"Raport o stanie gminy Zegocina za 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O DEBACIE NAD "RAPORTEM O STANIE GMINY ŻEGOCINA ZA 2018 ROK"

   Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców gminy, że w dniu 26 czerwca 2019 r ./środa/ o godz .12.00 w sali narad Urzędu Gminy Żegocina odbędzie się Sesja Rady Gminy, na której zostanie przedstawiony "Raport o stanie gminy Żegocina za 2018 r." Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

   W debacie nad "Raportem o stanie gminy" mieszkańcy mogą zabrać głos, składając do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
   Zgłoszenia można składać wg załączonego wzoru najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj.25 czerwca 2019 r.
   Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
   Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

DO POBRANIA

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK >>> ZGŁOSZENIE >>>

Materiał nadesłany: RG Żegocina
Opracowanie i publikacja: T. Olszewski

[wstecz]