OŚWIATA   GMINY  ŻEGOCINA


Organem prowadzącym dla wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy jest Rada Gminy w Żegocinie.

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

Poniżej znajdują się linki do stron zawierających podstawowe informacje o placówkach oświatowych gminy Żegocina.

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE
PP w Łąkcie Górnej. Przedszkole w Żegocinie.
PRZEDSZKOLE w ŁĄKCIE GÓRNEJ PRZEDSZKOLE w ŻEGOCINIE
SZKOŁY PODSTAWOWE I ZESPOŁY SZKÓŁ

SP w BYTOMSKU

PSP w ŻEGOCINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA w  BYTOMSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA w ŻEGOCINIE

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŻEGOCINIE

Zespół Szkół w  Rozdzielu. Zespół Szkół w Łąkcie Górnej. Zespół Szkół w Żegocinie.
SZKOŁA PODSTAWOWA W  ROZDZIELU SZKOŁA PODSTAWOWA W  ŁĄKCIE GÓRNEJ     ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻEGOCINIE

[zegocina.pl]