Dożynki w Parafii Łąkta - 30.08.2015 r.

XXX DOŻYNKI PARAFIALNE W ŁĄKCIE - 30.08.2015

     Trzydzieste, a wiec jubileuszowe dożynki w Parafii Łąkta, zorganizowane w niedzielę - 30 sierpnia 2015 roku, miały tradycyjny przebieg. Przed rozpoczęciem mszy świętej dziękczynnej, delegacje z wieńcami żniwnymi przyjechały na wozach, ciągniętych przez traktory. Od strony Łąkty Dolnej przyjechał korowód prowadzony przez Katarzynę i Tomasza Rośków, a od strony Łąkty Górnej przez Małgorzatę i Piotra Juszczyków. Na początku parkowej alei prowadzącej do kościoła uformował się orszak dożynkowy, na czele którego młodzież niosła w ozdobnych koszykach plony ziemi i bukiety kwiatów. Za nimi szli tegoroczni starostowie, niosących dorodne chleby, upieczone z tegorocznej mąki. Następnie postępowały czteroosobowe delegacje niosące wieńce żniwne Łąkty Górnej i Łąkty Dolnej. Orszak zamykały: Zespół Pieśni i Tańca "Łąkta" oraz Kapela CKSiT w Żegocinie, przygrywająca mu do śpiewu. Zgromadzeni przed kościołem parafianie i ich goście mogli usłyszeć m. in. taką pieśń: "Dzisiaj dziś szczególny - parafialne święto; Bogu dziękujemy, że już zboże zżęto; naszą ciężką pracę, trudy i ofiary, przemieniamy dzisiaj w dożynkowe dary. Chociaż słońce piekło i dłonie zmęczone, ale radość w sercu, bo żniwa skończone".
   Z muzyka i pieśniami orszak ten dotarł przed kościół. Wkrótce, w asyście ministrantów wyszli do orszaku: proboszcz łąkieckiej parafii - ks. Stanisław Szczygieł, ks. dr Hieronim Kosiarski oraz Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz. Po przywitaniu się ze Starostami i ucałowaniu bochenków chleba, weszli do kościoła, a za nimi wszyscy pozostali uczestnicy dożynkowej uroczystości. Plony ziemi i wieńce ustawione zostały przez ołtarzem, z lewej strony - wieniec Łąkty Górnej, z prawej Łąkty Dolnej. Rozpoczęła się koncelebrowana msza święta. Główny celebrans - ks. Hieronim Kosiarski poinformował, że msza święta odprawiana jest jako dziękczynienie za ochronienie od klęsk żywiołowych, za zebrane plony, za błogosławieństwo w pracach rolniczych i prośba o opiekę bożą w dalszych pracach, a także w intencji zmarłych rolników. Przybyłych na parafialne dożynki powitał także ks. proboszcz Stanisław Szczygieł. Zachęcił wszystkich do dziękczynnej modlitwy.
   Następnie ksiądz Hieronim dokonał poświęcenia przyniesionych do kościoła płodów ziemi oraz wieńców żniwnych. Koncelebrowaną mszę świętą uświetnił Zespół Pieśni i Tańca "Łąkta", śpiewający pieśni z akompaniamentem Kapeli CKSiT w Żegocinie. W wygłoszonym kazaniu ksiądz Hieronim Kosiarki uzmysławiał wiernym związki pomiędzy Bogiem, dającym życie, pracą rolnika i plonami. Starostowie dożynek przekazali na ręce kapłanów dorodne bochenki chleba, które zostały złożone na ołtarzu jako dary ofiarne.
   W końcowej części nabożeństwa odbyło się pożegnanie ks. Hieronima. Natomiast Ks. Proboszcz podziękował za przygotowanie wieńców, udział w mszy świętej oraz zaprosił na ostatnią część parafialnych dożynek, podczas której częstowano uczestników mszy pysznym ciastem z miejscowej piekarni. Krótki koncert dał także wspomniany już Zespół Pieśni i Tańca "Łąkta".
   Jubileuszowe dożynki, jak zwykle świetnie przygotowane i starannie przeprowadzone przeszły do historii i z pewnością zostaną odnotowane w historii łąkieckiej parafii, erygowanej
20 kwietnia 1986 roku, która w przyszłym roku świętować będzie jubileusz trzydziestolecia istnienia.

XXX Dożynki w Parafii Łąkta - 30.08.2015 r. XXX Dożynki w Parafii Łąkta - 30.08.2015 r.
XXX Dożynki w Parafii Łąkta - 30.08.2015 r. XXX Dożynki w Parafii Łąkta - 30.08.2015 r.
XXX Dożynki w Parafii Łąkta - 30.08.2015 r.

XXX Dożynki w Parafii Łąkta - 30.08.2015 r.

XXX Dożynki w Parafii Łąkta - 30.08.2015 r.

Wieniec Łąkty Dolnej.

 Wieniec Łąkty Górnej.

Wieniec Łąkty Dolnej.

Wieniec Łąkty Górnej.

FOTOGALERIA >>>

RELACJA WIDEO >>>

[zegocina.pl]

[parafia]