Krajobrazy Bytomska - VIII Plener SPZŻ - 06.06.2019 r.

VIII. PLENER MALARSKI SPZŻ - BYTOMSKO - 06.06.2019

   Plenery malarskie w poszczególnych wioskach gminy, to cykliczna oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy dedykowana uzdolnionej plastycznie młodzieży szkolnej wszystkich typów szkół z terenu Gminy Żegocina.
   Organizacja tych plenerów jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu samorządu gminnego, umożliwiającemu przede wszystkim zakup materiałów plastycznych niezbędnych dla przeprowadzenia pleneru i poplenerowej wystawy prac w prowadzonej przez Stowarzyszenie Galerii Wiejskiej.
   W dniu 6 czerwca 2019 roku prawie 40 uczniów ze szkół podstawowych i średnich spotkało się w Bytomsku, by tu malować wybranymi technikami piękne końcowowiosenne krajobrazy. Pogoda była znakomita, więc i widoki dalekie i piękne.
   Przybyłych do Bytomska uczniów i ich opiekunów (Katarzyna Kogutowicz, Teresa Białka, Anna Maurer-Pasionek, Roman Nożkiewicz, Bronisława Fasuga) powitała najpierw Pani Barbara Janicka-Mikus - Dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku, która czynnie włączyła się w przygotowanie tego przedsięwzięcia, a następnie Tadeusz Olszewski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, autor konkursowej oferty na realizację zadań publicznych gminy w dziedzinie kultury, nadzorujący wspólnie z Panem Janem Trusiem (Skarbnikiem Stowarzyszenia) całość zadania.
   Trudów bezpośredniej organizacji pleneru podjęła się Pani Bronisława Fasuga, która w konsultacji ze Stowarzyszeniem dokonała niezbędnych zakupów, znalazła miejsca malowania dla poszczególnych grup i będzie współuczestniczyć w organizowaniu wernisażu poplenerowej wystawy.
   Uczniowie dokonywali szkiców i rozpoczęli malowanie prac w czterech różnych przysiółkach Bytomska, słuchając porad nauczycieli plastyki. W samo południe, po trzech godzinach pleneru, wszyscy ponownie spotkali się w bytomskiej szkole, aby w miejscowej stołówce posilić się po trudach malowania i wędrówki do wyznaczonych miejsc.
   Druga część przedsięwzięcia (wernisaż i wystawa) zaplanowana jest na październik br.

VIII. Plener Malarski Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - Bytomsko - 06.06.2019 r. VIII. Plener Malarski Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - Bytomsko - 06.06.2019 r.
VIII. Plener Malarski Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - Bytomsko - 06.06.2019 r. VIII. Plener Malarski Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - Bytomsko - 06.06.2019 r.
VIII. Plener Malarski Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - Bytomsko - 06.06.2019 r. VIII. Plener Malarski Stowarzyszenia Przyjaciól Ziemi Zegocinskiej - Bytomsko - 06.06.2019 r.

VIII. Plener Malarski Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej - Bytomsko - 06.06.2019 r.

Tekst, zdjęcia, publikacja: T. Olszewski

[wstecz]