Lokalana Grupa Działania "Dolina Raby".

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) "Dolina Raby" jest jedną z 39 takich organizacji w województwie małopolskim i jedną z 338 w całej Polsce, wybranych do realizacji swoich Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). LGD działają w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Leader współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
     "Chcielibyśmy, aby w przyszłości "Dolina Raby" była obszarem zintegrowanym wewnętrznie; regionem turystycznym, rozwijającym się także w innych dziedzinach gospodarki, obszarem małych i średnich przedsiębiorstw oraz usług, miejscem produkcji i sprzedaży zdrowej żywności przy jak najlepszym wykorzystaniu jego walorów - materialnych i duchowych, rozwoju przedsiębiorczości; ekologicznie czystym i energooszczędnym, z wykorzystaniem energii odnawialnej; miejscem ludzi dbających o zdrowie, o możliwościach uprawiania sportów i rekreacji, obszarem bezpiecznym."
    LGD jest partnerstwem trójsektorowym, skupiającym obecnie partnerów reprezentujących sześć samorządów gminnych, zakład opieki zdrowotnej, przedsiębiorców, stowarzyszenia i fundacje oraz rolników, sołtysów i innych działaczy społecznych. Organizacja jest otwarta na nowych członków.
    LGD "Dolina Raby" działa na obszarze 6 gmin:

Serwis internetowy Biskupic. Serwis internetowy Gdowa. Serwis internetowy Łapanowa.
Biskupice Gdów Łapanów
Serwis Nowego Wiśnicza. Serwis internetowy Trzciany. Serwis internetowy Żegociny.
Nowy Wiśnicz Trzciana Żegocina
Kliknięcie w miniaturkę przekieruje do serwisu internetowego danej gminy.

NASZE LINKI

LINKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

Serwis LGD "Dolina Raby".

Serwis Ministerstwa Rolnictwa. Serwis Programu Leader 2007-2013.

Serwis LGD "Dolina Raby".

Serwis Ministerstwa Rolnictwa.

Serwis Programu Leader 2007-2013.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej - www.dolinaraby.pl .

[wstecz]