Oferta Zespołu Szkkół w Żegocinie na rok szk. 2019-20.

NOWA OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻEGOCINIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

   Szkoły ogłosiły już zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, które publikują w swoich serwisach internetowych. Największa z placówek oświatowych Gminy Żegociny - Zespół Szkół w Żegocinie, któremu dyrektoruje obecnie Pani Katarzyna Sutor, po konsultacjach z Radą Pedagogiczną i władzami samorządowymi, przygotowała nową, sporo zmienioną w stosunku do lat poprzednich, ofertę edukacyjną. Uchwała Rady Gminy Żegocina nr V/45/2019 z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Bocheńskiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu szkoły pięcioletniego technikum w Żegocinie, otwiera przed absolwentami szkół nowe możliwości. Będą one prezentowane m. in. na ulotkach oraz podczas Dnia Otwartego Zespoł Szkół w Żegocinie, zaplanowanego na 25 kwietnia 2019 roku; początek o godz. 10.00.   

Zaproszenie na Dzień Otwarty 2019.

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻEGOCINIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 3 LATA

KLASA MATEMATYCZNA/ KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

Uwaga: Uczeń klasy matematycznej może, lecz nie musi realizować innowacji pedagogicznej „Klasa Straży Granicznej”. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski.
Przedmiot dodatkowy: komputer jako narzędzie pracy lub ochrona granicy państwowej z elementami prawa.
Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli jesteś miłośnikiem matematycznej precyzji i planujesz podjęcie studiów matematycznych, inżynierskich, ekonomicznych i wielu innych.
Pamiętaj, że dobra znajomość języka angielskiego i matura z matematyki na poziomie rozszerzonym utorują Ci drogę do wielkiej kariery!

KLASA HUMANISTYCZNA/ KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

Uwaga: Uczeń klasy humanistycznej może, lecz nie musi realizować innowacji pedagogicznej „Klasa Straży Granicznej”. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.
Przedmiot dodatkowy: komputer jako narzędzie pracy lub ochrona granicy państwowej z elementami prawa.
Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli chcesz podjąć studia humanistyczne, prawnicze lub językowe. Pamiętaj, że humaniści z językiem angielskim są potrzebni w dzisiejszym świecie!

    Innowację pedagogiczną „Klasa Straży Granicznej” możesz realizować zarówno w klasie matematycznej jak i humanistycznej w ramach przedmiotu: ochrona granicy państwowej z elementami prawa. Ten wybór jest dla Ciebie, jeśli w przyszłości planujesz karierę w służbach mundurowych i chcesz zyskać wysoką sprawność fizyczną. W klasie SG przeżyjesz fascynującą przygodę podczas dwóch obozów kondycyjno-szkoleniowych i licznych wyjazdów do placówek SG. Zdobędziesz umiejętności w zakresie samoobrony, pomocy przedmedycznej, technik interwencji, nauczysz się strzelać, pływać i jeździć konno. Uzyskasz ważny certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 3 LATA

    Klasy wielozawodowe dla młodocianych pracowników, zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców na podstawie umowy o pracę. Ta szkoła jest dla Ciebie, jeśli chcesz rozwinąć swoje zainteresowania i zostać super fachowcem i szybko podjąć pracę w wymarzonym zawodzie lub kontynuować naukę na poziomie technikum w Szkole Branżowej II stopnia.
   Zawody: blacharz, blacharz samochodowy, cukiernik, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, wędliniarz oraz inne. Szkoła realizuje projekt unijny „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - 2 LATA

Szkoła dwuletnia dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie w systemie zaocznym.
Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli chcesz uzyskać średnie wykształcenie, niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Oferta edukacyjna dla absolwentów ośmioklasowej Szkoły Podstawowej:

Liceum Ogólnokształcące (4 lata):
KLASA MATEMATYCZNA/ KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

Uwaga: Uczeń klasy matematycznej może, lecz nie musi realizować innowacji pedagogicznej „Klasa Straży Granicznej”. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski.
Przedmiot dodatkowy: komputer jako narzędzie pracy lub ochrona granicy państwowej z elementami prawa.
Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli jesteś miłośnikiem matematycznej precyzji i planujesz podjęcie studiów matematycznych, inżynierskich, ekonomicznych i wielu innych.
Pamiętaj, że dobra znajomość języka angielskiego i matura z matematyki na poziomie rozszerzonym utorują Ci drogę do wielkiej kariery!

KLASA HUMANISTYCZNA/ KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

Uwaga: Uczeń klasy humanistycznej może, lecz nie musi realizować innowacji pedagogicznej „Klasa Straży Granicznej”.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski.
Przedmiot dodatkowy: komputer jako narzędzie pracy lub ochrona granicy państwowej z elementami prawa.
Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli masz romantyczną duszę i chcesz podjąć studia humanistyczne, prawnicze lub językowe. Pamiętaj, że humaniści z językiem angielskim są potrzebni w dzisiejszym świecie!

    Innowację pedagogiczną „Klasa Straży Granicznej” możesz realizować zarówno w klasie matematycznej jak i humanistycznej w ramach przedmiotu: ochrona granicy państwowej z elementami prawa. Ten wybór jest dla Ciebie, jeśli w przyszłości planujesz karierę w służbach mundurowych lub chcesz zyskać wysoką sprawność fizyczną. W klasie SG przeżyjesz fascynującą przygodę podczas dwóch obozów kondycyjno-szkoleniowych i licznych wyjazdów do placówek SG. Zdobędziesz umiejętności w zakresie samoobrony, pomocy przedmedycznej, technik interwencji, nauczysz się strzelać, pływać i jeździć konno. Uzyskasz ważny certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności.

TECHNIKUM - 5 LAT

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski. Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli planujesz karierę w najbardziej rozwijającej się, dynamicznej, dającej niezliczone oferty pracy, branży informatycznej. Po szkole możesz podjąć pracę lub doskonalić swoje umiejętności na studiach wyższych, co umożliwi Ci matura z matematyki na poziomie rozszerzonymi dobra znajomość języka angielskiego.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski. Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli szukasz wrażeń, które daje poznawanie nowych miejsc i ludzi. Zrealizujesz swoje marzenia podczas atrakcyjnych praktyk w kraju i za granicą oraz w przyszłej pracy zawodowej. A może Ty rozwiniesz turystykę w naszej Gminie i Regionie?

Branżowa Szkoła I stopnia (3 lata):

Klasy wielozawodowe dla młodocianych pracowników, zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców na podstawie umowy o pracę.
Ta szkoła jest dla Ciebie, jeśli chcesz rozwinąć swoje zainteresowania, być superfachowcem, szybko podjąć w wymarzonym zawodzie lub kontynuować naukę na poziomie technikum w Szkole Branżowej II stopnia.

Zawody: blacharz, blacharz samochodowy, cukiernik, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, wędliniarz oraz inne. Szkoła realizuje projekt unijny „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”.

DLACZEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻEGOCINIE ?

1. Atrakcyjna oferta uwzględniająca potrzeby nowoczesnego, młodego człowieka. Bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.
2. Międzynarodowe wymiany młodzieży w języku angielskim z Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnazium. Atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne.
3. Współpraca z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, Ogólnopolską Rodziną Szkół Świętej Jadwigi Królowej, Instytutem Wschodnich Inicjatyw, m.in. spotkania z młodymi Polakami z Kazachstanu.
4. Patronat Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii.
5. Udział w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna” oraz „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”.
6. Wzorowy Samorząd Uczniowski: Kafejka, wycieczki, akcje charytatywne, imprezy szkolne.
7. Dobra baza: pracownie przedmiotowe, nowoczesny sprzęt multimedialny, piękna aula, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia. Stołówka szkolna.
+ Przyjazna atmosfera, brak anonimowości, indywidualne podejście do każdego ucznia, bezpieczeństwo.

Materiał nadesłany: ZS w Żegocinie, opracowanie i wprowadzenie: Tadeusz Olszewski

[wstecz]