Uroczystość przekazania promes.

PROMESA NA PRZEBUDOWĘ DROGI 965 - 22.05.2019

   Kolejna dobra informacja dotarła do nas z Krakowa. 22 maja 2019 roku Wójt Gminy Zegocina Wojciech Wrona odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego promesę na kwotę 120 tys. złotych, gwarantującą dofinansowanie zadania pod nazwą  "Przebudowa drogi wojewódzkiej 965, polegającą na budowie chodnika z kanalizacją deszczową wraz z remontem zjazdów w Łąkcie Górnej".
   W uroczystośći zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim wzięli udział również: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Marta Maj i Wicewojewoda Zbigniew Starzec.
     Promesa przyznana w ramach podziału środków przyznanych na realizację "Zadań realizowanych przy wspóludziale samorządów lokalnych" stanowi 50% wartości zadania, co oznacza, że Samorząd Gminy Żegocina dołoży druga połowę ze środków własnych.

Przekazanie promesy.

Promesa.

Tekst, opracowanie i publikacja: T.Olszewski

[wstecz]