Boze Cialo 2019 w Parafii Lakta.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA W PARAFII ŁĄKTA - 20.06.2019

  Boże Ciało to jedno z bardziej wymownych uroczystości w ciągu roku, kiedy publicznie wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa. W naszym kraju jest to uroczystość, którą obchodzimy w ostatni czwartek, po oktawie Zesłania Ducha Świętego. We wszystkich polskich miastach i wioskach wychodzą uroczyste procesje do czterech ołtarzy. Również w Parafii Łąkta to uroczyste wydarzenie miało miejsce podczas Mszy Świętej o godz. 9:00, na której zebrało się liczne grono parafian i gości a także dzieci, które sypiąc kwiaty i dzwoniąc dzwoneczkami włączyła się w obchody tego święta.
    Udział wzięli również druhowie strażacy z jednostek OSP w Łąkcie Dolnej i Górnej, oraz panie w strojach regionalnych. Mszę Świętą w intencji całej wspólnoty parafialnej sprawował Ks. proboszcz Janusz Czajka w koncelebrze z Ks. kanonikiem Stanisławem Szczygłem.
   W oprawę liturgii włączyli się dziekani z rejonów, w które wyruszyła procesja. Tuż po zakończeniu Mszy z Kościoła wyruszyła uroczysta procesja, która zatrzymywała się kolejno przy czterech ołtarzach. Na całej trasie towarzyszyła Gminna Orkiestra Dęta.
    Przy każdym odczytywano fragment Ewangelii wg Św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. W tym roku, tak samo jak i w poprzednim pogoda dopisała, dzięki czemu cała uroczystość przebiegła pomyślnie. Trasa procesji biegła w tym roku w inny zakątek naszej parafii i ołtarze przygotowywano: - Na Zagrodach obok zakładu Zamvinex wykonały osoby pod kierunkiem Dziekana Józefa Adamczyka; na Nowym Osiedlu obok domu Carrfura wykonały osoby pod kierunkiem Dziekana Stanisława Guzika i Marty Jawień; na Roli przy drodze prowadzącej na Brzeziny; a czwarty ołtarz przy Kościele wykonali parafianie z Łąkty Dolnej pod kierunkiem dziekana Krzysztofa Wolaka.
   Na zakończenie procesji zostało udzielone uroczyste Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Trasę przebiegu procesji zabezpieczali strażacy z OSP w Łąkcie Górnej a także policjanci z Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2019 w Parafii Łąkta.

Materiał nadesłany: Tomasz Kępa

[parafialakta]

[arcchiwum.zegocina.pl]