Zmiany wikariuszy 2019.

Zmiany wikariuszy 2019.

ZMIANY WIKARIUSZY W PARAFII ŁĄKTA I ŻEGOCINA - 19.06.2019

   19 czerwca 2019 r. w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie biskup Leszek Leszkiewicz wręczył aplikaty na nowe parafie zaproszonym księżom. 65 wikariuszy rozpocznie w sierpniu pracę duszpasterską w nowych parafiach. Od sierpnia pracę na nowych parafiach rozpocznie także 20 neoprezbiterów.
   Po 15 latach wakatu w łąkieckiej wspólnocie, Ksiądz Biskup Ordynariusz podjął decyzję o przywróceniu do parafii księdza wikariusza.

Ks. Mariusz Ogorzelec.

   Do Parafii Łąkta przybędzie ks. Mariusz Ogorzelec. Urodził się 17 kwietnia 1980 r. w Tarnowie i pochodzi z parafii p.w. Bł. Karoliny. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie 21.05 2005 r. i otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Wiktora Skworca. Do tej pory pracował w parafiach Bolesław (dekanat Szczucin), Dąbrowa Tarnowska, Dębica Parafia Matki Bożej Apostolskiej. W latach 2012 - 2015 pracował jako kapelan szpitala w Dębicy. Od 14 lutego 2015 r pracował w Parafii w Łysej Górze, w której zajmował się katechizacją w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Jest opiekunem ministrantów i lektorów oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w tejże parafii. Od początku września posługiwał będzie w Parafii Łąkta.

   Dwie zmiany zajdą w Parafii Żegocina. Ks. Marcina Łazarza, który pracował w Żegocinie od 1 lutego 2017 roku, a teraz został przeniesiony do posługi w Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze, zastąpi ks. Andrzej Basiaga, który został przeniesiony z Parafii MBNP w Krynicy Zdroju.

Ks. Andrzej Basiaga.

  Kapłan ten święcenie przyjął w dniu 24 maja 2003 roku. W Krynicy prowadzi katechezę w Przedszkolu nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 2, Opiekuje się Dziewczęcą Służbą Maryjną (DSM) i Grupą Młodzieżową (Ruch Światło – Życie). Prowadzi cotygodniowe Msze Święte z udziałem dzieci. Jest opiekunem Kręgu Rodzin Domowego Kościoła. Jest Moderatorem Diecezjalnej Diakonii Miłosierdzia Ruchu Światło - Życie Diecezji Tarnowskiej, a także członkiem Diecezjalnej Diakonii Jedności Ruchu Światło - Życie Diecezji Tarnowskiej. Prowadzi działalność charytatywną - zbierania plastikowych zakrętek na rzecz leczenia i rehabilitacji dzieci z tarnowskiej diecezji. Pracuje w Ogólnopolskim Pogotowiu Duchowym.

    Natomiast pochodzący z Żegociny kapłan - ks. Paweł Krawczyk został posłany do Parafii Dobrego Pasterza w Tarnowie. Księży wikariuszy powitamy w obu parafiach pod koniec miesiąca sierpnia, a funkcję wikariusza obejmą z dniem 1 września 2019 roku.

Opracowanie i ublikacja. T. Olszewski

[archiwum.zegocina.pl]

[parafia.zegocina]    [parafia.lakta]