29. Dożynki Parafialne w Łąkcie - 31.08.2014 r.

DOŻYNKI PARAFIALNE W ŁĄKCIE - 31.08.2014

    Piękny, staropolski zwyczaj dożynek, jest realizowany w Parafii Łąkta od samego początku jej istnienia, to jest od 1986 roku. Oznacza to, że tegoroczne święto plonów, zorganizowane w dniu 31 sierpnia 2014 roku, było już dwudzieste dziewiąte w historii najmłodszej parafii w Gminie Żegocina.
    Dzięki pomysłom księdza proboszcza Stanisława Szczygła i wielkiemu zaangażowaniu jego parafian nigdy parafialne dożynki nie były takie same, choć łączy je wszystkie wiele wspólnego. Zawsze wieńce były przygotowywane i przywożone przez starostów wywodzących się z obu wiosek wchodzących w skład parafii, tj. Łąkty Dolnej i Łąkty Górnej. Zawsze wieńce te były starannie i pomysłowo wykonane, były to małe dzieła sztuki plastycznej. Ceremonii dożynkowej zawsze towarzyszyła msza dziękczynna, podczas której rolnicy i sadownicy dziękowali Bogu i Patronce Parafii - Matce Bożej Niestającej Pomocy za dar plonów, a parafianie dziękowali rolnikom za trud ich pracy. Prawie zawsze nabożeństwo i cała uroczystość były uświetniane przez zespoły lub kapele ludowe. Zawsze starostowie częstowali uczestników nabożeństwa ciastami, a po zakończeniu spotkania w kościele odbywał się koncert muzyczny.
   Tak też było w tym roku, choć były też różnice. Ale po kolei. Na pół godziny przed rozpoczęciem sumy delegacje dożynkowe z Łąkty Dolnej i Górnej przywiozły na odświętnie udekorowanych przyczepach, ciągniętych przez traktory wieńce dożynkowe wraz z asystą. Dożynkowe orszaki słychać było z daleka, bo grupom towarzyszyły grupy folklorystyczne. Tym razem było ich aż dwie. Pierwsza - to przybyły gościnnie do Łąkty Zespół Pieśni i Tańca z Łoniowej - rodzinnej wsi starościny tegorocznych dożynek - Pani Marii Dudek  z Łąkty Górnej i Pan Grzegorz Rosiek z Łąkty Dolnej. Drugi - to miejscowy Zespół Pieśni i Tańca "Łąkta". Dożynkowy orszak złożony z obu grup spotkał się na alei wiodącej do kościoła i przy śpiewie pieśni dożynkowych wykonywanych przez oba zespoły folklorystyczne, przemaszerował na przykościelny plac.
    Wkrótce przybył drugi orszak złożony z ministrantów i obu księży pracujących w łakieckiej parafii: ks. proboszcza Stanisława Szczygła oraz ks. rezydenta Jana Orlofa, przybyłego tutaj z ... Łoniowej, w której był proboszczem. Starostowie: Maria Dudek i Grzegorz Rosiek podali do ucałowania księdzu proboszczowi oraz Wójtowi Gminy Żegocina Jerzemu Błoniarzowi upieczone specjalnie na dożynki bochny chleba, po czym wszyscy weszli do kościoła. Wieńce żniwne oraz kosze i beczułka z plonami ziemi zostały postawione przed ołtarzem. Rozpoczęła się odprawiana przez księdza proboszcza msza święta. W jej początkowej części kapłan dokonał poświęcenia zgromadzonych przed ołtarzem plonów oraz wieńców. Chleby oraz część kwiatów, warzyw i owoców została potem przekazana celebransowi jako dary ołtarza.
   Łąkiecka młodzież oraz dorośli z zespołu "Łąkta" czytali teksty liturgiczne, a kazanie wygłosił ksiądz Jan Orlof. Wyraził radość z przyjazdu do Łąkty dobrze mu znanych parafian z Łoniowej. Mówił o tym, że obie parafie mają za Patronki Matki Boskie. Wskazywał na związki Maryi z rolnictwem i pracą na roli. Wielokrotnie apelował o poszanowanie chleba i wychowywanie dzieci w duchu jego poszanowania. Nabożeństwo swoim śpiewem uświetnił zespół "Łąkta", któremu akompaniowali: Stanisław Kępa na akordeonie oraz Mieczysław Kędra na trąbce.
   W końcowej części nabożeństwa ks,. proboszcz Stanisław Szczygieł serdecznie podziękował starostom dożynkowym, obu zespołom i wszystkim, którzy włączyli sie w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznej imprezy. Zaprosił także zgromadzonych w kościele parafian i ich gości do udziału w kolejnej części dożynkowego spotkania.
   Były nią koncerty obu zespołów folklorystycznych. Ci co z zaproszenia skorzystali zostali poczęstowani plackami oraz mogli posłuchać muzyki i śpiewu, a nawet zobaczyć tańce, m. in. z udziałem starostów.
   Tegoroczne dożynki okazały się bardzo udane. Dopisała pogoda, a bogata oprawa uroczystości i głębokie treści religijne wywołały u uczestników uroczystości wiele pozytywnych wzruszeń. Duży udział młodzieży ubranej w stroje ludowe w dożynkowej uroczystości dobrze świadczy o ich rodzicach zwracających uwagę na zachowanie ludowej tradycji i patriotyczne wychowanie.

Dożynki w Parafii Łąkta - 31.08.201 Dożynki w Parafii Łąkta - 31.08.201
Dożynki w Parafii Łąkta - 31.08.201

Dożynki w Parafii Łąkta - 31.08.201

Dożynki w Parafii Łąkta - 31.08.2014 r.

Wieniec Łąkty Dolnej.

Wieniec Łąkty Górnej.

Wieniec Łąkty Dolnej.

Wieniec Łąkty Górnej.

FOTOGALERIA >>>

RELACJA WIDEO >>>

[archiwum.zegocina.pl]

[parafia]