ŁĄKTA GÓRNA - NOWA PRZYDROŻNA FIGURKA

Figurka Matki Bożej Fatimskiej w Łąkcie Górnej.

Tabliczka inskrypcyjna na figurze.

Figurka Matki Bożej Fatimskiej w Łąkcie Górnej.

Tabliczka inskrypcyjna na figurze.

     Od czerwca 2005 roku, przy drodze wojewódzkiej E-965, w miejscu, gdzie skręca się w stronę kościoła parafialnego w Łąkcie Górnej, stoi przydrożna figurka, przedstawiająca postać Matki Boskiej Fatimskiej.

    W tym właśnie miejscu od marca 1986 roku stała drewniana kaplica, która służyła mieszkańcom Łąkty Górnej i części Łąkty Dolnej przez okres tworzenia i organizacji parafii. Kiedy w listopadzie 1991 roku życie religijne łąkieckiej wspólnoty przeniosło się do kościoła, budynek starej kaplicy rozebrano. Już wtedy proboszcz nowej parafii - ks. Stanisław Szczygieł - sugerował, że trzeba jakoś dla potomnych zaznaczyć, upamiętnić skąd wywodzą się korzenie tutejszej parafii. Myśl ta czekała na realizację 14 lat. Wcześniej były bowiem inne, pilniejsze prace do wykonania.

    Na początku 2005 roku ks. proboszcz Stanisław Szczygieł przypomniał parafianom pomysł z 1991 roku. Znalazł dla niego nie tylko pełne poparcie, ale także konkretna pomoc. W warsztacie kamieniarskim pana Marka Dziedzica z Madejówki (przysiółek Łąkty) powstał kamienny cokół, w kształcie odcinka pnia drzewa, na którym miała stanąć figurka. Pan Marek wykonał także pozostałe prace kamieniarskie. Pani Edyta Kołodziejczyk (z d. Tyndel) zgłosiła pomysł, aby kamienny postument z figurką Matki Boskiej Fatimskiej otoczyć metalowym różańcem. Jego wykonania podjął się jej mąż - pan Krzysztof Kołodziejczyk - właściciel warsztatu samochodowego KRIS w Nowym Wiśniczu. Sam go gratisowo wykonał i na placu zamontował. Samą figurkę Matki Boskiej Fatimskiej ufundowała rodzina państwa Krystyny i Edwarda Mechów. Zadaszenie wykonał pan Bronisław Grabiasz.

    Kiedy dzieło ludzkiej życzliwości i ofiarności było gotowe, ks. proboszcz Stanisław Szczygieł oraz były łąkiecki wikariusz, a obecnie misjonarz w Brazylii ks. Tadeusz Sępek, dokonali 27 czerwca 2005 roku - w drugi dzień parafialnego odpustu - uroczystego poświęcenia figurki.

    Przydrożne krzyże, figury, a nawet kapliczki są stałym elementem tutejszego krajobrazu. Wyrażają wdzięczność dla Boga i Matki Boskiej za opiekę, uchronienie od nieszczęścia, są miejscem lokalnego kultu religijnego. Każdy z krzyży, każda z figur i kapliczek mają swoją historię, o której tak niewiele osób pamięta. Na szczęście na wielu z nich zachowały się napisy przypominające powody fundacji oraz imiona i nazwiska fundatorów.

     Najnowsza łąkiecka figura także posiada tabliczkę, na której wygrawerowano napis następującej treści: "W tym miejscu, w latach 1986 - 1991 była prowizoryczna kaplica. Tutaj organizowała się nowa wspólnota parafialna. Dla upamiętnienia tego faktu parafianie Łąkty wraz z ks. proboszczem ufundowali ten monument, z którego na jadących i idących spogląda Matka Boża Fatimska. Łąkta 2005 - VI - 27".

   - Niech to dzieło przybliża do Maryi i niech przypomina dokonania parafian z Łąkty - powiedział ks. proboszcz Stanisław Szczygieł.

[archiwum stron]

[parafia]