Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.

ODPUST PARAFIALNY W ŁĄKCIE - 28.06.2015

   Matka Boża Nieustającej Pomocy jest patronką najbardziej smutnych i potrzebujących, którzy odczuwają szczególnie potrzebę miłości i opieki. Jest też Patronką łąkieckiej parafii i tutejszego kościoła od samego początku, tj. od 1986 roku. Najważniejsze święto z nią związane - to odpust przypadający zawsze na ostatnią niedzielę czerwca.
   W tym roku już po raz dwudziesty dziewiąty w historii Parafii p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie  wierni mieli swój odpust parafialny. Przybyłych do kościoła w dniu 28 czerwca 2015 r. wiernych powitał ks. proboszcz Stanisław Szczygieł. - Witam Was w Domu Matki Bożej, która jest obecna nie tylko w obrazie, ale pracuje intensywnie odpowiadając na prośby starszych i młodych. Proszą oni o pracę, o zdrowie, założenie dobrej rodziny, czasem o zdanie matury. Powiem szczerze, że po tych prośbach są i odpowiedzi, podziękowania za otrzymane łaski - powiedział ksiądz proboszcz.
    Odpustową sumę odprawił Ks. dr Bogusław Połeć - dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, a w asyście wystąpił ksiądz Józef, który przybył z Belgii. 
   Homilię poświęconą głównie kultowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy wygłosił ks. Bogusław Połeć. - Każdy człowiek, każdy z nas potrzebuje pomocy. Nikt z nas nie jest samowystarczalny. jesteśmy zdani na drugiego człowieka, od kołyski aż po grób; nawet w tym etapie życia, gdy nam się wydaje, że wszystko możemy. Przezywamy piękną uroczystość odpustową ku czci tej, która jest nam dana od samego Boga, ku czci Matki Bożej, w jej tajemnicy Nieustannej Pomocy każdemu z nas  - mówił kapłan, który powiedział także, że do Maryi zanosimy wiele próśb, ale chyba za mało Boga uwielbiamy. - Tego uwielbienia uczymy się od Maryi i w tym Ona chce nam pomóc. Uczmy się Boga i uczmy się drugiego człowieka - apelował kaznodzieja, który homilię zakończył słowami modlitwy Benedykta XVI, proszącego, abyśmy w naszym życiu rozpoznać głos Boga.
   Nabożeństwo odpustowe uświetniły: parafialna schola składająca się z dziewcząt Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Obecny był także strażacki pododdział składający się z druhów OSP Łąkta Górna i OSP Łąkta Dolna, tj. wiosek wchodzących w skład parafii. Wśród wiernych wyróżniały się także panie z Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta", które przybyły ubrane w stroje krakowskie.
    Po mszy świętej miała miejsce procesja wokół kościoła, w której asystę stanowili strażacy z drużyn młodzieżowych i seniorskich OSP Łąkta Górna i OSP Łąkta Dolna. Ubrane w krakowskie stroje dziewczynki sypały kwiaty, chłopcy w komeżkach dzwonili małymi dzwoneczkami, niesiono feretrony i sztandary. Procesyjny orszak był tak długi, że kiedy początek kolumny już wchodził po obejściu kościoła do świątyni, tył dopiero wyruszał na procesję.
   Uroczystość zakończyło odpustowe błogosławieństwo, po którym wierni udali się do domów, zatrzymując się na chwilkę przy kramach w celu zakupienia m. in. odpustowych cukierków, czy zabawek dla dzieci. Za rok odpust jubileuszowy.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.  Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.
 Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.  Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.
 Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.  Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.
 Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.  Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.
 Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.  Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.
 Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.  Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.
 Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.  Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 28.06.2015 r.

RELACJA WIDEO >>>

[archiwum.zegocina.pl]

[parafia]