HISTORIA PARAFII W ŁĄKCIE

Kapliczka dworska Kaplica drewniana (1986 r.) Przeniesienie obrazu MBNP
do nowego kościoła.
Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej - 2001 r.

  Parafia Łąkta jest stosunkowo młoda, choć jej korzenie sięgają średniowiecza. Wsie Łąkta Górna i część Łąkty Dolnej należały – jak podają różne źródła – od 1293 roku do Parafii Żegocina. Jeszcze w XIII wieki teren Łąkty porastał gęsty las o czym wspomina dokument Bolesława Wstydliwego z 1262 roku, ale już wykaz rejestrów Świętopietrza z 1335 roku wymienia parafię Żegocina, a w 1376 roku po raz pierwszy w tych dokumentach pojawia się wzmianka o wsi Łąkta – Łąkta Stara i Łąkta Nowa. Teren ten w XIV wieku był własnością Toporczyków.
   W księgach ziemskich krakowskich pod rokiem 1415 odnotowano, że Katarzyna – wdowa po Zawiszy z Łąkty sprzedała wsie: Łąktę Górną i Dolną – Żegocinie, a Rozdziele i Bytomsko – Piotroszowi ze Smolic. Kilkanaście lat później Mikołaj Szafranek z Łąkty odsprzedał tę wieś Mikołajowi z Marszowic. Pod koniec XV wieki jako osobna wieś odnotowana jest Skrzydłówka. Wtedy też Łąkta Dolna trafiła do Parafii w Trzcianie, ale nie był to podział ostateczny, bo rejestry poborowe na przemian przypisywały ją do parafii w Trzcianie i Żegocinie. W drugiej połowie XVI wieku jako osobna mała wieś pojawiły się Kunice. W tych wsiach istniały sołectwa, a w XVII wieku w Łąkcie Górnej powstał dwór. Od początku teren ten należał do dekanatu lipnickiego w diecezji tarnowskiej.
   Duża odległość do kościoła parafialnegow Żegocinie nie sprzyjała pobożności i dlatego w sercach tutejszej ludności coraz częściej pojawiało się pragnienie zbudowania własnej świątyni.
   W pierwszej połowie XIX wieku przy dworze Armatowiczów została zbudowana kaplica. Kolejny dziedzic – Adam Rutowski sprowadził do niej obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy namalowany prawdopodobnie przez kogoś z jego rodziny. Od tego momentu mieszkańcy dworu i obu wiosek uczestniczyli w niedzielnych nabożeństwach odprawianych w tej kaplicy.
   Po II wojnie światowej majątek dworski został przejęty przez Skarb Państwa i przekazany krakowskiemu przedsiębiorstwu „Chemobudowa” jako ośrodek kolonijny. W tym samym czasie zabroniono odprawiania liturgii w tym miejscu. Mieszkańcy obu wiosek czynili więć starania o pozwolenie na budowę kościoła. Niestety ówczesne władze były przeciwstawne wznoszeniu kościołów. Ksiądz Antoni Poręba widział ten problem i gdzie tylko mógł się nim dzielił" "Ludzie z tego terenu mają do kościoła za daleko. Łąkcie potrzebna jest świątynia”
   Matka Boża Nieustającej Pomocy czczona przez tutejszych mieszkańców sama wyszukała sobie miejsce. W miejscu gdzie zaczęto tworzyć podwaliny dzisiejszej parafii mieszkały wcześniej dwie siostry: Maria i Joanna Paruch. Po ich śmierci, starą, pokrytą strzechą chałupę z kawałkiem ziemi odkupił od rodziny Pan Teofil Kukla. Według przestrzennego planu zagospodarowania miała tutaj powstać oczyszczalnia ścieków. Mieszkańcy wsi nie zaakceptowali jednak lokalizacji oczyszczalni i wcześniej zatwierdzone plany zakwestionowano, a budowa została wstrzymana. Ksiądz Proboszcz odkupił od Państwa Kuklów dom, który przerobiono na potrzeby nowej wspólnoty. Tym sposobem powstała w Łąkcie kaplica. O powyższym fakcie poinformowano Kurę Diecezjalną i Urząd Wyznań w Tarnowie.
   Dnia 20 kwietnia 1986 roku Ksiądz Biskup Władysław Bobowski poświęcił prowizoryczną kaplicę. 27 czerwca 1986 roku erygowana została nowa parafia - Łąkta, a Ksiądz Stanisław Szczygieł został mianowany jej pierwszym proboszczem. Dwa dni później odbył się pierwszy odpust ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy i instalacja nowego duszpasterza.
   Po uroczystościach Ksiądz Proboszcz przystąpił z wiernymi do organizacji parafii i budowy kościoła. Grunt pod budowę przekazało czterech właścicieli: Władysława i Władysław Rosiek, Anna Bilska, Helena i Andrzej Krawczyk oraz Józefa i Józef Dziedzic.
   Stosowne zezwolenia parafia otrzymała 12 sierpnia 1987 roku, a już dwa tygodnie później rozpoczęto budowę plebanii.
12 września 1987 roku Ksiądz Biskup Jóżef Gucwa poświęcił działki przeznaczone pod budowę świątyni i pod cmentarz.
6 grudnia 1988 roku, po zaledwie 10 miesiącach prac budowlanych, oddano do użytku nową plebanię. 16 maja 1989 roku rozpoczęto budowę kościoła. Projekt wykonał Pan Zbigniew Zjawień. Prace nadzorował inż. Kazimierz Frugalski z Tarnowa a kierownikiem budowy był Stanisław Florek ze Słopnic. Prace trwały 18 miesięcy. 16 listopada 1991 roku pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra Bednarczyka przeniesiono do Kościoła obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
   Wyjątkowe powstanie parafii, szybkie tępo wznoszenia kościoła i fakt, że podczas prac nie było wypadków świadczą, że „Ona – Maryja go budowała, my tylko jej pomagaliśmy”.
   21 czerwca 1992 roku Ksiądz Biskup Józef Życiński w czasie odpustu dokonał poświęcenia nowego Domu Bożego. Nowa parafia łączy i scala dwie wioski. Za podpowiedzią ówczesnego Ordynariusza – Jerzego Ablewicza nazywa się Łąkta – nie Dolna, nie Górna, a jednoczłonowo: Łąkta.
   Oddanie Kościoła do użytku to pierwszy efekt współpracy ludzi z sobą i Bogiem. Nie zatrzymano się jednak na tym odcinku, dalej wspólnie wyposażano dzieło ludzkich umysłów, serc i rąk. W 1992 roku wykonano metalowe ogrodzenie wokół kościoła. 72 – letnia miejscowa malarka – Pani Anna Łękawa namalowała stacje drogi krzyżowej. Pan Stanisław Krzysztofiak wykonał 25 ławek z drewna bukowego do nowego kościoła. Należy dodać, że wszystkie przedmioty z drewna w kościele to Jego dzieła.
    W 1993 roku zakupiono 3 dzwony. Pierwszy, ważący 420 kilogramów ufundowany przez Ojców i Matki ma na imię Maria. Drugi, ważacy 260 kilogramów ufundowany jest przez Księdza Proboszcza Stanisława Szczygła i ma na imię Stanisław. Trzeci - 130 kilogramowy, ufundowany jest przez Aleksandra Krawczyka z Łąkty Dolnej nosi imię Józef.
   W 1997 roku wymieniono akumulacyjne piece grzewcze na nowoczesne solary. W roku 1998 wykonano piękną nastawę ołtarzową, w którą jest wkomponowany oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, poświecony i podpisany przez Św. Jana Pawła II w dniu 29. czerwaca 1986 roku w Rzymie. W tle nastawy umieszczone są płaskorzeźby: Św. Wojciecha, Św. Kingi, Św. Stanisława oraz Bł. Karoliny. Dzieła wykonała Pani Bogdana Drwal z Tarnowa.
   W 199 roku artystka wykonała kolejne dzieło: nastawę ołtarzową w kaplicy. Na tle mozaiki umieszczono obraz Jezusa Miłosiernego, namalowaną przez Panią Agnieszkę Dziurawiec - córkę Pani Drwal. W 2000 roku Pan Jan Krawczyk z Zagród wykonał 5 latarni wokół Kościoła. W roku 2003 zakupiono chłodnię do kaplicy cmentarnej, w której przetrzymuje się zwłoki. W roku 2005 - wybudowano piękny pomnik z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Umiejscowiono go przy wjeździe na parking, w miejscu gdzie wszystko się zaczęło, gdzie stała pierwsza kaplica. Postument pod figurą wykonał Pan Marek Dziedzic. Figurę zakupiła rodzina Mechów z Łąkty Dolnej, a różaniec opasujący monument, wykonali Państwo Edyta i Krzysztof Kołodziejczykowie z Nowego Wiśnicza. W roku 2007 przystąpiono do zagospodarowania placu przed kościołem. Urządzono piękny park, który parafianie nazwali ogrodem maryjnym. W 2008 roku obłożono fundament Kościoła kamieniem – piaskowcem. W 2011 roku w oknach zewnętrznych kościoła wymieniono pojedyncze szyby na podwójne tzw. próżniowe. W parku zamontowania 6 latarni ufundowanych przez Wójta Gminy Żegocina Pana Jerzego Błoniarza. Wykonano też w całości nową nawierzchnię asfaltową na parkingu. W roku 2012 została odnowiona kaplica cmentarna.
    W 2013 roku rozpoczęto montaż witraży. W Kościele są 22 okna. 20 okien ma tematykę tajemnic różańcowych. Dwa pozostałe okna przedstawiają: Św. Jana Pawła II i Św. Siostrę Faustynę. Montaż zakończono w marcu 2016 roku. Projekt i wykonanie witraży to dzieło Pana Wiesława Czechowicza.
   W roku 2014 – z okazji uroczystości dziękczynienia za kanonizację Św. Jana Pawła II - otrzymano od kardynała Stanisława Dziwisza relikwię: Kroplę Krwi Św. Jana Pawła II.
   W 2015 roku – w dolnej części Kościoła - została pięknie urządzona kaplica dla rodziców z małymi dziećmi. Jest w niej telebim, dobre nagłośnienie. Rodzice mogą spokojnie siedzieć, dzieci by nie przeszkadzały mają swoje miejsce, z którego mogą korzystać.
   Rok 2016 zaczął się niezwykle pracowicie dla wspólnoty parafialnej. Po Wielkanocy przystąpiono do malowania ścian kościoła. Odnowiono trzy duże żyrandole. Filary Kościoła zostały obłożone pięknym marmurem. Został zmodyfikowany napęd dzwonów. 27 czerwca 2016 roku, z udziałem Księdza Biskupa Lesława Leszkiewicza wspólnota parafialna uroczyście świętowała jubileusz 30. lecia istnienia Parafii Łąkta.

[wstecz]