Rządowy Program "Klub"

UKS "VICTORIA" ŻEGOCINA PO RAZ TRZECI SKORZYSTA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU "KLUB"

   Już po raz trzeci (w czteroletniej historii Programu) Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" działający w Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Żegocinie pozyskał środki z Rządowego Programu "Klub", realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ministerialne dofinansowanie trafi do 3732 małych i średnich klubów sportowych, w tym do UKS "Victoria" Żegocina, którym zarządza nauczyciel wychowania fizycznego Wiesław Wolak.
   W bieżącym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel ponad 41 mln zł.
Do Klubu z Żegociny, prowadzącego dwie sekcje: piłki ręcznej i piłki nożnej, trafi 15 tysięcy złotych z Ministerstwa i 1500 złotych dołoży samorząd gminny. Dzięki temu "Victoria" wzbogaci się o sprzęt treningowy, w tym o: płotki, plandekę treningową na bramkę 3x2 m, znaczniki piłkarskie, piłki nożne halowe futsal, piłki ręczne, worki na piłki, przyrząd Total Crunch oraz komplet strojów meczowych.
   Brawo dla działaczy Klubu, którzy już w marcu br. złożyli prawidłowo wypełnione wnioski, o czym świadczy fakt, że ich wniosek został oceniony na 86 pkt. w 100 stopniowej skali. jest to trudne, o czym świadczy fakt że z różnych powodów formalnych odrzucono 1660 wniosków

   Rządowy Program „KLUB” to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież do 18. roku życia. - Dziś tj. 10 czerwca 2019 roku  rozstrzygnęliśmy czwartą edycję tego projektu, w ramach którego w latach 2016-2019 podpiszemy łącznie blisko 13000 umów dotacyjnych z klubami z terenu całego kraju. Cieszę się, że z ministerialnych przedsięwzięć korzysta coraz więcej młodych Polaków – powiedział minister Witold Bańka.
   Wsparciem w ramach Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2019 objętych zostanie blisko 155 tys. dzieci i młodzieży z 3732 klubów oraz 7,2 tys. trenerów. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na organizację obozu sportowego, zakup sprzętu oraz wynagrodzenie dla szkoleniowców. Kwota dofinansowania wynosi: - 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych, 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Rządowy Program "Klub"

Rządowy Program "Klub"

Tekst, opracowanie, publikacja: Tadeusz Olszewski

[wstecz]