Pogrzeb ¦.P. Juliana Szczygła - Czerrmna - 11.03.2015 r.

NA POGRZEBIE ¦.P. JULIANA SZCZYGŁA - CZERMNA - 11.03.2015

   9 marca 2015 roku zmarł w wieku 89 lat ¦.P. Julian Szczygieł - mieszkaniec Parafii pw. ¦więtego Marcina i Matki Bożej Pocieszenia w Czermnej - Tato Ks. Proboszcza Stanisława Szczygła - Kapelana Strażaków Gminy Żegocina i Powiatu Bocheńskiego. Na mszę ¶więt± żałobn±, odprawion± 11 marca 2015 roku o godz. 13.00 w Ko¶ciele Parafialnym w Czermnej przybyło wiele delegacji strażackich, mieszkańców Parafii w Ł±kcie, kapłanów dekanatu lipnickiego (z ks. prałatem Zbigniewem Krasem na czele) oraz oczywi¶cie parafian z Czermnej, s±siadów, krewnych i znajomych Zmarłego oraz jego dzieci, w tym dwóch kapłanów: Stanisława - proboszcza w Ł±kcie i mł. bryg. Ryszarda - Kapelana Strażaków Województwa Zachodniopomorskiego.
   Dla tych, którzy nie mogli wzi±ć udziału w tym pogrzebie, przedstawiamy krótk± fotorelację z tej smutnej uroczysto¶ci, w której wzięło udział kilkaset osób, w więszo¶ci takich, którzy nie znali ¦.P. Juliana, ale doł±czyli do grona żałobników, aby wyrazić swoj± solidarno¶ć z Rodzin± Zmarłego.
   Jak wspominano podczas koncelebrowanej mszy ¶więtej żałobnej S. P. Julian Szczygieł był człowiekiem dobrym, niezwykle pracowitym, posiadaj±cym pasję, jak± było garncarstwo. Dzięki zdobyciu umiejętno¶ci wykonywania różnych wyrobów ceramicznych już jako 14-letni chłopiec zarabiał na utrzymanie rodziców i licznego rodzeństwa. Był człowiekiem religijnym, dobrze wychowywał dzieci, z których dwóch otrzymało kapłańskie powołania. Tak się stało, że obaj synowie swoje kapłańskie życie po¶więcili głównie strażakom.
   Nic więc dziwnego, że w pogrzebie uczestniczyły liczne delegacje strażackie. Najwyższy strażack± rang± był  Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski. Strażaków powiatu bocheńskiego reprezentowali: Komendant Powiatowy PSP w Bochni - bryg, Krzysztof Kokoszka, członkowie Zarz±du Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - wiceprezesi: Jan Kulig i Tadeusz Cichoń, a licznym pododdziałem, składaj±cym się z 12 pocztów sztandarowych, strażackich delegacji z Gmin Szerzyny i Żegocina uzupełnionym delegacj± młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP w Ł±kcie Górnej, delegacj± OSP w Ł±kcie Dolnej (gm. Trzciana), pocztem Zespołu Szkół w Ł±kcie Górnej, dowodził Janusz Stańdo - Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie. W kondukcie pogrzebowym szli także członkowie ulubionej grupy ł±kieckiego proboszcza, jak± jest Zespół Pie¶ni i Tańca "Ł±kta" oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ł±kcie Górnej. Uroczysto¶ć pogrzebow± u¶wietniła także Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie.
   W¶ród osób, którym szczególnie w końcowej czę¶ci mszy dziękował Ks. Stanisław Szczygieł został wymieniony także Wójt  Żegociny Jerzy Błoniarz, także obecny na pogrzebie, który zorganizował wspólnie z Januszem Stańdo wyjazd do Czermnej. Udało się tam dwa autokary i jeden wóz strażacki. Kilka osób pojechało także własnymi pojazdami.
   Jak wiele osób uczestniczyło w pogrzebie, można się było przekonać podczas przej¶cia konduktu z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czermnej na miejscowy cmentarz. Po ostatnim pożegnaniu Zmarłego, przemawiał jeszcze nadbryg. Marek Kowalski, po czym, przy pochylonych sztandarach i żałobnej muzyce orkiestry, złożono trumnę do grobu. Długo jeszcze potem w to mgliste, wietrzne i zimne popołudnie Rodzina Zmarłego mieszkańca Czernej odbierała słowa współczucia i kondolencji od przedstawicieli delegacji, które przyjechały w wielu przypadkach z odległych stron, z Koszalina, Bornego - Sulimowa, Warszawy.
   Składamy Księdzu Proboszczowi Parafii Ł±kta Stanisławowi Szczygłowi szczere i serdeczne kondolencje. Wiemy, że w takiej sytuacji wszelkie słowa otuchy niewiele przynosz± pociechy, ale w imieniu społeczno¶ci Parafii Ł±kta, mieszkańców Gminy Żegocina jej władz samorz±dowych oraz strażackiej braci pragniemy jednakże zapewnić o duchowym i modlitewnym wsparciu.

Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r. Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r.
Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r. Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r.
Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r. Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r.
Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r. Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r.
Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r. Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r.
Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r. Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r.
Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r. Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r.
Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r. Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r.

Na pogrzebie ¦. P. Juliana Szczygła - Czermna - 11.03.2015 r.

[archiwum.zegocina.pl]

[parafialakta]