Matki Bożej Zielnej w Parafii Łakta - 15.08.2017

MATKI BOŻEJ ZIELNEJ W PARAFII ŁĄKTA - 15.08.2017

    15 sierpnia 2017 roku, w kościele parafialnym w Łąkcie o godz. 10:00 została odprawiona uroczysta Msza Święta, koncelebrowana przez Ks. proboszcza Janusza Czajkę oraz Ks. Tadeusza Sępka - dawniej wikariusza w Łąkcie, a obecnie kapłana pracującego na misjach w Brazylii (od 2005 roku). Swoją modlitwą i ofiarami parafianie wsparli tego dnia dzieło tworzenia Kościoła w dalekiej Ameryce Południowej.
    Poświęcenia bukietów z ziół i kwiatów dokonał Ks. proboszcz Janusz. Ks. Tadeusz na wszystkich Mszach Świętych głosił Słowo Boże - dzieląc się wrażeniami i opisując sytuację katolików w tym kraju. W homilii mówił o gościnnym kraju jakim jest Brazylia oraz o prostej i ufnej wierze tamtejszej ludności. Zaznaczył, że ten kraj jest niestety bardzo skorumpowany a ludzie żyją bardzo biednie, jednak są bardzo gościnni i życzliwi. W słowie skierowanym do parafian dodał, że do wielu osad dojeżdża się łodzią ponieważ nie ma innej drogi. Zaznaczył, że w ubiegłym roku był napad rabunkowy na jego plebanię, jednak dzięki Bogu jemu nic się ie stało. Ks. Sępek wyraził również zadowolenie z możliwości przybycia do Łąkty, gdzie w roku 2003 posługiwał w tej wspólnocie oraz z tego, że obecny Ks. Proboszcz Janusz to kolega rocznikowy z czasów seminarium, który bardzo ochoczo i radośnie zaprosił go do łąkieckiej wspólnoty.
   Tym samym Święto Matki Bożej Zielnej w Parafii Łąkta stało się niejako dniem misyjnym, dzięki czemu parafianie modlitwą i szczodrą ofiarą przyczynili się do rozwoju Kościoła na misjach w Brazylii, szczególnie wspierając parafię Ks. Tadeusza, w której buduje kościół parafiany rozmiarami podobny do łąkieckiego. W rozmowach z Ks. Tadeuszem dało się usłyszeć radość z tego, że może on posługiwać i ewangelizować odległe kraje, mimo ogromnej biedy jaka tam panuje. Sam czuje się wyróżniony, że dane było mu udać się na misje. Za wszelkie złożone ofiary Ks. misjonarz wyraził szczere podziękowanie; zapewnił także o modlitwie i o modlitwę prosił.

Matki Bożej Zielnej w Parafii Łakta - 15.08.2017 Matki Bożej Zielnej w Parafii Łakta - 15.08.2017
Matki Bożej Zielnej w Parafii Łakta - 15.08.2017 Matki Bożej Zielnej w Parafii Łakta - 15.08.2017
Matki Bożej Zielnej w Parafii Łakta - 15.08.2017 Matki Bożej Zielnej w Parafii Łakta - 15.08.2017
Matki Bożej Zielnej w Parafii Łakta - 15.08.2017 Matki Bożej Zielnej w Parafii Łakta - 15.08.2017

Matki Bożej Zielnej w Parafii Łakta - 15.08.2017

Materiał nadesłany - TK

[parafialakta]

[wstecz]