny - Jerzego Błoniarza - dzisiejszego gospodarza Łapanowa - Jana Kuliga, Prezesa Zarządu Gminnego PSL w Żegocinie - Józefa Rynducha, prezesów organizacji spółdzielczych: Mieczysława Trojana i Reginalda Łukasika, Dyrektora Stalproduktu będącego obecnie na emeryturze, sąsiada Leopolda - Henryka Hołotę, strażaków OSP z Łąkty Górnej z Komendantem Jednostki Januszem Stado na czele, poczty sztandarowe PSL i OSP i wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Leopolda Guzika. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Leopolda Guzika.
Uroczystość prowadził prezes PZ PSL w Bochni - Henryk Czech. Jako pierwszy przemawiał Leopold Grabowski.

    Następnie poprosił bliskiego współpracownika Leopolda Guzika, jego imiennika - Leopolda Grabowskiego o przypomnienie zebranym życiorysu i dokonań łąkieckiego społecznika. (pełna treść jego wystąpienia >>>)

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Leopolda Guzika. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Leopolda Guzika.
Członkowie rodziny Guzików na uroczystości. Honorowy poczet strażaków OSP Łąkta Górna.

   Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która zaprojektował i wykonał prof. Stefan Dousa. Przy pochylonych sztandarach oraz dźwiękach werbli i fanfar aktu tego dokonała małżonka Leopolda Guzika - Władysława. W asyście wystąpili: Józef Guzika - brat Leopolda, Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina, Mieczysław Trojan - Prezesa "Zamvinexu" i Maria Tyndel - mieszkanka Łąkty Górnej.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Leopolda Guzika. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Leopolda Guzika.
Moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Tablicę ufundowali mieszkańcy wsi, zakłady pracy i samorząd gminy Żegocina.
FOTORELACJA - CZ. II >>>

LINKI

[wstecz]