KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W ŁĄKCIE - WITRAŻE

 

   Witraż jest ozdobnym wypełnieniem okna, wykonanym z kawałków kolorowego szkła wprawianych w ołowiane ramki osadzone między żelazne sztaby. Ramki stanowią kontur rysunku, kreskowanie na szkle lub malowanie na nim przeźroczystymi farbami podkreśla charakterystyczne elementy (głowę, oczy, ręce, fałdowanie szat, cieniowanie figur itp.). Witraże stosowane są głównie w budownictwie sakralnym.
    Witraże w oknach kościoła parafialnego w Łąkcie powstawały w okresie od 2 września 2013 do 28 lutego 2016 roku. Zostały ufundowane przez księdza proboszcza, parafian, osoby prywatne oraz Ochotnicze Straże Pożarnne Gminy Żegocina.
   Wszystkie, a jest ich 22, wykonał artysta Wiesław Czechowicz z Cieklina, według własnych projektów. Witraże przedstawiają poszczególne Tajemnice Różańca Świętego, w wersji wzbogaconej o Tajemnice Światła, dodatkowymi 21. i 22. witrażem   "Św. Jan Paweł II' oraz "Św. Siostra Faustyna Kowalska".

1-1.jpg (7332 bytes) 1-2.jpg (6537 bytes) 1-3.jpg (10371 bytes) 1-4.jpg (10308 bytes) 1-5.jpg (9028 bytes)
Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie - Fundator:
Ks. Stanisław Szczygieł - Proboszcz Łąkty
Nawiedzenie Św. Elżbiety - Fundatorzy: Rodzina Krawczyków - Nowe Osiedle Narodzenie Chrystusa - Fundatorzy: Strażacy OSP Gminy Żegocina Ofiarowanie Pana Jezusa - Fundatorzy: Rodzina Holotów Znalezienie Chrystusa w świątyni -
Fundatorzy: M. i J. Tyndel
2-1.jpg (9110 bytes) 2-2.jpg (8231 bytes) 2-3.jpg (9074 bytes) 2-4.jpg (8806 bytes) 2-5.jpg (9233 bytes)
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - Fundatorzy - Rodzina Pyrzów
i Mazurów
Biczowanie Jezusa - Fundatorzy: Rodzina M.S. Palej Cierniem Ukoronowanie - Fundatorzy: D.Z. Stary Dźwiganie Krzyża - Fundatorzy: Rodzina Z.J. Grabscy Ukrzyżowanie - Fundatorzy: Rodzina M.Z. Krawczyk
3-1.jpg (7072 bytes) 3-2.jpg (7603 bytes) 3-3.jpg (7550 bytes) 3-4.jpg (6008 bytes) 3-5.jpg (12301 bytes)

Chrzest Jezusa w Jordanie - Fundatorzy: J. K. Guzik

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie - Fundatorzy: K.E. Mech

Głoszenie Królestwa Bożego - Fundatorzy: Rodzina Dudków z USA

Przemienienie na Górze Tabor - Fundatorzy: Rodzina Pytlów - Nowe Osiedle

Zmartwychwstanie - Fundatorzy: Parafianie z Łąkty Dolnej

4-1.jpg (10589 bytes) 4-2.jpg (8840 bytes) 4-3.jpg (9633 bytes) 4-4.jpg (10148 bytes) 4-5.jpg (10251 bytes)
Zmartwychwstanie - Fundatorzy: Parafianie z Łąkty Dolnej Wniebowstąpienie Chrystusa - Fundatorzy: Parafianie z Łąkty Górnej Zesłanie Ducha Świętego - Fundatorzy: Cz. A. Guzik Wniebowzięcie NMP - Fundatorzy: Rodziny M.J.H.P. Pączek Ukoronowanie Maryi - Fundatorzy: E.W. Dudziak
jp2.jpg (8069 bytes) faustyna.jpg (11079 bytes) Witraże w kościele parafialnym w Łąkcie.

Św. Jan Paweł II - Fundatorzy: M. M. Steczko

Św. Siostra Faustyna Kowalska - Fundatorzy: A. M. Steczko


Witraże w kościele parafialnym w Łąkcie.

Witraże w kościele parafialnym w Łąkcie.

Tajemnica Radosna
1 - Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie - Fundator: Ks. Stanisław Szczygieł - Proboszcz Łąkty
2.- Nawiedzenie NMP - Nawiedzenie Św. Elżbiety - Fundatorzy: Rodzina Krawczyków - Nowe Osiedle
3 - Narodzenie - Narodzenie Chrystusa - Fundatorzy: Strażacy OSP Gminy Żegocina
4 - Ofiarowanie Pana Jezusa - Ofiarowanie Pana Jezusa - Fundatorzy: Rodzina Holotów
5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni - Znalezienie Chrystusa w świątyni - Fundatorzy: M. i J. Tyndel

Tajemnica Bolesna
1. - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu - Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - Fundatorzy: Rodzina Pyrzów i Mazurów
2. - Biczowanie - Biczowanie Jezusa - Fundatorzy: Rodzina M.S. Palej
3. - Cierniem Ukoronowanie - Cierniem Ukoronowanie - Fundatorzy: D.Z. Stary
4. - Dzwiganie krzyża na Kalwarię - Dźwiganie Krzyża - Fundatorzy: Rodzina Z.J. Grabscy
5. - Śmierć Jezusa na Krzyżu - Ukrzyżowanie - Fundatorzy: Rodzina M.Z. Krawczyk

Tajemnica Światła
1. - Chrzest Jezusa w Jordanie - Chrzest Jezusa w Jordanie - Fundatorzy: J.K. Guzik
2. - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie - Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie - Fundatorzy: K.E.Mech
3. - Nauczanie Pana Jezusa - Głoszenie Królestwa Bożego - Fundatorzy: Rodzina Dudków z USA
4. - Przemienienie Pańskie - Przemienienie na Górze Tabor - Fundatorzy: Rodzina Pytlów - Nowe Osiedle
5. - Ustanowienie Eucharystii - Ustanowienie Eucharystii - Fundatorzy E.P. Steczko

Tajemnica Chwalebna
1. - Zmartwychwstanie Pana Jezusa Zmartwywstanie Pańskie - Zmartwychwstanie - Fundatorzy: Parafianie z Łąkty Dolnej
2. - Wniebowstąpienie Pana Jezusa - Wniebowstąpienie Chrystusa - Fundatorzy: Parafianie z Łąkty Górnej
3. - Zesłanie Ducha Świętego - Zesłanie Ducha Świętego - Fundatorzy: Cz. A. Guzik
4. - Wniebowzięcie NMP - Wniebowzięcie NMP - Fundatorzy: Rodziny M.J.H.P. Pączek
5. - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi - Ukoronowanie Maryi - Fundatorzy: E.W. Dudziak

[parafia]