ŹRÓDEŁKO CZEKA NA TURYSTÓW

Źródła wody mineralnej w Żegocinie. Źródła wody mineralnej w Żegocinie.
Leśna droga prowadząca do źródeł. Znak na drzewie wskazuje miejsce zejścia do źródeł.
Źródła wody mineralnej w Żegocinie. Źródła wody mineralnej w Żegocinie.
Dla ułatwienia zejścia zrobiono kamienne schodki i zamontowano poręcze. Nad potokiem wybudowano kładkę, a samo źródło osłonięto.

   Tuż przy wypływającym spod stoku Kamionnej potoku Sanka, w lesie, w odległości około 1,5 km od Żegociny wytryskują dwa źródełka wody mineralnej, swoim składem chemicznym i właściwościami bardzo zbliżone do krynickiego zubera. Pierwsze z nich odkrył w 1975 roku pracujący w żegocińskiej parafii ks. katecheta Stanisław Mucha, drugie 4 października 1995 roku Franciszek Koszyk.
    Pierwsze sprzęty i urządzenia wykonane przy źródełku przez Zespół Inicjatywny zniszczyła w 1997 roku powódź. W 2004 roku ponownie zbudowano, czynem społecznym podstawowe urządzenia: kładkę, ławki, schody, balustrady. Jesienią 2005 roku przy źródle wykonano, również społecznie, szereg prac porządkowych. Wszystkie te prace wykonano pod kierunkiem Franciszka Koszyka, który przewodzi Zespołowi Inicjatywnemu i nie ustaje w urządzeniu tego miejsca dla potrzeb turystów. Wszystkie działania, związane z tym źródłem odnotowywane są  w prowadzonej przez Franciszka Koszyka "Kronice Źródeł".

Źródła wody mineralnej w Żegocinie. Źródła wody mineralnej w Żegocinie.
Zabezpieczono go przed wpadaniem zanieczyszczeń. Tak prezentuje się źródło nr 1.
Źródła wody mineralnej w Żegocinie. Źródła wody mineralnej w Żegocinie.
Dojście do źródła nr 2. Przy źródle nr 2.

     Do kolejnych prac powrócono w końcu czerwca 2006 r. Wykonywała je firma pana Wiktora Twardosza, a sfinansował żegociński samorząd. Odkopano źródło nur 2, które w październiku 1995 roku odkrył Franciszek Koszyk, wykonano kamienną studzienkę i chodnik od pomostu do tego źródła. Nad tzw. stołem biesiadnym zbudowano zadaszenie. W specjalnym zagłębieniu urządzone zostało miejsce na palenie ogniska. Umocowano schody zejściowe do źródeł. Przy źródle nr 1 postawiono tablicę informacyjną.  Samo zaś źródło zostało obmurowane kamieniami. Także z kamieni zbudowano od strony potoku specjalny wysoki wał, który ma chronić źródło oraz drugi, od strony stoku, mający chronić przed osuwającymi się kamieniami. Zaimpregnowano i pomalowano ławki i stoły. 10 lipca wykonano trudną operację zamontowania na drzewie, na wysokości 6,5 metra kapliczki z figurą Patrona Źródła - Św. Franciszka z Asyżu.

Źródła wody mineralnej w Żegocinie. Źródła wody mineralnej w Żegocinie.
Miejsce na małe ognisko. Tzw. stół biesiadny.
Źródła wody mineralnej w Żegocinie. Źródła wody mineralnej w Żegocinie.
Kapliczka Św. Franciszka z Asyżu umocowana wysoko na drzewie. Plan ogólny źródeł żegocińskiego zubera.

   O tym, jak trudne i liczne wykonano prace, może się przekonać każdy, kto tutaj dotrze. Trafić jest łatwo, bo z centrum Żegociny (spod figury Św. Franciszka z Asyżu, posadowionej obok kościoła) prowadzi do źródeł oznaczona, biało-czerwona trasa  turystyczna. Będąc więc w Żegocinie koniecznie trzeba pójść do źródełka. Cisza, leśny chłód, łyk żegocińskiego zubera, odgłosy śpiewających ptaków, promyki słońca prześlizgujące się pomiędzy drzewami - wszystko to nadaje temu miejscu niepowtarzalny klimat i pozwala w krótkim czasie znakomicie wypocząć.

POPRZEDNIA RELACJA Z PRAC PRZY ŹRÓDLE >>>

[wstecz]