JUBILEUSZOWE DOŻYNKI

    Hucznie - jak przystało na jubileusz - urządzono 21 sierpnia 2005 roku w Łąkcie Górnej XX Dożynki Parafialne. Przypomnijmy, że ten piękny religijno-świecki zwyczaj wprowadził w tutejszej parafii zaraz po swoim przyjściu do niej ks. proboszcz Stanisław Szczygieł. Z każdym rokiem dożynkowe uroczystości mają ten sam, ale nie taki sam charakter. Łąkiecką parafię tworzą dwie lokalne społeczności: część Łąkty Dolnej i część Łąkty Górnej. Dlatego też parafianie z obu wiosek przygotowują dwa oddzielne wieńce, które w dniu dożynek przywożone są do kościoła na pięknie przystrojonych wozach.

Dożynkowy orszak w drodze do kościoła.

     Ksiądz proboszcz prosi o sprawowanie funkcji dożynkowych starostów coraz to inne osoby, zawsze z obu wiosek, należących do dwóch gmin: Trzciany (Łąkta Dolna) i Żegociny. Starostowie wspólnymi siłami z księdzem proboszczem i sąsiadami przygotowują wieńce i całą dożynkową uroczystość. Zawsze na dożynkach pojawiają się zaproszeni goście. W tym roku starostami dożynkowymi byli: pani Agnieszka Błoniarz z Łąkty Dolnej i pan Stanisław Piech z Łąkty Górnej. Gośćmi specjalnymi jubileuszowych dożynek byli: senator RP Mieczysław Mietła oraz wójtowie Trzciany - Józef Nowak i Żegociny Jerzy Błoniarz.

Na czele orszaku dzieci i starostowie. W oczekiwaniu na wprowadzenie do kościoła.

    Oba przygotowane wieńce prezentowały się znakomicie. Wieniec z Łąkty Górnej przedstawiał nauczającego Ojca Świętego Jana Pawła II, drugi - z Łąkty Dolnej - kulę ziemską, na której umieszczono panoramę Łąkty z kościołem na horyzoncie.

Tegoroczne wieńce dożynkowe prezentowały się znakomicie. Przekazanie senatorowi i wójtom bochenków chleba.

      Parafianie z Łąkty przygotowali także dla gości specjalnych dożynkowe kokardy, które zostały przypięte do ubrań oraz dorodne bochenki chleba, które wręczono im przed samym kościołem. Czas oczekiwania na rozpoczęcie nabożeństwa umilała kapela z Rajbrotu.

Dożynkowy orszak podczas wejścia do świątyni. Przybyłych parafian i gości powitał ks. proboszcz Stanisław Szczygieł.

    Po wejściu do kościoła rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo, będące podziękowaniem Bogu za dar chleba oraz modlitwą w intencji rolników i polskiej wsi. Sumę koncelebrowali: proboszcz parafii w Łąkcie ks. Stanisław Szczygieł oraz misjonarz pracujący w Peru - ks. Grzegorz Łukasik. To właśnie on dokonał poświęcenia dożynkowych wieńców. Na ołtarzu złożono także dary tutejszych rolników: dorodne bochenki chleba, owoce, piękne bukiety ziół i kwiatów.

Moment składania przez młodzież darów na ołtarz. Poświęcenie wieńców dożynkowych.
Łąkiecki kościół po brzegi wypełnił się parafianami i gośćmi. Po nabożeństwie była okazja do rozmów i wspomnień.
Jubileuszowe dożynki uświetniła swoją grą kapela z Rajbrotu. Ks. proboszcz S. Szczygieł w rozmowie z wójtem J. Błoniarzem
i senatorem M. Mietłą.

RELACJE Z POPRZEDNICH DOŻYNEK PARAFIALNYCH W ŁĄKCIE GÓRNEJ

DOŻYNKI 2003 DOŻYNKI 2004

          [zegocina.pl]                               [wstecz]                                 [parafia]