WIELKI TYDZIEŃ W PARAFII ŁĄKTA - 24 - 28.03.2016 - RELACJA

    W Wielki Czwartek Msza Święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła Triduum Paschalne, jest ona odprawiana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus w obecności swoich apostołów ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. O godz. 18 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta sprawowana przez Ks. Proboszcza Stanisława Szczygła oraz Ks. prałata Stefana Cabaja. Podczas kazania, które wygłosił Ks. Proboszcz, wierni usłyszeli jak ważną rolę odgrywa kapłan w życiu każdego człowieka, że bez kapłana sprawowanie świętych liturgii było by niemożliwe oraz że droga kapłana w dzisiejszym świecie jest ciężka dlatego należy się za nich modlić i prosić Boga o nowe dobre powołania kapłańskie aby mogli oni na całym świecie głosić Chrystusową nowinę.
   Na zakończenie nabożeństwa Pan Jezus został przeniesiony do ciemnicy i tam trwała dalsza adoracja do godz. 22. Tego wieczoru Kościół parafialny był wypełniony po brzegi, parafianie przychodzili całymi rodzinami, aby móc w tym dniu głębiej pochylić się nad tajemnicą i sensem Męki Jezusowej oraz medytować i adorować naszego Pana.

24.03.2016 - Wielki Czwartek w Łąkcie. 24.03.2016 - Wielki Czwartek w Łąkcie.
24.03.2016 - Wielki Czwartek w Łąkcie. 24.03.2016 - Wielki Czwartek w Łąkcie.
24.03.2016 - Wielki Czwartek w Łąkcie. 24.03.2016 - Wielki Czwartek w Łąkcie.

24.03.2016 - Wielki Czwartek w Łąkcie.

   Wielki Piątek to pamiątka śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Tradycyjne rano w Łąkieckim Kościele odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla starszych oraz dzieci ze szkół podstawowych, następnie trwała adoracja prowadzona przez Róże Różańcowe. Główne uroczystości Wielkiego Piątku odbyły się o godz. 18, której przewodniczyli Ks. Proboszcz Stanisław Szczygieł oraz Ks. prałat Stefan Cabaj. A wiec, liturgia słowa, śpiewana Męka Pana Jezusa, Adoracja Krzyża, Komunia Święta, Przeniesienie Pana Jezusa do grobu oraz śpiewanie trzech części Gorzkich Żali i adoracja do godz. 22 - to elementy wielkopiątkowej ceremonii w łąkieckej świątyni. Kazanie w tym dniu wygłosił Ks. Proboszcz, który szczególną uwagę zwrócił na krzyż, w którym wszystko się zawarło: męka, cierpienie i zmartwychwstanie. Zaapelował także, aby nigdy krzyża nie odrzucać, bo w nim cierpienie, ale w krzyżu i zbawienie.
   Wierni w tym dniu także procesyjnie podchodzili i całowali Krzyż, za co mogli uzyskać odpust zupełny. Również i w tym dniu Kościół parafialny był wypełniony modlitwą oraz licznie przychodzącymi wiernymi.

25.03.2016 - Nabożeństwo Wielkiego Piątku.

25.03.2016 - Nabożeństwo Wielkiego Piątku.

25.03.2016 - Nabożeństwo Wielkiego Piątku.

25.03.2016 - Nabożeństwo Wielkiego Piątku.

25.03.2016 - Nabożeństwo Wielkiego Piątku.

25.03.2016 - Nabożeństwo Wielkiego Piątku.

25.03.2016 - Nabożeństwo Wielkiego Piątku.

    Wielka Sobota to dzień, kiedy Jezus Chrystus adorowany jest w grobie, dzień oczekiwania na zmartwychwstanie. Od rana parafianie przychodzili, aby kontynuować adorację. O godz. 9 i 11 odbyło się w Kościele świecenie pokarmów na wielkanocny stół. O godz. 9:30 pokarmy święcone były w Łąkcie Dolnej a o 10 na Lisówkach. O godz. 18 rozpoczęła się bardzo wymowna liturgia Wielkiej Soboty, poświęcenie ognia na zewnątrz świątyni, czytanie słowa Bożego, śpiew psalmów oraz odśpiewane orędzie wielkanocne.
   Po zakończonej Eucharystii, którą sprawowali Ks. Proboszcz Stanisław Szczygieł oraz Ks. prałat Stefan Cabaj, piękną i wymowną treściowo adorację poprowadziła młodzież z parafii działająca również w Grupie Apostolskiej. W tym dniu parafianie również bardzo licznie przybyli na wieczorne nabożeństwo a na adorację dopisała także młodzież.

26.03.2016 - Wielka Sobota. 26.03.2016 - Wielka Sobota.
26.03.2016 - Wielka Sobota. 26.03.2016 - Wielka Sobota.
26.03.2016 - Wielka Sobota.

26.03.2016 - Wielka Sobota.

26.03.2016 - Wielka Sobota.

   Wielka Niedziela to dzień radosnego Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Punktualnie o godz. 6:00 rozpoczęła się Procesja Rezurekcyjna wokół Kościoła a zaraz po niej uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez Ks. prałata Stefana Cabaja oraz Ks. Proboszcza Stanisława Szczygła, ofiarowane" - jedna w intencji wszystkich żyjących parafian; druga - za tych, którzy cieszą się już szczęściem wiecznym w niebie. Kazanie wygłosił Ks. Proboszcz podkreślając sens Zmartwychwstania Pańskiego oraz radości z tego że Jezus już na zawsze pozostanie między ludźmi.
   Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Żegociny pod kierunkiem Pana Mieczysława Kędry, strażacy w galowych strojach a także młodzieżowa męska i żeńska drużyna pożarnicza. Mimo zmiany czasu na letni do świątyni w tym dniu przybyło wiele parafian i gości aby wspólnie radować się z faktu, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał.

27.03.2016 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 27.03.2016 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
27.03.2016 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 27.03.2016 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
27.03.2016 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 27.03.2016 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

27.03.2016 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Materiał nadesłany: TK

[parafialakta]

[triduum2016]