ODDANIE DO UŻYTKU ŻEGOCIŃSKICH ŹRÓDEŁ WODY MINERALNEJ

27.X.2006 - oddanie do użytku żegocińskich źródeł wody mineralnej.

27.X.2006 - oddanie do użytku żegocińskich źródeł wody mineralnej

    27 października 2006 roku w rejonie źródeł żegocińskiej wody mineralnej miała miejsce uroczystość oddania oddania tego miejsca dla użytku turystów. Głównym bohaterem przedsięwzięcia jest żegociński radny Franciszek Koszyk, którego staraniem źródła te zostały  zagospodarowane. Źródełka i umieszczoną w pobliżu kapliczkę Św. Franciszka z Asyżu pobłogosławił ks. proboszcz Leszek Dudziak.
    Na uroczystość, którą poprowadził Wójt Gminy Jerzy Błoniarz przybyło ponad 50 osób, wśród których było sporo młodzieży szkolnej. Wielu z nich pojawiło się w tym miejscu po raz pierwszy i po raz pierwszy tez mieli możliwość spróbowania żegocińskiej wody mineralnej, która swoim smakiem i zapachem bardzo przypomina krynickiego zubera.

 Oddanie douzytku żegocińskich źródeł wody mineralnej.

Oddanie douzytku żegocińskich źródeł wody mineralnej.

  Oddanie douzytku żegocińskich źródeł wody mineralnej.

Oddanie douzytku żegocińskich źródeł wody mineralnej.

   Piękna jesienna pogoda sprzyjała uroczystości. Poprowadził ją Wójt Jerzy Błoniarz. Powitał przybyłych gości i opowiedział o genezie źródle oraz przedstawił działania Zespołu Inicjatywnego, który przez 10 lat - kierowany przez radnego Franciszka Koszyka - zabiegał o zagospodarowanie miejsca wypływu źródeł na potrzeby turystów. Podkreślił wielką rolę Przewodniczącego Zespołu. Potem poprosił o przejęcie prowadzenia uroczystości ks. proboszcza Leszka Dudziaka. Kapłan podkreślił sens tego przedsięwzięcia. Powiedział, że jeśli to jest rzecz boska, przetrwa przez wiele wieków, jeśli tylko działanie ludzkie, wnet ulegnie zniszczeniu i zapomnieniu.

Oddanie douzytku żegocińskich źródeł wody mineralnej.

Oddanie douzytku żegocińskich źródeł wody mineralnej.

Oddanie douzytku żegocińskich źródeł wody mineralnej.

Oddanie douzytku żegocińskich źródeł wody mineralnej - Franciszek Koszyk.

Oddanie douzytku żegocińskich źródeł wody mineralnej.

Oddanie douzytku żegocińskich źródeł wody mineralnej.

Oddanie douzytku żegocińskich źródeł wody mineralnej.

Oddanie douzytku żegocińskich źródeł wody mineralnej.

   Po odmówieniu modlitwy ks. proboszcz pobłogosławił źródła i poświęcił drewnianą figurkę Św. Franciszka, znajdującą się w drewnianej, szafkowej kapliczce, umocowanej wysoko na drzewie. Kolejna figura, postawiona na żegocińskiej ziemi, wyraża wdzięczność dla Stwórcy i Patrona tego miejsca za tak piękne dary natury, jakie na tej ziemi się znalazły. Wyrazem tej wdzięczności był również różaniec, odmówiony pod przewodnictwem ks. proboszcza Dudziaka przez uczestników na zakończenie uroczystości.
   Wcześniej jednak ponownie głos zabrał Wójt Jerzy Błoniarz. Podziękował za wielkie zaangażowanie wielu osób na rzecz uczynienie tego miejsca atrakcyjnym dla turystów i sprzyjającym chwili refleksji i podziwianiu otaczającej przyrody. Głos zabrał także Franciszek Koszyk. Przedstawił obszernie wszystkie działania związane z przygotowaniem tego miejsca dla potrzeb turystów. Omówił wykonane prace oraz podziękował instytucjom i firmom za wspieranie działań.

Oddanie douzytku żegocińskich źródeł wody mineralnej.

Oddanie douzytku żegocińskich źródeł wody mineralnej.

    Źródła wody mineralnej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Żegocinie zostały więc przekazane do powszechnego użytku. Aby napić się zubera nie trzeba już jechać do Krynicy, bo żegocińska woda mineralna ma prawie wszystkie walory słynniejszej i starszej siostry. Nie ma jednak mowy o tym, aby rozpocząć w Żegocinie eksploatację źródła na większą skalę. Jego wydajność jest bowiem niewielka. Ale na potrzeby wędrujących w pobliżu żółtym szlakiem z Żegociny na Kamionną, wystarczy. Może być także celem rekreacyjnych wędrówek z Żegociny lub bacówki "Nad Wilczym Rynkiem" w Rozdzielu.
    Zespół Inicjatywny, kierowany przez pana Franciszka Koszyka, nie zakończył jeszcze pracy. Trzeba powiem zdobyć kolejne środki na pełne zabezpieczenie źródełek przed opadającymi liśćmi oraz wydanie folderu promującego kolejną atrakcję turystyczną Żegociny.

PODZIĘKOWANIE

   Przez Zespół Inicjatywny Uruchomienia Źródeł Wód Mineralnych w Żegocinie bardzo serdecznie dziękuje sponsorom i osobom oraz instytucjom wspierającym działania Zespołu . Dziękujemy panu Jerzemu Błoniarzowi - Wójtowi Gminy Żegocina za stałą pomoc i wspieranie nas w działaniach, panu Tadeuszowi Olszewskiemu za artykuły, wykonywane zdjęcia i artykuły dla prasy oraz zamieszczanie informacji o źródłach w internecie, panu Janowi Marcinkowi - Przewodniczącemu Rady Gminy i zarazem prezesowi Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gminy Żegocina za wspieranie naszych działań oraz za ufundowanie płaskorzeźby pt. "Ślady Św. Franciszka - wielkie dzieła Biedaczyny", państwu Lucynie i Wiesławowi Błoniarzom za wykonane plansze i inną wieloraką pomoc, panu Andrzejowi Palaczowi z Laskowej za sponsorowanie figury Św. Franciszka do gabloty przy Figurze pod Kościołem, panu Bolesławowi Pączkowi za dowożenie ludzi i sprzętu do pracy przy źródłach własnym samochodem oraz używania własnych narzędzi do pracy, panu Antoniemu Durbasowi za sponsorowanie gabloty umiejscowionej przy źródłach, panu Krzysztofowi Pączkowi za bezpłatne wykonanie oszklonej gabloty umiejscowionej przy Figurze Św. Franciszka oraz ławek na kaskadę przy źródłach, panu Wiktorowi Twardoszowi za wykonywane prace nieodpłatnie oraz użyczenie własnych materiałów i transportu wraz z pracownikami swojej firmy, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Brzesko panu Zdzisławowi Kamińskiemu za drzewo na ławy, pomoc pracowników leśnych oraz za zgodę na wykonanie prac związanych z uruchomieniem źródeł w lesie państwowym, panu Tadeuszowi Janiczkowi za wykonanie zadaszenia nad figurą Św. Franciszka obok kościoła i montaż płyty miedzianej z wygrawerowanymi napisami na cokole figury i ostatni powtórny montaż w ramach remontu, panu Stanisławowi Jelonkowi za materiał na zadaszenie nad stołem biesiadnym, panu Władysławowi Pączkowi za wykonanie metalowej konstrukcji do montażu kapliczki przy źródłach, panu Stanisławowi Paruchowi za wykonanie kapliczki z figurą Św. Franciszka wg przekazanego projektu, a także wszystkim innym, nie wymienionym, którzy w jakikolwiek sposób wspomagali nasze działania związane z wykonywaniem prac w rejonie źródeł.

Żegocina, dnia 27.10.2006 r.
                                                                                                                                                              Za Zespół Inicjatywny
                                                                                                                                                  Przewodniczący Franciszek Koszyk

WIĘCEJ O ŹRÓDLE:

[wstecz]