Kiermasz na cele ¦DM w Parafii Ł±kta - 04.10.2015.

KIERMASZ NA RZECZ ¦WIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY - ŁAKTA GÓRNA - 04.10.2015

  Coraz mniej czasu pozostaje do ¦wiatowych Dni Młodzieży, które odbęd± się w dniach 26 lipca - 31 lipca 2016 w Krakowie. Od kilku miesięcy trwaj± przygotowania organizacyjne i duchowe do tego wydarzenia, także w obu parafiach Gminy Żegocina.  
    W niedzielę 4 paĽdziernika 2015 roku młodzież z Parafii Ł±kta, działaj±ca w Grupie Apostolskiej, zorganizowała kiermasz wyrobów cukierniczych, ze sprzedaży których dochód został przeznaczony na przygotowania do zorganizowania ¦wiatowych Dni Młodzieży. Wszystkie słodko¶ci i wypieki zostały przygotowane wła¶nie przez młodzież, która działa w tej grupie. Przedsięwzięcie miało miejsce po wszystkich Mszach ¦więtych i cieszyło się sporym zainteresowaniem parafian oraz go¶ci przybyłych do ł±kieckiej ¶wi±tyni na niedzieln± Eucharystię. Po zakończonych nabożeństwach, na przyko¶cielnym placu każdy chętny mógł spróbować wypieków lub zabrać je ze sob± do domu.
  Dzięki zebranym funduszom wszyscy parafianie przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu tego wielkiego wydarzenia nie tylko na skalę Polski, ale także i ¦wiata. Akcja przeszła naj¶mielsze oczekiwania organizatorów, za co składaj± serdecznie podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego dzieła, a szczególnie Ks. Proboszczowi Stanisławowi Szczygłowi za patronat nad kiermaszem oraz za wszelak± okazan± pomoc, opiekunom młodzieży jak i wszystkim którzy piekli i którzy kupowali wyroby cukiernicze, a przy okazji otrzymywali także materiały informacyjne o ¦wiatowych Dni Młodzieży. Młodzież ma w planach kolejne ciekawe przedsięwzięcia, o których będziemy informować.

Kiermasz na cele ¦DM w Parafii Ł±kta - 04.10.2015.

Kiermasz na cele ¦DM w Parafii Ł±kta - 04.10.2015.

Kiermasz na cele ¦DM w Parafii Ł±kta - 04.10.2015. Kiermasz na cele ¦DM w Parafii Ł±kta - 04.10.2015.
Kiermasz na cele ¦DM w Parafii Ł±kta - 04.10.2015. Kiermasz na cele ¦DM w Parafii Ł±kta - 04.10.2015.
Kiermasz na cele ¦DM w Parafii Ł±kta - 04.10.2015. Kiermasz na cele ¦DM w Parafii Ł±kta - 04.10.2015.

Kiermasz na cele ¦DM w Parafii Ł±kta - 04.10.2015.

Material nadesłany: TK

[archiwumzegocina.pl]

[parafialakta]