Uroczystość bierzmowania w Parafii Łąkta - 31.05.2012.

BIERZMOWANI PRZEZ NOWEGO KSIĘDZA BISKUPA ORDYNARIUSZA

   31 maja 2012 roku Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie przeżywała niecodzienną uroczystość - bierzmowanie ponad 80 gimnazjalistów z 5 okolicznych parafii: Kierlikówki, Leszczyny, Trzciany oraz Łąkty.
    Wydarzenie to jest niezwykłe także z tego powodu, że do Łąkty przybył pochodzący z niedalekiej Limanowej J.E.Ks. Biskup Andrzej Jeż - od 12 maja br. nowy Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. Dostojnego gościa powitali najpierw rodzice i to oni jako pierwsi poprosili Ks. Biskupa o udzielenie ich dzieciom sakramentu bierzmowania, mówiąc: Cieszymy się z obecności Księdza Biskupa wśród nas, także z tego, że niedługo będziesz naszym biskupem diecezjalnym, który podejmie trudną i zaszczytną misję troski o nasz kościół lokalny. Jako przedstawiciele rodziców, chcemy prosić o udzielenie sakramentu bierzmowania naszym synom i córkom. Jest to także ważny moment dla nas, bo to przecież my kilkanaście lat temu przynieśliśmy nasze dzieci do świątyni, aby otrzymały chrzest święty, który je włączył do wspólnoty Kościoła. Potem byliśmy z nimi: wychowując, wpajając im podstawowe prawdy wiary, ucząc modlitwy, ciesząc się z ich dorastania, z przyjmowania Komunii Świętej, przystępowania do spowiedzi, z każdej ich radości i smucąc się każdym niepowodzeniem. Teraz patrzymy na nasze dzieci, które będą wkraczać w dorosłość. Widzimy ich niepokój, że świat daje im wiele propozycji często sprzecznych z Bożą wolą a nawet zdrowym rozsądkiem. Jednak spoglądamy z nadzieją, że pośród gąszczu antywartości nie zagubią z pomocą Ducha Świętego Chrystusa, jedynej Drogi, Prawdy i Życia.
   Wraz z Ks. Biskupem mszę świętą odprawili proboszczowie wszystkich parafii, z których przybyli gimnazjaliści. Podczas nabożeństwa kandydaci na bierzmowanych czytali teksty modlitw. Młodzieży towarzyszyli rodzice i świadkowie. Udzielanie sakramentu jest w kościele katolickim zarezerwowane dla biskupów i są tam oni zwyczajnymi szafarzami tego sakramentu. Nadzwyczajnym szafarzem tego sakramentu w Kościele katolickim jest każdy kapłan upoważniony do tego przez biskupa. W razie niebezpieczeństwa śmierci, sakramentu tego może udzielić każdy proboszcz lub każdy ksiądz. Ważną osobą na bierzmowaniu jest świadek. Jest on świadkiem umocnienia wiary bierzmowanego, a podczas namaszczania świętym Krzyżmem przez szafarza, kładzie on prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego.
    Zgromadzeni w świątyni wierni wysłuchali także kazania, wygłoszonego przez księdza Biskupa, który mówił o sumieniu i znaczeniu sakramentu bierzmowania.
   Na zakończenie nabożeństwa Ksiądz Biskup udzieli błogosławieństwa oraz wręczył osobiście każdemu bierzmowanemu książkę ks. Marka Dziewieckiego "Mocni w duchu świętym". Delegacje bierzmowanych kwiatami podziękowały wszystkim kapłanom za przygotowanie do tego uroczystego wydarzenia, tak ważnego w życiu religijnym każdego katolika, wydarzenia w wyniku którego
otrzymują w szczególnej obfitości dary Ducha Świętego, zostają ściślej związani z Kościołem i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem.

Kościół w Łąkcie w dniu bierzmowania.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

Bierzmowanie w Łąkcie - 31.05.2012 r.

RELACJA WIDEO >>>

      

[archiwum.zegocina.pl]

[parafia]