Triduum Paschalne w Parafii Żegocina.

TRIDUM PASCHALNE W PARAFII ŻEGOCINA - 18-20.04.2019

    Święta Wielkanocne są świętem ruchowym. Pascha jako coroczne wspomnienie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest centralnym, największym i najważniejszym świętym w chrześcijaństwie, w całym kalendarzu liturgicznym. Posiada bogatą historię. Jej rdzeń znajduje się w czasach apostolskich, korzeniami zaś sięga Paschy żydowskiej.
   Triduum Paschalne to nazwa uroczystości obchodzonych w Kościele katolickim pod koniec tak zwanego Wielkiego Tygodnia. Poprzedzają one Niedzielę Wielkanocną. Określenie to wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie "triduum" znaczy tyle co "trzy dni", a zatem chodzi tu o: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Przymiotnik "Paschalny" wskazuje z kolei na związek owych uroczystości z hebrajskim świętem Paschy, podczas którego, jak podają Ewangelie, rozegrały się najważniejsze wydarzenia związane z ofiarą Jezusa Chrystusa: Ostatnia Wieczerza, męka oraz śmierć na krzyżu. Do Triduum Paschalnego zalicza się również Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego.

UROCZYSTOŚCI TRIDUUM PASCHALNEGO 2019 W PARAFII ŻEGOCINA

WIELKI CZWARTEK - 18.04.2019

   Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Jest to więc święto wszystkich kapłanów. To dzień, w którym bardziej niż każdego innego dnia w roku mamy okazję uświadomić sobie, jak wiele kapłanom zawdzięczamy.   
   Przedstawicielki parafii złożyły kapłanom ks. Proboszczowi Bogusławowi Pasierbowi, ks. Leszkowi Dudziakowi, ks. Mateuszowi Nowakowi, Ks. Marcinowi Łazarzowi, ks. Janowi Wąchała życzenia.      
   Ks. Proboszcz serdecznie podziękował za pamięć i modlitwę po czym, rozpoczęła się tradycyjna liturgia Wielkiego Czwartku z pięknym kazaniem ks. Proboszcza Leszka Dudziaka o Eucharystii i kapłaństwie, po czym Pana Jezusa przeniesiono do Ciemnicy, gdzie czuwanie trwało do godziny 22.00.

Uroczystosci Wielkiego Czwartku. Uroczystosci Wielkiego Czwartku.
Uroczystosci Wielkiego Czwartku. triduum2019-01-04.jpg (25006 bytes)
Uroczystosci Wielkiego Czwartku. Uroczystosci Wielkiego Czwartku.
Uroczystosci Wielkiego Czwartku. Uroczystosci Wielkiego Czwartku.

Uroczystości Wielkiego Czwartku.

WIELKI PIĄTEK - 19.04.2018

   Ceremonię Wielkiego Piątku rozpoczęła Droga Krzyżowa Strażaków z OSP w Bytomsku. Teksty czytał druh Ignacy Rożnowski. Z krzyżem wędrowali: Jan Paruch, Andrzej Zapiór, Marek Dziedzic. Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu, ale nie odprawia się mszy świętej. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście. 
   Liturgię rozpoczęła milcząca procesja, podczas której kapłan wniósł przed ołtarz krzyż, a następnie dokonał aktu prostracji, czyli leżenia krzyżem, co jest znakiem najgłębszej adoracji i pokuty, oznacza także uniżenie się "człowieka ziemskiego" oraz smutek i ból Kościoła. 
   Kolejne elementy nabożeństwa to: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunia Święta i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W Liturgii Słowa naczelne miejsce zajmuje opis męki Pańskiej w relacji naocznego świadka wydarzeń - świętego Jana Apostoła. Odśpiewali ją: ks. Mateusz Nowak, Pan Jerzy Mirowski i Pan Krzysztof Łukasik ( obaj panowie śpiewali Pasję już 33 raz w naszej parafii) . Ostatnie kazanie pasyjne wygłosił ks. Mateusz Nowak. 
   Po modlitwie powszechnej rozpoczyna się druga część liturgii Wielkiego Piątku - Adoracja Krzyża. Odsłonięcie Krzyża następuje w trzech etapach. Ukazując krzyż, sprawujący liturgię śpiewa trzykrotnie, na coraz wyższym tonie, słowa: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata", wierni odpowiadają na wezwanie "Pójdźmy z pokłonem". 
   Po Komunii Świętej nastąpiło przeniesienie w procesji Pana Jezusa do Grobu Pańskiego, a następnie odśpiewano wszystkie części Gorzkich Żali. Potem trwała całonocna adoracja przy Grobie Pańskim, przy którym warte pełnili strażacy z jednostek w Żegocinie, Bytomsku i Bełdnie.

Uroczystosci Wielkiego Piatku

Uroczystosci Wielkiego Piatku.

Uroczystosci Wielkiego Piatku.

Uroczystosci Wielkiego Piatku.

Uroczystosci Wielkiego Piatku.

Uroczystosci Wielkiego Piatku.

Uroczystości Wielkiego Piątku

WIELKA SOBOTA - 20.04.2018

    Wielka Sobota - to przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania. W Kościele rzymskokatolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwają ministranci, również strażacy. Tradycyjnie w tym dniu, przed południem błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. 
   Po zapadnięciu zmroku odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, na która składa się: Liturgia Światła, Liturgia Słowa Bożego, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna, w czasie której piękne kazanie wygłosił ks. Leszek Dudziak. Uroczystym ogłoszeniem całemu światu radosnej wieści o zmartwychwstaniu Pana jest procesja rezurekcyjna. W tym roku odbyła się ona ulicami Żegociny.

Uroczystosci Wielkiej Soboty Uroczystosci Wielkiej Soboty
Uroczystosci Wielkiej Soboty Uroczystosci Wielkiej Soboty
Uroczystosci Wielkiej Soboty Uroczystosci Wielkiej Soboty
Uroczystosci Wielkiej Soboty Uroczystosci Wielkiej Soboty
Uroczystosci Wielkiej Soboty Uroczystosci Wielkiej Soboty

Uroczystości Wielkiej Soboty

Materiał nadesłany: AR; opracowanie i wprowadzenie: Tadeusz Olszewski

ZOBACZ TAKŻE:

"PRZEWODNIK PO TRIDUMM PASCHALNYM" >>> TRIDUUM PASCHALNE 2018 >>>

[parafia]

[archiwum.zegocina.pl]