KSIĄDZ MAJOR DR ZBIGNIEW KĘPA PRAŁATEM

    Miło nam poinformować, że 7 stycznia 2006 roku nasz rodak - ks. major dr Zbigniew Kępa - piastujący obecnie funkcję Szefa Oddziału Duszpasterskiego Kurii Polowej Wojska Polskiego, kapelana Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i Rzecznika Prasowego Ordynariatu Wojska Polskiego otrzymał Godność Kapelana Jego Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI, czyli tytuł honorowy prałata. Podczas Koncertu Noworocznego z okazji przywrócenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, który odbył się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, wręczył mu ją Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. W uroczystości, podczas której po raz dwunasty wręczone zostały Dyplomy Benemerenti, a których tegorocznymi laureatami zostali Metropolita krakowski abp Stanisław Dziwisz i Muzeum Wojska Polskiego, uczestniczyło wielu dostojnych gości, m. in. szef Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Urbański oraz Biskup Polowego WP gen. bryg. Tadeusz Płoski.  Do katedry przy ulicy Długiej w Warszawie przybyli także przedstawiciele parlamentu i rządu, generałowie i oficerowie Wojska Polskiego oraz mieszkańcy stolicy. Obecna była także dwuosobowa delegacja z rodzinnej parafii księdza prałata Zbigniewa Kępy, w skład której wchodzili: Wójt Gminy Jerzy Błoniarz oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej mgr Czesław Pączek. Przypomnijmy, że ks. prałat Zbigniew Kępa od początku jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. - Jesteśmy dumni z naszego rodaka i z całego serca gratulujemy Ks. dr Kępie tego zaszczytu - powiedział po powrocie z Warszawy Czesław Pączek.

    Prócz naszego rodaka abp Kowalczyk wręczył godności nadane przez Benedykta XVI czterem innym kapłanom. Godność protonotariusza apostolskiego (infułata) otrzymał ks. płk prał. Sławomir Żarski, wikariusz generalny biskupa polowego WP. Godność Kapelana Jego Świątobliwości (prałata) otrzymali: ks. płk Jan Domian - dziekan Dekanatu Dowództwa Garnizonu Warszawa, Instytucji Centralnych MON i Sztabu Generalnego WP, proboszcz Parafii Wojskowej w Warszawie-Bemowie; ks. płk Marek Karczewski, dziekan 2 Korpusu Obrony Powietrznej, proboszcz Parafii Wojskowej w Toruniu i ks. kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej WP, kapelan Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, przedstawiciel biskupa polowego ds. koordynacji duszpasterstwa harcerzy i oczywiście ks. mjr Zbigniew Kępa. 

    Natomiast siostra Teresa Rumian ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, która przez 27 lat pracowała w Domu Papieskim przy boku Jana Pawła II, została mianowana na stopień majora. Bp Płoski wręczył jej również odznakę okolicznościową - Medal "Pro memoria" nadaną przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

    W programie artystycznym towarzyszącym uroczystości wzięli udział wybitni artyści teatru i estrady. Poezję Jana Pawła II i komunikaty ze strajku w stoczni gdańskiej w 1980 r. czytali: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Olgierd Łukaszewicz, Janusz Gajos. Kolędy śpiewał Chór Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. kepa02.jpg (12755 bytes)
Podczas koncertu zorganizowanego z okazji XV rocznicy przywrócenia Ordynariatu Polowego WP kolędy śpiewał  Zespół Artystycznego WP. Dyplom Benemerenti Ordynariatu Polowego WP dla Abp Stanisława Dziwisza odebrał biskup pomocniczy metropolity Jan Zając .

   Dekret przywracający Ordynariat Polowy oraz bullę w sprawie nominacji Biskupa Polowego papież Jan Paweł II wydał 21 stycznia 1991 r., zaś 23 lutego tego samego roku odbyła się na Jasnej Górze konsekracja Biskupa Polowego, którym został ks. prałat dr Sławoj Leszek Głódź. Swoją funkcję ks. bp. gen. dyw. dr S. L. Głódź sprawował do października 2004 r., kiedy to Biskupstwo Polowe objął ks. bp. gen. bryg. dr Tadeusz Płoski.

Dyplom Benemerenti Ordynariatu Polowego WP dla Muzeum Wojska Polskiego. Siostra Teresa Rumian została awansowana na stopień majora rezerwy.
Dyplom Benemerenti Ordynariatu Polowego WP dla Muzeum Wojska Polskiego. Siostra Teresa Rumian została awansowana na stopień majora rezerwy.

    Wręczone zostały także medale "Milito pro Christo", które są przyznawane "za dawanie świadectwa i zabieganie o to, aby Chrystusowy duch przemieniał duszę narodu oraz kształtował postawy społeczne ludzi polskiej ziemi, by życie odmieniło się ku dobru, prawdzie, miłości braterskiej i sprawiedliwości, tym wartościom, na których można budować zdrowy organizm życia państwowego i społecznego". Medalem tym zostali uhonorowani: Miva Polska (Agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji), prof. Józef Szaniawski, Państwowy Port Lotniczy oraz Firma "AGAT" i prezes Real Polska Martin Ender.

kepa05.jpg (12004 bytes) kepa06.jpg (17465 bytes)
Ksiądz major dr Zbigniew Kępa podczas odbierania godności Kapelana Ojca Świętego Benedykta XVI (prałata).

    Dekret przywracający Ordynariat Polowy oraz bullę w sprawie nominacji Biskupa Polowego papież Jan Paweł II wydał 21 stycznia 1991 r., zaś 23 lutego tego samego roku odbyła się na Jasnej Górze konsekracja Biskupa Polowego, którym został ks. prałat dr Sławoj Leszek Głódź. Swoją funkcję ks. bp. gen. dyw. dr S. L. Głódź sprawował do października 2004 r., kiedy to Biskupstwo Polowe objął ks. bp. gen. bryg. dr Tadeusz Płoski.

    Dyplom Benemerenti (dobrze zasłużonym) został ustanowiony przez Biskupa Polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia dekretem z dnia 23 lutego 1995 r. Przyznawany jest corocznie osobom, które swoim postępowaniem dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość.

Źróło: www.mon.gov.pl                    Fot. Krzysztof Stępkowski

[wstecz]