RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

Maksym Wojcieszek podczas prowadzenia szkolenia "Ratujemy i Uczymy Ratować" w PSP w Żegocinie.

Maksym Wojcieszek podczas prowadzenia szkolenia "Ratujemy i Uczymy Ratować" w PSP w Żegocinie.

    Od pięciu już lat Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prowadzi szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przeszkolonych zostało już ponad 5 tysięcy osób. Są to między innymi wolontariusze Pokojowego Patrolu, którzy ukończyli zorganizowane przez Fundację specjalne kursy instruktorskie, prowadzone przez specjalistów z amerykańskiego stowarzyszenia AHA (American Heart Association) i teraz - od kwietnia 2006 roku uczestniczą w realizacji programu "Ratujemy i Uczymy Ratować". 150 wolontariuszy utworzyło dwie grupy" Północ" i "Południe", które co tydzień uczą nauczycieli ze szkół podstawowych udzielania pierwszej pomocy. Z kolei przeszkoleni nauczyciele będą prowadzić szkolenia swoich uczniów z klas i - III. Takich szkoleń odbywa się tygodniowo 6, bierze w nich udział około 90 szkół, około 180 nauczycieli.
    Fundacja planuje w tym roku przeszkolić w ten sposób pół miliona uczniów, a w roku przyszłym dwa razy tyle. Warunkiem przyjazdu wolontariuszy na prowadzenie szkolenia jest zebranie minimum 30 nauczycieli z 15 szkół oraz przesłanie deklaracji przystąpienia do Programu.

Szkolenie "Ratujemy i Uczymy Ratować" w PSP w Żegocinie. Szkolenie "Ratujemy i Uczymy Ratować" w PSP w Żegocinie.
Uczestnicy szkolenia podczas słuchania wykładu. Prowadził go Maksym Wojcieszek.

   Taką właśnie grupę udało się zorganizować pani mgr Jolancie Sajdak z PSP w Żegocinie i przy współpracy z dyrekcją szkoły (mgr Jan Adamski) doprowadzić do odbycia kursu. 29 listopada 2006 roku, grupa wolontariuszy Pokojowego Patrolu z grupy "Północ", zjawiła się w Żegocinie. W sali gimnastycznej szkoły, gdzie odbywało się sześciogodzinne szkolenie, zebrało się 31 nauczycieli z 16 szkół podstawowych pięciu gmin powiatu bocheńskiego i wielickiego. Wykłady, pokazy, ćwiczenia praktyczne prowadziła sześcioosobowa grupa wolontariuszy Pokojowego Patrolu (panie z Warszawy, Słupska, Wołomina, Malborka), której przewodził Maksym Wojcieszek.
   -
Fundacja, oprócz szkolenia nauczycieli, zapewnia także podstawowe ilości pomocy naukowych do prowadzenia lekcji pierwszej pomocy z dziećmi. Po każdym szkoleniu szkoły biorące udział w Programie otrzymują: Certyfikat Uczestnictwa w Programie RUR, podręczniki dla nauczyciela, książeczki dla dzieci "Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy", fantomy (manekiny) MiniAnia i Ania, instruktażowy film DVD, prezentacje multimedialne - wyjaśnia jedna z instruktorek - pani Małgorzata Rydzewska.

Szkolenie "Ratujemy i Uczymy Ratować" w PSP w Żegocinie. Szkolenie "Ratujemy i Uczymy Ratować" w PSP w Żegocinie.
Uczestniczki kursu (pierwsza z lewej mgr Jolanta Sajdak). Małgorzata Rydzewska podczas pakowania pomocy dla szkół i nauczycieli.

   Już wkrótce w szkołach, w których pracują nauczyciele przeszkoleni w Żegocinie, rozpoczną się zajęcia z uczniami klas I - III. - Będziemy uczyć dzieci najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Są one w wzorowane na zajęciach prowadzonych w szkołach norweskich i oparte na formach zabawowych. Otrzymane w prezencie pomoce, sfinansowane przez Fundację WOŚ, pozwolą nam ciekawie i skutecznie przekazywać wiedzę na ten temat - informuje pani Jolanta Sajdak. O programie dowiedziała się z Internetu. Jedna z nauczycielek ucząca w gimnazjum usiłowała dowiedzieć się, jak można zdobyć fantomy i tak, trochę przez przypadek, pani Jolanta Sajdak - nauczycielka z Żegociny - natrafiła na stronę www.wosp.org.pl/uczymyratowac/, na której zdobyła informacje na temat Programu "Ratujemy i Uczymy Ratować" i warunkach przystąpienia do niego.

Szkolenie "Ratujemy i Uczymy Ratować" w PSP w Żegocinie. Szkolenie "Ratujemy i Uczymy Ratować" w PSP w Żegocinie.

Pokaz reanimacji w wykonaniu Maksyma Wojcieszka i Małgorzaty Rydzewskiej.

Szkolenie "Ratujemy i Uczymy Ratować" w PSP w Żegocinie. Szkolenie "Ratujemy i Uczymy Ratować" w PSP w Żegocinie.
Ćwiczenia praktyczne uczestniczek kursu.

    Jak podają statystyki tylko 10 procent dorosłych Polaków twierdzi, że potrafi udzielić pierwszej pomocy. Stawia nas to niestety w końcówce statystyk europejskich. Jak dowodzą uczeni, jeżeli co dziesiąty mieszkaniec ziemi będzie umiał skutecznie udzielić pierwszej pomocy, uda się uratować aż 1 milion osób rocznie. Program "Ratujemy i Uczymy Ratować" jest więc bardzo pożyteczny i godny jak największego rozpropagowania. Nie kończy się jednak na szkoleniu nauczycieli i przekazaniu pomocy naukowych. Pakiet materiałów dydaktycznych oraz pomocy do zajęć wystarczają bowiem tylko na kilka pierwszych lekcji. Każdy nauczyciel otrzyma jednak dostęp do specjalnie uruchomiono systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego możliwy będzie kontakt z Fundacją - organizatorem Programu, pobranie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, wysyłanie szczegółowych sprawozdań ze swojej pracy, oraz zamówienie materiałów, które wyczerpały się w wyniku przeprowadzonych zajęć. Do tej pory przeszkolono już w Polsce około 3 tysiące nauczycieli z ponad 1750 szkół.

Szkolenie "Ratujemy i Uczymy Ratować" w PSP w Żegocinie. Szkolenie "Ratujemy i Uczymy Ratować" w PSP w Żegocinie.

[wstecz]