Niedziela Palmowa w Parafii Łąkta - 20.03.2016 r.

NIEDZIELA PALMOWA W PARAFII ŁĄKTA - 20.03.2016

   Niedziela Palmowa w Kościele Katolickim obchodzona jest na pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Jest to święto ruchome które w obecnym roku przypadło na dzień 20 marca. Niedziela Palmowa rozpoczyna także Wielki Tydzień w którym wspominamy, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
   Podczas Mszy Świętej o godzinie 10:00, na którą bardzo licznie przybyły dzieci, parafianie oraz goście uroczyście zostały poświęcone palmy. Eucharystię sprawował Ksiądz Proboszcz Stanisław Szczygieł, który przywitał wszystkich wyrażając wdzięczność z tak licznego udziału. W Niedzielę Palmową w Kościołach są także uroczyście śpiewane słowa Ewangelii o Męce Pańskiej wg. Św. Mateusza. Od lat w Łąkcie czynią to trzej parafianie, którzy w bardzo uroczysty i podniosły sposób przenoszą wiernych w tamte wydarzenia.
   Po zakończonej Mszy odbył się w kościele konkurs palm. Do Kościoła przyniesiono wiele palm i znaczna większość wzięła udział w konkursie. Jury w składzie Ks. Proboszcz, Pani Wiesława Kruczyńska-Stary oraz Pani Elżbieta Dudziak przyznało wiele licznych nagród książkowych i nie tylko wszystkim osobom, a szczególnie dzieciom, które z większymi palmami pozostały w kościele. Natomiast przy wyjściu ze świątyni na wszystkie dzieci, które przyniosły ze sobą nieco mniejsze palmy czekały słodkie nagrody. Każdy w tym dniu coś otrzymał dlatego wszyscy, a w szczególności najmłodsi, byli bardzo zadowoleni. Fundatorami nagród w tegorocznym konkursie palm był: Ks. Proboszcz Stanisław Szczygieł, Wójt Gminy Żegocina Pan Jerzy Błoniarz oraz pewna rodzina z Łąkty Górnej.

Niedziela Palmowa w Parafii Łąkta - 20.03.2016 r.

Niedziela Palmowa w Parafii Łąkta - 20.03.2016 r.

Niedziela Palmowa w Parafii Łąkta - 20.03.2016 r.

Niedziela Palmowa w Parafii Łąkta - 20.03.2016 r.

Niedziela Palmowa w Parafii Łąkta - 20.03.2016 r.

Niedziela Palmowa w Parafii Łąkta - 20.03.2016 r.

Niedziela Palmowa w Parafii Łąkta - 20.03.2016 r. Niedziela Palmowa w Parafii Łąkta - 20.03.2016 r.
Niedziela Palmowa w Parafii Łąkta - 20.03.2016 r. Niedziela Palmowa w Parafii Łąkta - 20.03.2016 r.
Niedziela Palmowa w Parafii Łąkta - 20.03.2016 r. Niedziela Palmowa w Parafii Łąkta - 20.03.2016 r.

Niedziela Palmowa w Parafii Łąkta - 20.03.2016 r.

[parafialakta]

[palmowa.zegocina.pl]