I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r.

PROCESJA RÓŻAŃCOWA POD POMNIK JANA PAWŁA II - ŁĄKTA GÓRNA - 21.10.2013

    Nową inicjatywą religijną Księdza Proboszcza Stanisława Szczygła i parafian z Łąkty, związaną z postacią Patrona Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej - błogosławionego Jana Pawła II, jest Procesja Różańcowa z miejscowego kościoła pod pomnik Jana Pawła II, znajdujący się na szkolnym dziedzińcu.
    Tuż przed godziną 18 w dniu 21 października 2013 roku do kościoła weszły poczty sztandarowe szkoły i jednostek straży pożarnych z Bełdna, Bytomska, Łąkty Dolnej, Łąkty Górnej, Rozdziela i Żegociny. Przyprowadził je tutaj Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo.
    Przybyły pododdział i łąkieckich parafian oraz gości powitał w kościele ks. Stanisław Szczygieł. Krótko poinformował o celu tego religijnego spotkania oraz jego przebiegu, a następnie rozpoczął część wstępną modlitwy różańcowej. Po Komunii Świętej wierni wyszli z kościoła. Uformułował się procesyjny orszak. Na samym początku ministrant niósł krzyż, za nim szli pozostali ministranci, za nimi prowadzone przez Komendanta poczty sztandarowe szkoły i straży pożarnych, w następnej kolejności grupa modlitewna złożona z nauczycieli łąkieckiego Zespołu Szkół i prowadzona przez zakonnicę - Siostrę Barbarę i długa kolumna wiernych. Poruszano się głównie chodnikiem, przechodząc przez jezdnię drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniu w Łąkcie Górnej (tu zabezpieczali przejście policjanci).
    Przez cały czas pielgrzymki odmawiano modlitwę kontemplacyjną, jaką jest różaniec. Jak napisał Jan Paweł II w "Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae" różaniec przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części. Tego wieczoru rozważano część pierwszą - tajemnice radosne: zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, nawiedzenie Świętej Elżbiety, narodzenie Jezusa, ofiarowanie Jezusa w świątyni i odnalezienie Jezusa w świątyni. Do każdej tajemnicy czytany był przez nauczycieli religijny komentarz, wyrażający także intencje modlitewne.
    Pogrążeni w ciemności ciepłego wieczoru i rozświetlani tylko przez niesione latarki oraz oświetlani przez przejeżdżające samochody uczestnicy różańcowej modlitwy bezpiecznie dotarli do celu różańcowej pielgrzymki.
Tutaj uczestników wieczornej pielgrzymki powitał Dyrektor Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej Jan Rosiek. Poinformował, że teraz nadszedł czas na składanie przed pomnikiem Jana Pawła II kwiatów i zniczy, jako wyrazów naszej wdzięczności. Delegacje samorządu, strażaków, szkoły oraz osoby prywatne czyniły to, słuchając ulubionej pieśni Jana Pawła II "Barki".
    Gdy zakończyło się składanie wiązanek i zniczy, Ksiądz Stanisław Szczygieł rozpoczął odmawianie Litanii do Błogosławionego Jana Pawła II. Modlitewne spotkanie zakończyły podziękowania Dyrektora Jana Rośka dla Księdza Proboszcza, Siostry Barbary i nauczycielki Anny Kępa (autorki scenariusza), pocztów sztandarowych, osób niosących głośniki.
    Na zakończenie I. Łąkieckiej Papieskiej Pielgrzymki Różańcowej jej uczestnicy odśpiewali znana pieśń religijną "Zapada zmrok". Liczny udział parafian i gości w nowej w tej parafii formie publicznej modlitwy, dedykowanej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, oznacza, że będzie ona kontynuowana w latach następnych, zastępując odbywane do tej pory wieczorne modlitewne spotkania przy pomniku w kolejne rocznice śmierci Jana Pawła II.

I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r. I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r.
I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r. I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r.
I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r. I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r.
I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r. I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r.
I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r. I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r.
I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r. I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r.
I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r. I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r.
I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r. I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r.

I. Różaniec Papieski w Łąkcie Górnej - 21.10.2013 r.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]

[archiwum.zegocina.pl]