STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCE W GMINIE ŻEGOCINA

    W niewielkiej gminie, jaką jest Żegocina, istnieje kilka stowarzyszeń. Prócz ochotniczych straży pożarnych (są w każdej wiosce) działają: Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Krajobrazu, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, Stowarzyszenie "Patrioci Lokalni", Stowarzyszenie "Z Nurtem Sanki".

  

STOWARZYSZENIE "Z NURTEM SANKI"

Strona internetowa

https://www.facebook.com/znurtemsanki/

Stowarzyszenie "Z Nurtem Sanki" powstało w Łąkcie Górnej i 12 lipca 2016 roku uzyskało rejestrację w KRS (KRS: 0000626726
NIP: 8681966250). W składzie pierwszego zarządu są: Elżbieta Krystyna Dudziak - Prezes zarządu; Zofia Urszula Grabska - Wiceprezes zarządu; Członkowie zarządu: Lucyna Zofia Piech i Andrzej Mieczysław Kępa. 

STOWARZYSZENIE "PATRIOCI LOKALNI"

Strona internetowa

www.facebook.com/PatriociLokalni

Stowarzyszenie "Patrioci Lokalni" powstało 31 maja 2015 roku w Łąkcie Górnej. Jest organizacją o charakterze prospołecznym i apolitycznym, nastawionym na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego. Tworzą je osoby aktywne, pragnące działać na rzecz miejscowości i gminy, z którą są związani. Dyrektorem Zarządu tej organizacji, która została zarejestrowana w KRS 6 sierpnia 2015 roku, jest Paweł Kamionka.

STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA W ŻEGOCINNIE

Strona internetowa

www.klubseniora.zegocina.pl

 

Seniorzy z Gminy Żegocina początkowo tj. od roku 2007 działali przy CKSiT w Żegocinie. W dniu 5 stycznia 2015 roku roku na zebraniu założycielskim powołali do życia Stowarzyszenie Klub Seniora "Żegota". Prezesem Zarządu wybrano Annę Cudejko. 5 marca 2015 roku organizacja została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000545475.

STOWARZYSZENIE OCHRONY PRZYRODY
i KRAJOBRAZU w ŻEGOCINIE

Strona internetowa SOPiK:

Początki Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie sięgają 1986 r. Z inicjatywy Franciszka Machaja - ówczesnego leśniczego, 30 lipca 1989 r. w Żegocinie 17 członków - założycieli uchwaliło Statut Stowarzyszenia i wybrało tymczasowe władze. Niebawem statut SOPiK został zarejestrowany.  W latach 1989-2000 na czele władz Stowarzyszenia stał Franciszek Machaj. Od 2000 roku funkcję Prezesa Zarządu pełni Barbara Bajor. Aktualnie Stowarzyszenie nie prowadzi działalności.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY i WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  w ŻEGOCINIE

Strona internetowa:
http://srgiwp.zegocina.pl

To Stowarzyszenie założone w 1996 roku należy do najprężniej działających w regionie. Ma osiągnięcia na skalę ogólnopolską. Realizujewiele przedsięwzięc typu gospodarczego, samopomocowego, promocyjnego, szkoleniowego. Prowadzi Fundusz Pożyczek Wzajemnych. We współpracy z amerykańska fundacją HPI realizuje dwa programy samopomocowe: "Rozwój pogłowia krów rasy polskiej czerwonej" i tzw. program pszczelarski. W 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Fundacji "Pro Publico Bono".

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ
im. Czesława Blajdy

Strona internetowa:
http://spzz.zegocina.pl
Poprzednio:
http://spzz.fasthost.pl/

http://spzz.republika.pl

  Stowarzyszenie powstało w roku 2001z inicjatywy Czesława Pączka, który zebrał grupę osób żywo interesujących się kulturą materialną i duchową Ziemi Żegocińskiej. Na początku Stowarzyszenie odbyło swoje pierwsze Walne Zebranie Członków i wybrało statutowe władze. Prezesem Zarządu został Czesław Pączek. W kolejnych latach działalności Stowarzyszenie zorganizowało wiel przedsięwzięć z dziedziny historii i etnografii.

Logo OSP
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Strona internetowa:
http://www.zopzosprpwbochni.masternet.pl/
poprzednio:
http://www.spzz.neostrada.pl/

  Jednostki OSP działają we wszystkich wioskach gminy. Najstarszą z nich jest OSP Żegocina, należaca obecnie do KSRG, najmłodszą OSP Bełno. Należą do najaktywniejszych organizacji społecznych w swoich środowiskach. O działalności Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i poszczególnych jednostkach można się dowiedzieć z książki "Ochotnicy Ziemi Bocheńskiej" wydanej w końcu 2006 roku lub z serwisu Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie.

... wstecz