Dobry Czas na Biznes 2.

    Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes KOM 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat bocheński chcące założyć własną działalność gospodarczą.
     Oferujemy bezzwrotną dotację w wysokości do 25 000 zł. na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa. Istnieje również możliwość otrzymania rocznego bezpłatnego, indywidualnego i profilowanego wsparcia doradczego  w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.
    Szansę na założenie własnej firmy w ramach projektu DCB-KOM2 mają osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne - zawodowo) w wieku powyżej 30 lat, które należą:
- do co najmniej z jednej grup:
- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotnych
- z niepełnosprawnościami
- o niskich kwalifikacjach kobiet

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 27 maja br.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz wymagana dokumentacja zamieszczone są na stronie projektu pod adresem: https://www.marr.pl/dcb2/
    Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego mieszczącego się przy ul. Świętego Leonarda 31/15 w Bochni. Tel. (12) 617 99 85; 785 056 879

Materiał nadesłany:
Agnieszka Kmiecik

Specjalista ds. przedsiębiorczościDepartament Wsparcia Przedsiębiorczości
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Św. Leonarda 31/15; 32-700 Bochnia
tel. +48 785 056 879; (12) 617 99 85

[wstecz]