Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA W PARAFII ŁĄKTA - 15.06.2017

  We wszystkich polskich miastach i wioskach wychodzą uroczyste procesje do czterech ołtarzy. Również w Parafii Łąkta to uroczyste wydarzenie miało miejsce podczas Mszy Świętej o godz. 9:00, na której zebrało się liczne grono parafian i gości oraz ogromna liczba dzieci, które sypiąc kwiaty i dzwoniąc dzwoneczkami włączyła się w obchody tego święta. Udział wzięła także Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie pod batutą Mieczysława Kędry, a także druhowie strażacy z jednostek OSP w Łąkcie Dolnej i Górnej, młodzieżowa męska i żeńska drużyna pożarnicza oraz panie w strojach regionalnych.
   Mszę Świętą w intencji całej wspólnoty parafialnej sprawował Ks. proboszcz Stanisław Szczygieł, który w kazaniu podkreślił znaczenie Komunii i Eucharystii. Mówił także o dzisiejszym święcie jako ogromnej manifestacji naszej wiary, dodał że nie robimy tego z przyzwyczajenia lecz z szacunku do Boga. Na zakończenie homilii dodał, że codziennie trwa procesja naszego życia, na której spotykamy Jezusa w szkole pracy i sąsiedztwie, w różnych ludziach. Może to właśnie oni będą czekać na nasze dobre słowo i miły gest.
   Zaraz po zakończeniu Mszy z Kościoła wyruszyła uroczysta procesja z monstrancją, która zatrzymywała się kolejno przy czterech ołtarzach. Przy każdym odczytywano fragment Ewangelii wg Św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. W tym roku, tak samo jak i w poprzednim pogoda dopisała, dzięki czemu cała uroczystość przebiegła pomyślnie. Trasa procesji biegła tak jak w latach ubiegłych a więc: pierwszy ołtarz mieścił się przy zakładzie Państwa Janiczków i Matrasów, drugi - na działce Państwa Kępów, trzeci obok cmentarza przygotowały rodziny z sąsiedztwa Kościoła i ostatni, czwarty - mieścił się przed Kościołem. W jego wykonanie włączyli się parafianie z Łąkty Dolnej.
   Na zakończenie procesji zostało udzielone uroczyste Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem a orkiestra dęta zagrała, krótki koncert muzyczny.

Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta. Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.
Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta. Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.
Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta. Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.
Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta. Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.
Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta. Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.
bc2017lakta16.jpg (33957 bytes) Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.
Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta. Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.
Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta. Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.

Boże Ciało 2017 w Parafii Łąkta.

Materiał nadesłany: Tomasz Kępa

[parafialakta]

[wstecz]