Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r.

ŁĄKIECKI ODPUST PARAFIALNY PO RAZ DWUDZIESTY ÓSMY - 29.06.2014

   Matka Boża Nieustającej Pomocy jest patronką najbardziej smutnych i potrzebujących, którzy odczuwają szczególnie potrzebę miłości i opieki. Historia obrazu z wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a zwłaszcza jej początek nie jest dokładnie znany. Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy został namalowany na desce o wymiarach 54 cm x 41,5 cm. Autorstwo obrazu przypisywane jest najgłośniejszemu malarzowi prawosławnemu wczesnego średniowiecza, mnichowi bazyliańskiemu - S. Lazzaro. Niektóre źródła mówią, iż został namalowany w IX wieku na Krecie, inne zaś datują go na wiek XII i wywodzą z Bizancjum lub nawet z klasztoru Chilandar na świętej Górze Athos. Ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza w Rzymie. W dobie napoleońskiej, po zdobyciu miasta przez wojska francuskie, obraz zaginął. Po ponad pół wieku odnalazł go redemptorysta o. Michał Marchi. W 1865 roku papież Pius IX powierzył cudowny wizerunek Redemptorystom, mówiąc: "Sprawcie, aby ten obraz poznano na całym świecie i aby się w nim rozmiłowano." Zakonnicy, dzięki swej gorliwej działalności misyjnej, wywiązali się znakomicie z tego zadania. Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest dziś bowiem najbardziej rozpowszechnionym w świecie obrazem maryjnym. Cudowna ikona została ostatecznie umieszczona w Kościele Redemptorystów pw. św. Alfonsa w Rzymie (nieopodal bazyliki Santa Maria Maggiore). Dnia 23 czerwca 1867 roku odbyła się uroczysta koronacja obrazu, zaś w roku 1876 ustanowiono święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy na dzień 27 czerwca.
   Wśród wielu kościołów i parafii jest też, erygowana w 1986 roku Parafia i kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieostającej Pomocy w Łąkcie. Najważniejsze święto z nią związane - to odpust przypadający zawsze na ostatnią niedzielę czerwca.
   W tym roku już po raz dwudziesty ósmy w historii Parafii p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie  wierni mieli swój odpust parafialny. Przybyłych do kościoła w dniu 29 czerwca 2014 r. wiernych powitał ks. proboszcz Stanisław Szczygieł, który poinformował o rosnącym kulcie Łąkieckiej Pani i zachęcił do dalszych próśb o łaski i modlitw.
    Odpustową sumę odprawił ks. dr. Tadeusz Michalik z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. On też wygłosił homilię poświęconą głównie kultowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nabożeństwo uświetniły: parafialna schola składająca się z dziewcząt Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz Mariola Czuper, której akompaniował organista - Grzegorz Kołodziej. Obecny był także strażacki pododdział składający się z druhów OSP Łąkta Górna i OSP Łąkta Dolna, tj. wiosek wchodzących w skład parafii.
    Po mszy świętej miała miejsce procesja wokół kościoła, w której asystę stanowili strażacy z drużyn młodzieżowych i seniorskich OSP Łąkta Górna i OSP Łąkta Dolna. Ubrane w krakowskie stroje dziewczynki sypały kwiaty, chłopcy w komeżkach dzwonili małymi dzwoneczkami, niesiono feretrony i sztandary. Procesyjny orszak był tak długi, że kiedy początek kolumny już wchodził po obejściu kościoła do świątyni, tył dopiero wyruszał na procesję.
   Uroczystość zakończyło odpustowe błogosławieństwo.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r. Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r.
Odpust Parafialny w Łąkcie - 29.06.2014 r.

RELACJA WIDEO >>>

[archiwum.zegocina.pl]

[parafia]