Wicemarszałek Urynowicz i radny Bukowiec podczas wizyty w Gminie Żegocina - 17.05.2019

WICEMARSZAŁEK URYNOWICZ I RADNY BUKOWIEC ODWIEDDZILI ŻEGOCINĘ - 17.05.2019

   W piątek 17 maja2019 roku Gminę Żegocina odwiedzili: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Tomasz Urynowicz oraz Radny Województwa Małopolskiego – Stanisław Bukowiec. Podczas wizyty obaj goście wraz z Wójtem Gminy Wojciechem Wroną odwiedzili kilka miejsc w gminie  Żegocina.
   Pierwszym z nich było Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz mieszcząca się w tym samym budynku Izba Regionalna i Galeria Wiejska, prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Tam przeprowadzili z Dyrektor CKSiT Moniką Książka-Leśniak krótką rozmowę na temat funkcjonowania Centrum. Na dłuższą rozmowę z panem Czesławem Pączkiem wpłynął fakt, że wicemarszałek Urynowicz od dziecka związany jest z Żegociną, gdzie mieszkała jego bliska rodzina. Na koniec, samorządowcy złożyli wpisy w pamiątkowej księdze Stowarzyszenia.
   Kolejnym punktem wizytacji był kościół parafialny w Żegocinie. Tam z ks. proboszczem Bogusławem Pasierbem rozmawiali o wykonywanych pracach wokół kościoła, a następnie udali się na cmentarz parafialny.
   Następnym miejscem, jakie odwiedzili samorządowcy, była Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej. Tam dyrektor Halina Pączek opowiedziała o genezie specyficznego rozkładu budynków szkoły i konieczności jej rozbudowy. Wójt gminy przedstawił wstępny pomysły na dokonanie rozbudowy, a wicemarszałek doradził w kwestii pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.
   Ostatnim punktem wizyty był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łąkcie Górnej. Dyrektor Wiesław Dudziak oprowadził gości po terenie obiektu, przedstawiając palące potrzeby Zakładu, głównie w kwestii remontu i unowocześnienia. Z Łąkty Górnej, samorządowcy udali się w dalszą wizytację po terenie powiatu bocheńskiego.
   Podczas całej wizytacji, wicemarszałek Urynowicz wielokrotnie mówił o sentymencie, jakim darzy Żegocinę. O sympatii do naszej gminy świadczy fakt, że w jego gabinecie wisi historyczna fotografia żegocińskiego kościoła.
   Przypomnijmy. Tomasz Urynowicz – zdobywał doświadczenie jako radny i przewodniczący Rady Dzielnicy Nowa Huta, a także jako radny miasta Krakowa. Przez wiele lat był również wicedyrektorem i dyrektorem Departamentu Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, gdzie inicjował wiele projektów samorządu województwa. 22 listopada 2018 wybrany na stanowisko Wicemarszałka Województwa Małopolskiego.
   Stanisław Bukowiec – to radny Województwa Małopolskiego,   wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz II wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii.

W CKSiT w Żegocinie. W Izbie Regionalnej w Żegocinie.
W centrum Żegociny. W kościele parafialnym w Żegocinie.
W Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej. W ZGK w Łąkcie Górnej.

Wicemarszałek Urynowicz i radny Bukowiec podczas wizyty w Gminie Żegocina - 17.05.2019

Tekst i zdjęcia: Kamila Mirowska, opracowanie i publikacja: Tadeusz Olszewski

[wstecz]