KOŚCIÓŁ W ROZDZIELU - ODPUST 2006

  Odpust - 23.07.2006.

       W tym roku tradycyjne uroczystości odpustowe w zabytkowym kościele pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła w Rozdzielu miały miejsce 23 lipca 2006 roku. Połączono je z obchodami 40-lecia kapłaństwa, pochodzącego z Rozdziela ojca Władysława Klemensa Blajdy. Uroczystą sumę, po której odbyła się procesja wokół kościoła, koncelebrowało pod przewodnictwem Księdza Jubilata siedmiu księży, w tym dwóch rodem z Rozdziela: ks. Jubilat i ks. Józef Bobowski - obecnie proboszcz w Pleśnej. Słowo Boże wygłosił ks. Tadeusz Skura - proboszcz z Królówki.

Ks. proboszcz Leszek Dudziak. Wierni zgromadzeni na odpustowej sumie.
Ks. proboszcz Leszek Dudziak. Wierni zgromadzeni na odpustowej sumie.

     Przybyłych na nabożeństwo odpustowo-jubileuszowe powitał proboszcz Parafii w Żegocinie - ks. Leszek Dudziak. -  Rozpoczynamy niecodzienną Eucharystię, bo łączy dziś ona dwie uroczystości. Chcemy uczcić Św. Jakuba Apostoła - patrona tej Świątyni i chcemy uczcić Chrystusowe Kapłaństwo, które tak pięknie realizuje się w osobie Ojca Klemensa Blajdy. Pragnę wszystkich serdecznie powitać na tej podwójnej uroczystości. Witam zwłaszcza Ojca Klemensa - Jubilata, który w sposób szczególny będzie modlił się do Św. Jakuba nie tylko w intencji naszej wspólnoty, ale w intencji siebie samego, dziękując za 40 lat służby Bogu i ludziom. Witam wszystkich kapłanów rodaków, a w sposób szczególny kaznodzieję ks. kanonika Tadeusza Skurę z Królowki, który do tego kościoła ma specjalne prawo. Na Twoje ręce księże kanoniku dziękuję za ten wielki dar serca w postaci tej świątyni. Witam wszystkich rodaków, zwłaszcza bliskich i krewnych Ojca Klemensa, wszystkich czcicieli Św. Jakuba Apostoła i zapraszam Was do gorącej modlitwy, tak, jak gorący jest ten dzień dzisiejszy. Niech będzie gorąca nasza modlitwa, by ten dzień odpustu pozostawił trwały ślad duchowy w naszych sercach, w sercach naszych bliskich. Niech ten dzień dzisiejszy będzie uwielbieniem Boga i oddaniem czci ludziom, zwłaszcza tym, którym wiele zawdzięczamy. Mam tu na myśli przede wszystkim Ojca Jubilata - powiedział, po czym oddał głos delegacjom dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy pragnęli złożyć życzenia księdzu Jubilatowi.

Życzenia dla Ks. Jubilata od rozdzielskich dzieci. Jan Marcinek i delegacja dorosłych mieszkańców Rozdziela.
Życzenia dla Ks. Jubilata od rozdzielskich dzieci. Jan Marcinek i delegacja dorosłych mieszkańców Rozdziela.

    Najpierw wierszowane życzenia złożyły Ojcu Klemensowi delegacje rozdzielskich dzieci i młodzieży. Potem głos zabrał przewodniczący delegacji dorosłych mieszkańców Rozdziela Jan Marcinek. - Dziś wielkie Twe święto - 40 lat posługi w Winnicy Pańskiej. Odpowiedziałeś na Boże wezwanie i poszedłeś na pracę bez nagrody, ciężki, twardy i niezmierny trud i przez te wszystkie lata siejesz Bożą Prawdę tam, gdzie Pan Ciebie potrzebował: w Skomielnej, Tęczynie, Nowej Soli, gdzie budowałeś kościół, Częstochowie, a obecnie Terliczce. Będąc w odległych placówkach nigdy nie zapomniałeś o parafii w Żegocinie i ukochanym Rozdzielu. Tu również rozsiewasz Boże Ziarno. Dla nas jesteś drogowskazem. Pobożnością i skromnością porywasz nasze serca. Spędzając urlop w swej rodzinnej wiosce pozostawiasz po sobie taki oto obraz jak z różańcem w ręku spacerujesz wokół domu, a dla każdego przechodzącego masz serdeczny uśmiech, każdemu poświęcasz chwile czasu. Wielu z nas znasz po imieniu i jesteś zatroskany po ojcowsku, jak żyje się Twoim współrodakom. Tak, jak do tej pory, służ dalej Bogu, a nam ukazuj tą słuszną drogę, po której mamy iść. Módl się i wstawiaj za nami u Pana. My - mieszkańcy Rozdziela jesteśmy wdzięczni za dar Twojego kapłaństwa, za to, że w dobie zmaterializowanego świata postawił na naszej drodze drogowskaz w Twojej Osobie - powiedział, po czym zacytował jeszcze słowa wiersza K. I. Gałczyńskiego, mówiące o tym, że poeta wierszem raduje, muzyk instrumentem, ale w Światłość wznosi obu kapłan sakramentem . Swoje wystąpienie zakończył życzeniami: Kochany Ojcze Jubilacie ! Służ nam Sakramentem, rozjaśniaj mroki życia codziennego przez długie, długie lata. Przyjmij także od mieszkańców Rozdziela oraz wszystkich parafian, gości i samorządu Gminy Żegocina najlepsze życzenia, aby Twa posługa kapłańska przynosiła obfite plony - to w Rozdzielu i wszędzie tam, gdzie padnie Boże Słowo zasiane przez Ciebie. Życzymy, abyś na swej drodze zawsze spotykał ludzi życzliwych, o otwartych sercach na Słowo Boże i swym przykładem prowadził ich do Chrystusa. Życzymy dużo sił, zdrowia, obfitości Łask Bożych i kolejnych pięknych jubileuszy pasterskiego posłannictwa w Winnicy Pańskiej. My ze swej strony zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Dobry Bóg i Matka Najświętsza ma Cię zawsze w swojej opiece. Szczęść Boże !
    Zanim rozpoczęła się zasadnicza część mszy świętej, ponownie przemówił ks. Leszek Dudziak, który przybliżył życiorys Księdza Jubilata oraz przedstawił intencje mszalne. -
Nie byłoby dzisiejszej uroczystości jubileuszowej Ojca Klemensa Władysława Blajdy, gdyby nie było kilku wydarzeń i gdyby nie pojawiły się pewne osoby. Chcę najpierw przywołać zacnych rodziców Ojca Klemensa: Wojciecha i Katarzynę. Wojciech - urodzony 9 kwietnia 1899 r. w Rozdzielu. Katarzyna, z domu Kołodziej, pochodziła z Kamionki, urodziła się 26 lipca 1903 roku. Pan Bóg złączył ich sakramentem małżeństwa 20 kwietnia 1928 roku w Kamionce. Kiedy papież Pius X przyjechał do swego domu rodzinnego i matce pokazał biskupi pierścień: - Patrz mamo. to mój pierścień biskupi. A ona powiedziała: - Synu, nie miałbyś tego pierścienia, gdyby nie moja ślubna obrączka. Nie byłoby dzisiejszego jubileuszu Ojca Klemensa, gdyby nie zaistniała ta wielka tajemnica sakramentu małżeństwa Wojciecha i Katarzyny. Kolejna piękna data: 31 sierpień 1933 rok - data urodzin Władysława Blajdy. Chrzestnymi przy chrzcielnicy w Żegocinie byli Stefan Rozum i Rozalia Zięba, a główkę dzisiejszego Jubilata 3 września 1933 r. polał wodą święconą ksiądz Karaś. Tam, przy tej chrzcielnicy zaczęło się wszystko, co potem nastąpiło: pierwsza spowiedź, Komunia Święta, 19 czerwca 1949 roku bierzmowanie, 27 maja 1965 subdiakonat w Rozwadowie, wreszcie 5 czerwca 1966 roku święcenia w Tuchowie. Warto dzisiaj te daty i te osoby przywołać, aby jeszcze głębiej przeżywać dzisiejszą uroczystość. Ojcze Władysławie Klemensie. Zapewne pamiętasz swą pierwszą mszę świętą, odprawioną w Żegocinie 3 lipca o godzinie 10.30. Zapewne pamiętasz kazanie prymicyjne ojca, który do dzisiaj żyje i miał wygłosić tutaj kazanie, mając 92 lata. Mieszka on obecnie w Sędziszowie Małopolskim. Prosił mnie wczoraj, by ucałować Twoje dłonie i by Ci pogratulować i podziękować za wielką pracę, jaką włożyłeś w swoje Zgromadzenie Ojców Kapucynów. Własnego Kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem wprost staję i przed kapłaństwem klękam. Ojcze Klemensie ! Przed Twoim Kapłaństwem chylimy czoło, klękamy, dziękując Bogu za wspaniałe życie kapłańskie w ciągu tych 40 lat. W imieniu kapłanów pracujących w naszej parafii, całej żegocińskiej parafii, gratuluję Ci tego, czego udało się Ci dokonać w życiu, a zwłaszcza pięknego stylu kapłańskiego. Życzę Ci, aby Twoi patronowie ze chrztu i z bierzmowania, i dzisiejszy patron Św. Jakub Apostoł, wypraszali Ci to wszystko, co Ci jest potrzebne na każdy dzień, oby jak najdłuższego życia. Życzę Ci, by były piękne dalsze Twoje dni, byśmy doczekali Złotego Jubileuszu, a może kolejnego - diamentowego. O to będziemy się modlić i tego Ci z całego serca życzymy - powiedział ks. proboszcz Leszek Dudziak.

 Ks. Klemens Blajda przyjmuje dary ołtarza. Ks. Tadeusz Skura podczas wygłaszania homilii.
Ks. Klemens Blajda podczas przyjmowania darów ołtarza. Ks. Tadeusz Skura podczas wygłaszania homilii.

   Potem rozpoczęły się obrzędy Mszy Świętej. Delegacje parafian złożyły dary ołtarza. Homilię, poświęconą prawie w sakramentowi kapłaństwa - wygłosił obecny proboszcz z Królówki, a więc parafii, z której pochodzi zabytkowy, rozdzielski kościół - ks. Tadeusz Skura. - Kapłan jest pomostem, wiodącym z Ziemi do Nieba, łączącym dwa wielkie światy: ziemski - doczesny i boski - wieczny. Jest przewodnikiem, a zarazem przewoźnikiem które nazwał pomostem pomiędzy ludźmi a Bogiem. Musi cierpliwie przeprowadzać dusze na drugi brzeg, do portu, do przystani zbawienia - mówił do licznie zebranych wiernych.  Nabożeństwo odpustowe uświetniły dwie grupy muzyczne: mały chórek prowadzony przez panią Annę Zelek oraz orkiestra dęta z Żegociny, prowadzona przez pana Mieczysława Kędrę. Teksty modlitw czytali sami parafianie.

Mszę Św. koncelebrowało siedmiu kapłanów. Przemówił także ks. Jubilat O. Klemens Blajda.
Mszę Św. koncelebrowało siedmiu kapłanów. Przemówił także ks. Jubilat O. Klemens Blajda.

    Uroczystą, odpustową sumę wraz z O. Klemensem koncelebrowali księża: Józef Cempura, Kazimierz Fąfara, Leszek Dudziak, Józef Bobowski, Michał Smolik i Tadeusz Skura. Jeszcze przed wyjściem na procesję za wspaniale przygotowaną uroczystość podziękował Ksiądz Jubilat. Swoje podziękowania wyraził także osobom, które składały mu życzenia dzień wcześniej, w sobotę. Wymienił tutaj Wójta Gminy Żegocina i pana Czesława Pączka. Przy okazji przypomniał także swoją pierwszą, w tutejszej świątyni odprawioną mszę świętą odpustową, co miało miejsce dwadzieścia lat temu, czyli w roku 1986. Mówił, że wtedy nie było jeszcze stropu, okna zatkane były foliami, a wiatr tak głośno szumiał, że mało kto mógł jego słowa słyszeć.

Odpustowa procesja wokół kościoła. Błogosławieństwo i modlitwa w intencji kierowców.
Odpustowa procesja wokół kościoła. Błogosławieństwo i modlitwa w intencji kierowców.

    Przy dźwiękach trzech rozdzielskich dzwonów i z Żegociny zebrani na odpustowym nabożeństwie parafianie z Rozdziela i ich goście przeszli w uroczystej procesji wokół kościoła, a monstrancję z Najświętszym Sakramentem w asyście strażaków z OSP w Rozdzielu, niósł ks. Józef Bobowski. Po ponownym wejściu do kościoła, w związku ze świętem patrona kierowców Św. Krzysztofa, O. Blajda odmówił modlitwę w intencji prowadzących pojazdy mechaniczne. Po pobłogosławieniu wiernych Najświętszym Sakramentem kapelan policjantów diecezji tarnowskiej ks. dr Kazimierz Fąfara i Sercanin ks. Józef Cempura dokonali pokropienia wodą święconą samochodów stojących na przykościelnym parkingu i wzdłuż dróg.

odpust2006-11.jpg (17536 bytes) Odpustowe kramy poniżej kościoła w Rozdzielu.
Ks. Kazimierz Fąfara podczas poświęcania samochodów. Odpustowe kramy poniżej kościoła w Rozdzielu.

    Tegoroczne uroczystości odpustowe w przepięknym Rozdzielu przeszły już do historii. Drewniana świątynia, pamiętająca czasy królów i wielkie wydarzenia historyczne, prezentowała się znakomicie, a odświętny wystrój podkreślał dwa elementy tegorocznej uroczystości: odpust i jubileusz.

[zegocina.pl]

[rozdziele]