Zespół "Zbrucz" z Tarnopola koncertował w Żegocinie.

CHARYTATYWNY KONCERT KOLĘD ZESPOŁU "ZBRUCZ" W ŻEGOCINIE - 27.01.2019

    27 stycznia 2019 roku w żegocińskim kościele parafialnym można było podziwiać Zespół "Zbrucz" z Tarnopola na Ukrainie. Członkowie Zespołu swoim śpiewem zapewnili oprawę wszystkich niedzielnych mszy świetych w Rozdzielu i Żegocinie (w sumie siedmiu). Wykonali głównie polskie i ukraińskie kolędy, śpiewane w kościele grekokatolickim. Na zakończenie każdej Mszy św. odbył się mini koncert.
    Po nabożeństwach można było nabyć również nabyć na kościelnym dziedzińcu płyty z kolędami w wykonaniu artystów z zagranicy oraz różne wyroby rękodzieła artystycznego. Koncert i sprzedaż były działaniem charytatywnym, gdzyż artyści Tarnopolskiej Filharmoni Narodowej, tworzący ten czteroosobowy zespół, zbierają w ten sposób środki na pomoc dla dzieci ze wschodniej Ukrainy, które ucierpiały wskutek konfliktu zbrojnego w rejonie Donbasu (Wschodnia Ukraina).
   Po wieczornej mszy świętej artysci z Ukrainy zostali zaproszeni na plebanię, gdzie kolędowali wspólnie z członkami Rady Parafialnej oraz Chóru Parafialnego.
   Nazwa Zespołu pochodzi od nzawy rzeki Zbrucz w zachodniej Ukrainie, która jest dopływem Dniestru. Źródła rzeki znajdują się na Wołyniu. Niegdyś na rzece przebiegała granica państwowa: od 1772 do 1918 granica pomiędzy Monarchią Austro-Węgierską, a Cesarstwem Rosyjskim, od 1920 do 1939 wschodnia granica Rzeczypospolitej Polskiej.

Zespół "Zbrucz" z Tarnopola koncertował w Żegocinie. Zespół "Zbrucz" z Tarnopola koncertował w Żegocinie.
Zespół "Zbrucz" z Tarnopola koncertował w Żegocinie. Zespół "Zbrucz" z Tarnopola koncertował w Żegocinie.
Zespół "Zbrucz" z Tarnopola koncertował w Żegocinie. Zespół "Zbrucz" z Tarnopola koncertował w Żegocinie.
Zespół "Zbrucz" z Tarnopola koncertował w Żegocinie. Zespół "Zbrucz" z Tarnopola koncertował w Żegocinie.
Zespół "Zbrucz" z Tarnopola koncertował w Żegocinie. Zespół "Zbrucz" z Tarnopola koncertował w Żegocinie.

Zespół "Zbrucz" z Tarnopola koncertował w Żegocinie - 27.01.2019 r.

FRAGMENTY KONCERTU ZESPOŁU "ZBRUCZ" - WIDEO >>>

[wstecz]

[parafia]