Strajk szkolny w Bytomsku.

STRAJK SZKOLNY W GMINIE ŻEGOCINA - 08.04.2019

    Od 8 kwietnia 2019 roku trwa ogólnopolski, bezterminowy strajk pracowników oświaty, koordynowany przez dwie centrale związkowe: Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Federację Związków Zawodowych Nauczycielstwa Polskiego. Spór zbiorowy rozpoczął się w styczniu br.
    31 stycznia 2019 roku Zarząd Oddziału Bochnia - Powiat Związku Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do dyrektorów placówek oświatowych z żądaniem podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami po 1 tys. zł, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. W dniu 28 lutego 2019 r. został podpisany protokół rozbieżności kończący rokowania w ramach sporu zbiorowego wszczętego przez Oddział ZNP Bochnia-Powiat z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bytomsku. Mediacje zakończyły się niepowodzeniem.
   11 marca 2099 r. Dyrektorka Szkoły otrzymała od Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Bochnia-Powiat pismo informujące o wejściu w spór zbiorowy Oddziału ZNP Oddział Bochnia-Powiat z ze Szkołą Podstawową im. Św. Mikołaja w Bytomsku.    
    Dyrektor Barbara Janicka-Mikus poinformowała więc Państwową Inspekcję Pracy w Tarnowie o tym, że nie ma możliwości spełnienia żądań płacowych.  
    Kolejne pismo od Zarządu Oddziału ZNP zawiadamiało o terminie referendum w sprawie przystąpienia do strajku oraz informowało o składzie Komitetu Strajkowego. Przeprowadzono je w dniach 9 - 10 marca 2019 roku. Wzięło w nim udział 24 pracowników uprawnionych do głosowania czyli 75% pracowników bytomskiej szkoły. Wszyscy głosujący opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku. Referenda takie przeprowadzono we wszystkich szkołach na terenie gminy.
   W Gminie Żegocina do ogólnopolskiego strajku zdecydowała się przyłączyć tylko Szkoła Podstawowa w Bytomsku. Strajkujący nauczyciele wyłonili spośród siebie 3-osobowy Komitet Strajkowy, który powiadomił Dyrektorkę Szkoły o rozpoczęciu akcji strajkowej.
    Po fiasku rozmów i negocjacji w Warszawie stało się jasne, że strajk się rozpocznie. W tej sytuacji Dyrektorka Szkoły na stronie internetowej oraz pisemnym obwieszczeniem umieszczonym na drzwiach wejściowych powiadomiła rodziców. Komunikat brzmiał: "Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Mikołaja w Bytomsku informuje, że mimo ogłoszonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego od 08.04.2019 r. strajku nauczycieli i pracowników oświaty, w tutejszej szkole będzie zapewniona opieka dla uczniów w czasie zgodnym z planem zajęć w poszczególnych dniach".
   Tak rozpoczął się strajkowy okres w bytomskiej szkole. W pierwszym dniu przybyli prawie wszyscy uczniowie. Organizowaniem zajęć z nimi zajęła się Dyrektorka Szkoły. Przed południem przybył tu także Wójt Gminy. Spotkał się ze strajkującymi. Zdecydował się na zorganizowanie po południu spotkania z wszystkimi dyrektorami szkół, aby wspólnie ustalić strategię działania na kolejne dni. Rozważano m. in. dowożenie części uczniów do szkoły w Rozdzielu, do czego ostatecznie nie doszło.
    Strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych jest bezterminowy. W związku z tym zajęcia lekcyjne nie odbywają się w dużej części placówek oświatowych. Niektóre z nich, w tym Szkoła Podstawowa w Bytomsku, prowadzą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze oraz te lekcje, które prowadzą nauczyciele nie biorący udziału w strajku. Z pewnymi kłopotami organizacyjnymi, w rozwiązaniu których wspierał szkołę Wójt Gminy, udało się zorganizować w miarę normalne funkcjonowanie szkoły tzn. zapezpieczenie pełnej opieki nad przychodzącymi do szkoły uczniami.

    Decyzją władz Związku Nauczycielstwa Polskiego z dniem 27 kwietnia 2019 roku strajk został zawieszony.
Strajk szkolny w Bytomsku.

Strajk szkolny w Bytomsku.

Strajk szkolny w Bytomsku.

Strajk szkolny w Bytomsku.

Strajk szkolny w Bytomsku.

Strajk szkolny w Bytomsku.

Strajk szkolny w Bytomsku.

Tekst, zdjęcia, publikacja: Tadeusz Olszewski

[wstecz]