13.04.2016 - Wielki Czwartek w Łąkcie.

WIELKI TYDZIEŃ W PARAFII ŁĄKTA - 13- 16.04.2017 - RELACJA

13.04.2016 - Wielki Czwartek w Łąkcie.

13.04.2016 - Wielki Czwartek w Łąkcie.

13.04.2016 - Wielki Czwartek w Łąkcie.

    Wieczorna Msza Święta w Wielki Czwartek  rozpoczęła Triduum Paschalne. Jest ona odprawiana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus w obecności swoich apostołów ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu kierujemy także nasze myśli i życzenia w stronę Kapłanów - szczególnie tych, którzy posługują w naszej parafii, pamiętając o nich w codziennych modlitwach.
    O godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, podczas której, po raz ostatni zabrzmiały wszystkie dzwony i dzwoneczki, które potem zamilkły. Eucharystia sprawował ks. Proboszcz Stanisław Szczygieł oraz ks. dr Tadeusz Michalik. Podczas kazania, które wygłosił ks. Tadeusz, wierni usłyszeli jak ważną rolę odgrywa Eucharystia a także o łączności Kapłana pomiędzy wiernymi a Bogiem. Ks. Michalik zaapelował także abyśmy wszyscy katolicy umieli odnosić się do siebie z szacunkiem oraz godnym poszanowaniem.
   Na zakończenie nabożeństwa Pan Jezus został przeniesiony do ciemnicy i tam trwała dalsza adoracja do godz. 22:00. Tego wieczoru kościół parafialny był wypełniony po brzegi, parafianie przychodzili całymi rodzinami, aby móc w tym dniu głębiej pochylić się nad tajemnicą i sensem Męki Jezusowej oraz medytować i adorować naszego Pana.

14.04.2017 - Nabożeństwo Wielkiego Piątku. 14.04.2017 - Nabożeństwo Wielkiego Piątku.
14.04.2017 - Nabożeństwo Wielkiego Piątku. 14.04.2017 - Nabożeństwo Wielkiego Piątku.

14.04.2017 - Nabożeństwo Wielkiego Piątku.

    Wielki Piątek to pamiątka śmierci Jezusa na krzyżu. Tradycyjne rano w łąkieckim kościele odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla starszych oraz dzieci ze szkoły podstawowej, następnie trwała adoracja prowadzona przez Róże Różańcowe. Główne uroczystości Wielkiego Piątku odbyły się o godz. 18:00, a przewodniczyli im ks. Proboszcz Stanisław Szczygieł oraz ks. dr Tadeusz Michalik.
   Lturgia słowa, śpiewana Męka Pana Jezusa - tradycyjnie przez trzech parafian, Adoracja Krzyża, Komunia Święta, Przeniesienie Pana Jezusa do grobu oraz śpiewanie trzech części Gorzkich Żali i adoracja do godz. 22:00 - to elementy wielkopiątkowej ceremonii w łąkieckiej świątyni. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. dr Tadeusz w swym słowie szczególną uwagę zwrócił na krzyż. Zaznaczył, że w dzisiejszym świecie tak często jest odrzucany, niechciany i niejednokrotnie wyrzucany z instytucji publicznych. Zaapelował także abyśmy ten szczególny symbol naszej wiary z czcią kreśli na swoim ciele, a także zawsze z szacunkiem się do Niego odnosili. Ks. Michalik zwrócił także uwagę że dziś w XXI wieku tak wiele ludzi oddaje swoje życie, właśnie w obronie krzyża - należy się modlić za tych ludzi, oraz oprawców, którzy mordują za wiarę w Chrystusa. Wierni w tym dniu także procesyjnie podchodzili i całowali Krzyż, za co mogli uzyskać odpust zupełny. Radował fakt, że parafialna świątynia podczas całego trwania adoracji była licznie wypełniona wiernymi, którzy czuwali przy Jezusowym Grobie.

15.04.2016 - Wielka Sobota. 15.04.2016 - Wielka Sobota.
15.04.2016 - Wielka Sobota. 15.04.2016 - Wielka Sobota.
15.04.2016 - Wielka Sobota. 15.04.2016 - Wielka Sobota.
15.04.2016 - Wielka Sobota. 15.04.2016 - Wielka Sobota.
15.04.2016 - Wielka Sobota. 15.04.2016 - Wielka Sobota.

15.04.2016 - Wielka Sobota.

   Wielka Sobota to dzień, kiedy Jezus Chrystus adorowany jest w grobie, dzień oczekiwania na zmartwychwstanie. Od wczesnych godzin porannych parafianie przychodzili, aby kontynuować adorację. Święcenie pokarmów o godz. 9:00 i 11:00 odbyło się w kościele, zaś o godz. 9:30 pokarmy święcone były w Łąkcie Dolnej u Państwa Krawczyków, a o godz. 10:00 na Lisówkach, obok domu Państwa Stochlów.
   W koszyczkach do święcenia nie zabrakło chleba - symbolu Ciała Chrystusa, jaj - symbolu odradzającego się życia, chrzanu, który ma za zadanie utrzymać siłę i tężyznę fizyczną, soli, która chroni od zepsucia a także wędlin, które zapewniają zdrowie i dostatek, czy ciast świątecznych, które symbolizują umiejętność i doskonałość. Koszyczki wykonane głownie z wikliny przystrojone były listkami bukszpanu.
   Jak wiadomo zwyczaj święcenia pokarmów sięga VII wieku do polski zaś ta tradycja przywędrowała w XII wieku. Tradycją już jest że po obrzędach święcenia parafianie dzielą się święconką że strażakami, którzy pełnia wartę przy grobie pańskim tak, aby nasi druhowie nie ustali przy honorowym czuwaniu.
   O godz. 18:00 rozpoczęła się bardzo wymowna liturgia Wielkiej Soboty: poświęcenie ognia na zewnątrz świątyni, czytanie słowa Bożego, śpiew psalmów, odśpiewanie orędzia wielkanocnego - wykonane przez Ks. Tadeusza a także odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz pokropienie woda święconą.
   Po zakończonej Eucharystii, którą sprawowali ks. Proboszcz Stanisław Szczygieł oraz ks. dr Tadeusz Michalik, piękną i wymowną treściowo adorację poprowadziła młodzież z parafii. W tym dniu parafianie również bardzo licznie przybyli na wieczorne nabożeństwo a na adorację dopisała także młodzież, która mogła słuchać bardzo głębokich treściowo rozważań.

16.04.2017 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 16.04.2017 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
16.04.2017 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 16.04.2017 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

16.04.2017 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

   Wielka Niedziela - to dzień radosnego Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Punktualnie o godz. 6:00 rozpoczęła się procesja rezurekcyjna trzy razy wokół Kościoła, którą poprowadziła orkiestra dęta, a zaraz po niej rozpoczęła się uroczysta Msza Święta celebrowana przez Ks. Proboszcza Stanisława Szczygła, ofiarowana w intencji wszystkich parafian. Podczas kazania Ks. Proboszcz podkreślił sens Zmartwychwstania Pańskiego oraz radości z tego że Jezus już na zawsze pozostanie między ludźmi. Zaznaczył także, iż dla nas katolików, zmartwychwstanie jest w każdą niedziele, kiedy to przychodzimy do kościoła i karmimy się słowem i ciałem Jezusa Chrystusa. Złożył także wszystkim parafianom i gościom świąteczne życzenia.
   Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Żegociny pod kierunkiem Pana Mieczysława Kędry, strażacy w galowych strojach z jednostek OSP w Łąkcie Górnej i Dolnej a także młodzieżowa męska i żeńska drużyna pożarnicza. Poranna Rezurekcja zgromadziła liczną rzeszę parafian oraz gości.

Materiał nadesłany: TK

[parafialakta]

[wstecz]