Dożynki Parafialne w Ł±kcie - 02.09.2012 r.

DOŻYNKI PARAFIALNE W ŁˇKCIE - 02.09.2012

    Dożynki Parafialne w Ł±kcie maj± dokładnie tak dług± tradycję, jak długa jest historia tej parafii, czyli 26 lat. Tyle też lat proboszczem jest tu ks. Stanisław Szczygieł, który tę piękna tradycję zapocz±tkował. Jak co roku delegacje obu wiosek należ±cych do parafii, tj. czę¶ci Ł±kty Dolnej i Ł±kty Górnej, reprezentowane przez starostów, przynosz± do ko¶cioła bochenki chleba, bukiety kwiatów oraz przepięknej urody wieńce żniwne, by tu - wraz z cał± parafi±, przed wizerunkiem Ł±kieckiej Pani - Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy, dziękować Panu Bogu na szczę¶liwe żniwa i zebrane plony.
   W tym roku zaszczytu przygotowania wieńców oraz przewodniczenia dożynkowemu orszakowi dost±pili Starostowie: Marta i Zbigniew K±ccy z Ł±kty Dolnej oraz Aleksandra i Jacek Krajewscy z Ł±kty Górnej. Po¶więcenia dożynkowych wieńców dokonał ks. Hieronim Kosiarski, którzy wyst±pił w koncelebrze mszy ¶więtej wraz z księdzem proboszczem Stanisławem Szczygłem i wygłosił kazanie.
    Nabożeństwo u¶wietnił Zespół Folklorystyczny "Ł±kta", któremu towarzyszyła Kapela Ludowa CKSiT w Żegocinie. Zespół towarzyszył orszakowi dożynkowemu w drodze do ko¶cioła, ¶piewał także podczas mszy ¶więtej, a po zakończeniu nabożeństwa dał na przyko¶cielnym placu krótki koncert. 
    Zachowana także została kolejna ł±kiecka tradycja dożynkowa: częstowanie uczestników uroczysto¶ci plackiem z serem, upieczonym w ł±kieckiej piekarni "Hanpol". Smakował wy¶mienicie, także Wójtowi Gminy Żegocina Jerzemu Błoniarzowi, który przybył na łakieckie dożynki wraz z małżonk± i po zakończeniu uroczysto¶ci w ko¶ciele, na spotkaniu zorganizowanym przez starostów dla zaproszonych go¶ci, serdecznie dziękował księdzu proboszczowi za kultywowanie pięknej tradycji oraz Starostom za trud urz±dzenia całej uroczysto¶ci.

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012 Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012
Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012 Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012
Wieniec Ł±kty Dolnej. Wieniec Ł±kty Górnej.

Dożynki w Parafii Ł±kta - 02.09.2012

RELACJA WIDEO >>>

[archiwum.zegocina.pl]

[parafia]