wyborydope2019-00.jpg (12870 bytes)

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 26.05.2019

    Na podstawie art. 332 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 365) oraz informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

RELACJA Z WYBORÓW NA TERENIE GMINY ŻEGOCINA >>>

  • Postanowienie nr 40/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (plik doc do pobrania >>>)
  • Postanowienie nr 39/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (plik pdf do pobrania >>>)
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 26 kwietnia 2019 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Żegocina obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie II informuje: Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30.04.2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Żegocina do komisji wyborczych nr 1, w liczbie 1, nr 3, w liczbie 4. (plik pdf do pobrania >>>)

[wstecz]