ŻEGOCINA W 1. ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II

 2.04.2006, godz. 21.00. Pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

   Jak świat długi i szeroki trwają uroczyste obchody pierwszej rocznicy śmierci Ojca Świętego, Papieża - Polaka - Jana Pawła II, który odszedł do Domu Pana 2 kwietnia 2005 roku. Miliony osób wstrzymało oddech o 21.37, gdy Papież wydał ostatnie tchnienie na tym świecie. Wcześniej, przez kilka tygodni, trwając na modlitwie w intencji Ojca Świętego, wierni całego świata obserwowali, jak Karol Wojtyła uczył nas godnie umierać.

   Wśród rozmodlonych wiernych byli także liczni mieszkańcy parafii z terenu gminy. Szczególnie modlono się, zwłaszcza po śmierci Papieża, pod jego pomnikiem w Łąkcie Górnej. Możemy przypomnieć sobie tamte chwile z relacji serwisu www.zegocina.pl.

Pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

       "Choć umilkło serce Jego, wciąż jest żywy, wciąż jest z nami i z Domu Ojca nam błogosławi" - to ostatnie słowa wiersza napisanego na pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II przez 95-letnia poetkę ludową Annę Łękawa z Łąkty Górnej. Właśnie w tej wiosce, pośród budynków szkoły noszącej imię Jana Pawła II stoi pomnik z popiersiem Wielkiego Polaka. Nie mniej licznie, niż zaraz po śmierci Ojca Świętego, przy pomniku zgromadzili się nie tylko mieszkańcy Łąkty, ale także okolicznych wiosek. Kilkadziesiąt osób przyjechało z innych gmin, a nawet miasta Bochni. Wieczorne czuwanie przy pomniku, wzniesionym jesienią 2004 roku, prowadziła najpierw młodzież z tutejszego Zespołu Szkół. Pod ukwieconym gwiazdami niebem, w migocącym blasku setek zniczy, rozbrzmiewały  ulubione pieśni papieża, wiersze i jego słowa, utrwalone w archiwalnych nagraniach. Odczytano także wiersz Anny Łękawa "Był taki dzień". Apel Jasnogórski poprowadził ks. proboszcz z Łąkty Stanisław Szczygieł. Gdy nadeszła 21.37 cichutko zrobiło się na placu, pochyliły się sztandary szkoły i wszystkich jednostek strażackich z terenu gminy Żegocina, a z oddali dał się słyszeć głos kościelnych dzwonów.

Pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

    Na zakończenie tego modlitewnego spotkania wszyscy odśpiewali ukochaną pieśń papieża - słynną "Barkę". - Ojciec Święty Jan Paweł II nie chciałby, abyśmy odchodzili do domów smutni. On w Domu Ojca jest szczęśliwy i na pewno też chce, abyśmy i my byli szczęśliwi - powiedział ks. Stanisław Szczygieł, który udzielił zebranym kapłańskiego błogosławieństwa.

2.04.2006 - Kościół Parafialny w Żegocinie. 2.04.2006 - Kościół Parafialny w Żegocinie.

   O tej samej porze wieczorne nabożeństwo odbywało się także w kościele parafialnym w Żegocinie. Przed bramami, prowadzącymi do kościoła płonęły znicze, ułożone w kształcie serca. Przed głównym ołtarzem, na podwyższeniu, postawiono duży portret trzymającego krzyż i modlącego się Jana Pawła II. Poniżej płonęły żółte znicze. Obok portretu Ojca Świętego i w kilku jeszcze innych miejscach w kościele umieszczono prace plastyczne wykonane uczniów żegocińskich szkół, przedstawiające ich wyobrażenie Ojca Świętego. Licznie zgromadzeni w kościele parafianie oczekując na nabożeństwo mogli wysłuchać archiwalnych nagrań papieskich homilii. Słowa Ojca Świętego wykorzystała także młodzież, która przed rozpoczęciem Mszy Świętej przedstawiła krótki  montaż słowno - muzyczny. Koncelebrowaną mszę święta odprawianą w intencji szybkiej kanonizacji Jana Pawła II, odprawili księża żegocińskiej parafii pod przewodnictwem proboszcza - ks. Leszka Dudziaka. Pod koniec pobytu w kościele w dłoniach wiernych zapłonęły setki zniczy, które po zakończeniu nabożeństwa wyniesiono na zewnątrz świątyni i ułożono na otaczającym kościół murze oraz pod krzyżem misyjnym.

2.04.2006 - Kościół Parafialny w Żegocinie. 2.04.2006 - Kościół Parafialny w Żegocinie.

   Specjalna przedpołudniowa msza święta odprawiona została w żegocińskim kościele w poniedziałek. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie żegocińskich szkół. Mszę świętą z homilią celebrował ksiądz proboszcz Leszek Dudziak. Młodzież przedstawiła inscenizację słowno - muzyczną, poświęconą Janowi Pawłowi II, podczas której wykorzystano także nagrania filmowe przedstawiające postać Polskiego Papieża.

Nabożeństwo poniedziałkowe z udziałem młodziezy szkolnej. Nabożeństwo poniedziałkowe z udziałem młodziezy szkolnej.
Nabożeństwo poniedziałkowe z udziałem młodziezy szkolnej.

    3 kwietnia pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II uczcili także pracownicy i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie.  Na swoją uroczystość, związana także z pierwszą rocznicą poświęcenia obiektu, zaprosili gości: Kierowniczkę GOPS w Żegocinie: Bożenę Orzeł i Sekretarza Gminy Zbigniewa Nożkiewicza.

Uroczystość w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żegocinie. Uroczystość w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żegocinie.
  Uroczystość w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żegocinie. Uroczystość w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żegocinie.

   Scenariusz imprezy opracowały panie terapeutki: Lucyna Janiczek, Małgorzata Wrona i Sylwia Kuska. Pracowały z podopiecznymi kilkanaście dni nad przygotowaniem tej uroczystości. - Rozpoczęliśmy nasze spotkanie wspólną modlitwą i śpiewaniem "Czarnej Madonny". Pani Lucyna Janiczek powitała gości i nawiązała do powodów zorganizowania uroczystości. Potem nasi podopieczni: Maria Bodurka, Jan Gołąb, Dariusz Trojanowski, Adam Szewczyk mówili wiersze autorstwa Karola Wojtyły - późniejszego Papieża Jana Pawła II. Przeplatano je śpiewaniem ulubionych pieśni Jana Pawła II , w tym "Barki". Cytowano także humorystyczne, radosne słowa Jana Pawła II, wypowiedziane podczas jego kolejnych pielgrzymek do Polski. Cała ta nasza uroczystość, poprzez słowa Ojca Świętego, stała się rocznicą pogodną, radosną. Program artystyczny zakończyliśmy  pieśnią "Przykazanie nowe daję nam". Potem miało miejsce spotkanie przy ciastkach i kawie. W imieniu gości podziękował Sekretarz Gminy Żegocina Zbigniew Nożkiewicz. Krótki koncert dał też pan Zbigniew Grzesz, który śpiewał piosenki do słów Mikołaja Reja. Obiecał zresztą, że w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żegocinie wystąpi dla podopiecznych jeszcze niejeden raz - tak relacjonował przebieg uroczystości kierownik Domu Samopomocy Społecznej w Żegociniew pan Czesław Pączek.
    Podopieczni w dowód wdzięczności ofiarowali swoim gościom, wykonane przez siebie obrazy o tematyce świątecznej.

    Postać Ojca Świętego Jana Pawła II fascynowała i inspirowała wielu ludzi jeszcze za Jego życia. Był natchnieniem dla filmowców, malarzy, fotografików, muzyków, poetów i pisarzy. Jego portrety malowali także artyści - amatorzy z terenu gminy Żegocina, np. pani Anna Łękawa. Pierwsza rocznica odejścia Jana Pawła II do Domu Pana stała się także inspiracją do napisania wierszy przez dwie panie: uczennicę klasy szóstej PSP w Żegocinie Monikę Salaburę i nestorkę żegocińskich poetów - panią Annę Łękawa z Łąkty Górnej. Oba wiersze prezentujemy tutaj >>>.

[wstecz]