Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

OBJĘCIE PARAFII ŁĄKTA PRZEZ KS. JANUSZA CZAJKĘ - 13.07.2017

    "Zgodnie z kanonem 515 i 524 Kanonicznego Prawa mianuję Ks. Janusza Czajkę Proboszczem Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie. Księdzu Proboszczowi powierzam troskę o zbawienie wiernych Parafii Łąkta oraz administrację tej Parafii w sprawach duchowych i materialnych z dniem 13 sierpnia 2017 roku" - tej treści akt mianowania odczytał podczas uroczystej sumy, odprawionej w dniu 13 sierpnia 2017 roku w łąkieckiej świątyni Dziekan Dekanatu Lipnickiego - Ks. Ryszard Kołodziej. Po przekazaniu kluczy i Wyznaniu Wiary objęcie funkcji drugiego w historii Parafii Łąkta proboszcza stało się faktem. Pochodzący z Łużnej kapłan zastąpił na tym stanowisku budowniczego kościoła i twórcę Parafii - Ks. Stanisława Szczygła, sprawującego ten kapłański urząd przez 31 lat, tj. od samego początku istnienia Parafii Łąkta.
   Wprowadzenie kapłana na na urząd proboszcza jest dokładnie określone w przepisach kościelnych i to wg nich przebiegała uroczystość, która rozpoczęła się od przejścia w procesyjnym orszaku złożonym z ministrantów i kapłanów z zakrystii, przez drzwi wejściowe świątyni przed ołtarz. Po krótkiej modlitwie przed ołtarzem, z wiernymi pozdrowieniem "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" przywitał się nowy ksiądz proboszcz, po czym ks. dziekan odczytał odczytał akt nominacji, wzbogacając go słowami przypominającymi genezę tej uroczystości oraz wyrażającymi podziękowania dla ustępującego proboszcza Stanisława Szczygła i łąkieckich parafian.
  Nowy Proboszcz oświadczył, że przyjmuje klucze do świątyni i probostwo oraz obiecał służyć parafianom. Następnie, w imieniu parafian, księdza Czajkę powitała delegacja parafian: Zbigniew Kącki z Rady Duszpasterskiej i sołtys wsi Łąkta Górna Tadeusz Stary. Wręczyli kapłanowi bochen chleba, który po ucałowaniu przez kapłana, został złozony na ołtarzu.
    W czasie koncelebrowanej przez trzech kapłanów mszy świętej (księżą: Janusz Czajka, który odprawił msze świętą w intencji parafian, Ryszard Kołodziej, Stanisław Szczygieł) Ks. Proboszcz Czaja wygłosił kazanie, wielokrotnie dziękując za pomoc przy instalowaniu się w parafii Łąkta. - Odwagi, nie bójcie się oto ja jestem, Wasz nowy proboszcz - powiedział. Przypomniał wiernym zgromadzonym w kościele (byli wśród nich także członkowie Rodziny nowego proboszcza) o podstawowych obowiązkach proboszcza i poprosił parafian o pomoc, współpracę i modlitwę.
   Na zakończenie po raz drugi głos zabrali ci sami, co poprzednio przedstawiciele parafii, wyrażając zadowolenie z objęcia łąkieckiej parafii przez nowego proboszcza oraz wręczając bukiet mu kwiatów. Po odczytaniu ogłoszeń parafialnych i końcowym błogosławieństwie, przebraniu się, nowy ksiądz proboszcz wyszedł przed kościół, aby tu porozmawiać z parafianami oraz przybyłą rodziną.
  Rozpoczął się drugi etap historii Parafii Łąkta. Wszyscy wierzą, że będzie to okres równie pomyślny, co pierwszy.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Ks. Janusz Czajka i Ks. Stanisław Szczygieł.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

Objęcie Parafii Łąkta przez ks. Janusza Czajkę - 13.08.2017 r.

MOWA POWITALNA PANA ZBIGNIEWA KĄCKIEGO

   Czcigodny Księże Proboszczu.

   Życie człowieka to nieustanna wędrówka. W Twoim kapłańskim życiu Łąkta to kolejny przystanek. Boża opatrzność stawia Cię dzisiaj u stóp naszej patronki Matki Bożej Nieustającej Pomocy, naszej łąkieckiej Pani. W imieniu całej wspólnoty parafialnej a także chorych i starszych, którym zdrowie nie pozwoliło uczestniczyć w powitaniu Ciebie w progach tej świątyni, witam Cię. Przyjmujemy Twoje ojcowskie zwierzchnictwo i oddajemy Ci symboliczne klucze do naszej świątyni, ale przyjmij również ważniejsze klucze, klucze do naszych serc. Pragniemy pod Twoim kierunkiem wędrować, wzrastać w wierze. Prostuj nasze zawiłe życiowe drogi zgodnie z Ewangelią Św. Jana. Jesteśmy małą cząstką Kościoła. Tutaj na tejZiemi Łąkieckej żyjemy, tu jest nasze centrum świata, w tym miejscu stoi nasz kościół, w nim się spotykamy w ważnym dla naszego życia momentach, od chrztu naszych dzieci aż do ostatniego pożegnania naszych bliskich. Życzymy Ci z całego serca abyś odnalazł w naszej wspólnocie ciepło rodzinnego domu, doświadczał życzliwości, zrozumienia i wsparcia, abyś się czuł nie jako gość lecz jako domownik. Zapewniamy Cię, że będziemy z Tobą trwać na modlitwie aby nie zabrało Ci ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich troskach i poczynaniach dla dobra naszej parafii.

    Szczęść Boże !

Nowy proboszcz Parafii w Łąkcie - Ks. Janusz Czajka.

   Pochodzący z Łużnej koło Gorlic Ks mgr Janusz Czajka urodził się w 1971 roku. Uczęszczał do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach (absolwent w roku 1990).
   Świecenia kapłańskie przyjął 25. maja 1996 roku  Pierwszą jego placówką była Parafia w Zgłobicach p.w. Św. Brata Aberta (1996-1999), drugą Parafia Przyszowa p.w. Św. Mikołaja Bpa, następnie posługiwał w Parafii Św. Pawła Ap. w Bochni (2001-2005). Kolejną placówką była Parafia w Chorzelowie p.w. Wszystkich Świętych (2005-2011), po czym został skierowany do Parafii Szymbark, w której pracował w latach 2011-2016. Zainteresowania to: turystka rowerowa oraz podróże.
   Od 13 sierpnia 2017 roku jest Proboszczem Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie. Został powołany na to stanowisko przez Ks. Bp. Andrzeja Jeża - Ordynariusza Tarnowskiego. .

RELACJA WIDEO >>>

PARAFIA ŁĄKTA >>>

GMINA ŻEGOCINA >>>

[parafialakta]

[archiwum.zegocina.pl]